سلام برهمه دوستان وبازديدكنندگان اگه مي بينيد ديگه پست جديدي نمي نويسم 

1- به علت اين كه سال دوم راهنمايي از سال آينده حذف خواهد شد .

2- چون مدت سه سال است كه دبير نيستم وبه عنوان معاون مشغول به كار مي باشم متاسفانه نه فرصت اين كاررادارم ونه انگيزه اي براي نوشتن مطالب جديد برايم مانده است هرچند هنوز هم بهترين كار رادرآموزش وپرورش دبيري مي دانم- دبيري كن وزيري كن. 

اميدوارم دوباره به كار وعلاقه  اصلي ام كه همان دبيري است بازگردم - اما تا آن زمان نظرات شما را مي خوانم وممنون همه هستم 

تا آن زمان بدرود 

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۱ و ساعت 20:48 |
 

 سوالات امتحانی پایه اول 

1- با توجه به معنی، املای کدام غلط است. (5/0)

حیات: زندگی رعفت: مهربانی بامک: بام کوچک اندرز: پند

2-غلط های املایی را در متن زیر پیدا کنید و درست آن را بنویسید. (5/1)

«امام خمینی یکی از مهم ترین حوضه های علمیّه ی اسلامی را در قوم تعسیس کرد»

3- دو واژه بنویسید که با ظ آغاز شود. (5/0)

4- معنی کدام گزینه «پاداش» است. (5/0) صواب ثواب

5- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید. (1)

همه دانش آموزان سرگرم بازی در .............. مدرسه بودند. (حیات/ حیاط/ هیات)

مریم در ماه ................. به مسافرت می رود. (سفر/ صفر)

6- املاء صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید.(4)

«اگر زبان فارسی از میان رفته بود ما امروز آسار گران بها و شاحکارهای اسلامی ارزنده ای هم چون مصنوی، گلستان، دیوان حافز و صدها اثر دیگر نداشتیم.

7- در کدام گزینه کلمه دو تلفظی وجود دارد.(1)

1)با هر یک از آن ها آشنایی دیرینه دارم

2)اندک اندک صحرا از نظرم ناپدید شد.

3) خود را بزرگ حس می کردم.

8- به کدام گزینه «گزار» اضافه می شود.(1)

قانون خدمت فرو پایه

نمونه سوالات املایی

پایه دوم راهنمایی

1-در کدام گزینه غلط املایی به کار رفته است.

الف) یا الهی و ربّی! همه را چشم امید به درگاه تو باز است.

ب)انقلاب کرامط انسانی را به جامعه بازگرداند.

ج)در ایران نشستن در مجالس آداب خاصّی دارد.

2- غلط املایی را در متن زیر پیدا کنید.

زیبایی طبیعت منحسر به سبزه و گل نیست. گاه شاید خوار بنی که در سینه ی کویر روییده و بوته ی یک گل وحشی که در عمق درهّ ای از دل سربرآورده و یا تک درختی که در بیابان برای رفع عشق به انتظار باران نشسته زیباست.

3-در کدام گزینه کلمه دو تلفظی دیده نمی شود.

الف)یکی نغز بازی کند روزگار که نشاندت پیش آموزگار

ب)دانش تو را پاسبان است تو مارا نگهبان

ج)اگر دانشمند دانش خود را تباه سازد

4- از میان کلمات داخل پرانتز کدامیک برای متن داده شده مناسب است.

الف)همه فرزندان از ........... به پدر و مادر خود وابسته می باشند (خوردی،خُردی)

ب)کار نیک در نزد خداوند اجر و .......... اُخروی دارد. (صواب ، ثواب)

5- دو کلمۀ مقدّم و مقدم را در جای اصلی خود بنویسید.

دانش آموزان در صف ............... علم دانش اند.

............. شما را به سال دوم راهنمایی گرامی می داریم.

6-با توجه به متن زیر، صحیح غلط های املایی خط کشیده شده را بنویسید.

دوران حکومت پهلوی با خفغان و استبداد همراه بود و انقلاب اسلامی پرتو امیدی بود که به همّت مردم از درون عثر بیدادگری نمایان گشت و مردم توانستند از هر گونه وابستگی در فضای پر تراوت آزادی تکریم انسانی را تجربه کنند.

7-کدامیک از دو واژه مقابل معنای اصل و بنیان را می دهد. اثاث اساس

8- املای همه گزینه ها جز گزینه ............ با توجه به معنی درست است.

حیات: زندگی بدیع: تازه فراقت: آسایش زرّین: طلایی

9- واژه ی حصار با کدام کلمه هم خانواده نیست. محصول محصور محاصره

1- ارزشیابی تکوینی: 20نمره

آموزش تکوینی (مستمر): روخوانی متن با رعایت آهنگ و لحن مناسب. درک مطلب. خودارزیابی. دانش های زبانی و ادبی. کارگروهی. حفظ شعر. مطالعه . کتاب خوانی و پژوهش. توانایی سخنوری و فن بیان. پاسخ به فعالیت ها و تمرین ها. شعرخوانی و روان خوانی

یادآوری: نمره هر یک از ریز مواد بالا به تشخیص معلم و متناسب با شرایط کلاس و درس تعیین می شود.

ارزشیابی پایانی: 20نمره

خواندن: 10 نمره (رواخوانی 5+ درک مطلب5)

شناخت واژگان در جمله: 3نمره (مترادف . مخالف. شبکه معنایی «مراعات النظیر و ارتباط معنایی زنجیره واژگان» )

دانش های زبانی و ادبی : 5نمره (دانش زبانی 2+ دانش ادبی 2+ تاریخ ادبیات 1)

حفظ شعر : 2نمره

نمره نهایی : میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی (20=2:40=2×20)

یادآوری : در هر نوبت به دلخواه از دانش آموز فقط یک شعر حفظی خواسته شود.

2- املاء فارسی: کتبی 20 نمره

ارزشیابی تکوینی: 20نمره

20نمره املای تقریری تقسیم برد و+ 10 نمره فعالیت املایی نحشو نوشتن

ارزشیابی پایانی : 20نمره

20نمره املای تقریری تقسیم بر 2+ 10 نمره فعالیت املایی بخش نوشتن

نمره نهایی: میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20=2: 40= 20+20)

یادآوری: املای تکوینی (مستمر) همیشه ازدرس خوانده شده نیست می توان از درس های پیشین و حتی دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز املاء گفت

3- انشاء فارسی 20 نمره

ارزشیابی تکوینی: 20 نمره

10 نمره انشاء + 10 نمره فعالیت های نگارشی بخش نوشتن

ارزشیابی پایانی : 20 نمره

10 نمره انشاء+ 10 نمره فعالیت های نگارشی بخش نوشتن

نمره نهایی: میانگین ارزش یابی تکوینی + پایانی (20= 2: 40 = 20+20)

لازم است در ارزشیابی انشاء به موارد زیر توجه شود.

1)رعایت نظم منطقی و پرورش موضوع

2) به کارگیری درست نکته های نگارشی، دستور و املایی

3)تاکید و توجه به استفاده از جمله های نو و خلاقانه در انشاء

4) بهره گیری از تخیل

5)توانایی بهره گیری از عنصر توصیف

6)به کار گیری واژگان مناسب و تعبیرها و ترکیب های خوش ساخت

7)استفاده از آیات و روایات مناسب با موضوع

8)به کارگیری امثال و حکم و اشعار مناسب

هدف های ارزشیابی را می توان در مقوله های زیر به طور کلی مورد بررسی قرار دارد:

1:ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان و تصمیم گیری برای انجام دادن فعالیت آموزشی است.

2-برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است.

3-برای بهبود و اصلاح فعالیت آموزشی است.

4-برای شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان و تلاش برای ترمیم و بهبود آن هاست.

5-برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در دانش آموزان است نه صرفاً برای تهدید افراد قوی و ضعیف

نمونه سوالات درس املاء

پایه سوم راهنمایی

1- کدام واژه معنی «پادشاه» را می دهد. مُلک مَلِک مَلَک

2- کدام واژه معنی «قدرت داشتن» را می دهد: اغتدار اقتدار اقطدار

3-واژه ی (توقف) با کدامیک از کلمات زیر هم خانواده است.

اتفاق واقعه توقع متوقف

4- باتوجه به لغات داده شده معنی کدام گزینه غلط است.

قریحه : زوق تحلیل: بررسی سبک: روش غنی: بی نیاز

5- باتوجه به معنی، املای کدام گزینه غلط است.

انحطاط : فروافتادن قفلت: بی خبری سعادت: خوشبختی تنبیه: هوشیار کردن

6-املای صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید.

نام تو رخصت رویش است و تراوت

کربلا قرارگاه اُشّاق است.

زخایر زیر زمینی روزی به پایان می رسند و تو از آن قافل هستی.

7-شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید:

الف)این عمل شما بسیار ......... و............ دارد (سواب/ اجر) (صواب/ عجر) (ثواب/ اجر)

ب)همه دانش آموزان به طرز زندگی و .......... جانوران علاقه دارند. (حیات، حیاط، حیات)

8-غلط های املایی را در متن زیر پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.

جوان ایرانی نیاز دارد که در وحله اول تاریخ فرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد.

این ملاتفت بپزیر که عاقل در مهمّات توقّف جایظ نشمرد.

9-جمله بندی کدام گزینه درست است.

تمامی بندهای تومن می برم

می برم من تمام بندهای تو

من تمامی بندهای تو می برم

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 20:31 |
 

 سوالات امتحانی پایه اول 

1- با توجه به معنی، املای کدام غلط است. (5/0)

حیات: زندگی رعفت: مهربانی بامک: بام کوچک اندرز: پند

2-غلط های املایی را در متن زیر پیدا کنید و درست آن را بنویسید. (5/1)

«امام خمینی یکی از مهم ترین حوضه های علمیّه ی اسلامی را در قوم تعسیس کرد»

3- دو واژه بنویسید که با ظ آغاز شود. (5/0)

4- معنی کدام گزینه «پاداش» است. (5/0) صواب ثواب

5- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید. (1)

همه دانش آموزان سرگرم بازی در .............. مدرسه بودند. (حیات/ حیاط/ هیات)

مریم در ماه ................. به مسافرت می رود. (سفر/ صفر)

6- املاء صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید.(4)

«اگر زبان فارسی از میان رفته بود ما امروز آسار گران بها و شاحکارهای اسلامی ارزنده ای هم چون مصنوی، گلستان، دیوان حافز و صدها اثر دیگر نداشتیم.

7- در کدام گزینه کلمه دو تلفظی وجود دارد.(1)

1)با هر یک از آن ها آشنایی دیرینه دارم

2)اندک اندک صحرا از نظرم ناپدید شد.

3) خود را بزرگ حس می کردم.

8- به کدام گزینه «گزار» اضافه می شود.(1)

قانون خدمت فرو پایه

نمونه سوالات املایی

پایه دوم راهنمایی

1-در کدام گزینه غلط املایی به کار رفته است.

الف) یا الهی و ربّی! همه را چشم امید به درگاه تو باز است.

ب)انقلاب کرامط انسانی را به جامعه بازگرداند.

ج)در ایران نشستن در مجالس آداب خاصّی دارد.

2- غلط املایی را در متن زیر پیدا کنید.

زیبایی طبیعت منحسر به سبزه و گل نیست. گاه شاید خوار بنی که در سینه ی کویر روییده و بوته ی یک گل وحشی که در عمق درهّ ای از دل سربرآورده و یا تک درختی که در بیابان برای رفع عشق به انتظار باران نشسته زیباست.

3-در کدام گزینه کلمه دو تلفظی دیده نمی شود.

الف)یکی نغز بازی کند روزگار که نشاندت پیش آموزگار

ب)دانش تو را پاسبان است تو مارا نگهبان

ج)اگر دانشمند دانش خود را تباه سازد

4- از میان کلمات داخل پرانتز کدامیک برای متن داده شده مناسب است.

الف)همه فرزندان از ........... به پدر و مادر خود وابسته می باشند (خوردی،خُردی)

ب)کار نیک در نزد خداوند اجر و .......... اُخروی دارد. (صواب ، ثواب)

5- دو کلمۀ مقدّم و مقدم را در جای اصلی خود بنویسید.

دانش آموزان در صف ............... علم دانش اند.

............. شما را به سال دوم راهنمایی گرامی می داریم.

6-با توجه به متن زیر، صحیح غلط های املایی خط کشیده شده را بنویسید.

دوران حکومت پهلوی با خفغان و استبداد همراه بود و انقلاب اسلامی پرتو امیدی بود که به همّت مردم از درون عثر بیدادگری نمایان گشت و مردم توانستند از هر گونه وابستگی در فضای پر تراوت آزادی تکریم انسانی را تجربه کنند.

7-کدامیک از دو واژه مقابل معنای اصل و بنیان را می دهد. اثاث اساس

8- املای همه گزینه ها جز گزینه ............ با توجه به معنی درست است.

حیات: زندگی بدیع: تازه فراقت: آسایش زرّین: طلایی

9- واژه ی حصار با کدام کلمه هم خانواده نیست. محصول محصور محاصره

1- ارزشیابی تکوینی: 20نمره

آموزش تکوینی (مستمر): روخوانی متن با رعایت آهنگ و لحن مناسب. درک مطلب. خودارزیابی. دانش های زبانی و ادبی. کارگروهی. حفظ شعر. مطالعه . کتاب خوانی و پژوهش. توانایی سخنوری و فن بیان. پاسخ به فعالیت ها و تمرین ها. شعرخوانی و روان خوانی

یادآوری: نمره هر یک از ریز مواد بالا به تشخیص معلم و متناسب با شرایط کلاس و درس تعیین می شود.

ارزشیابی پایانی: 20نمره

خواندن: 10 نمره (رواخوانی 5+ درک مطلب5)

شناخت واژگان در جمله: 3نمره (مترادف . مخالف. شبکه معنایی «مراعات النظیر و ارتباط معنایی زنجیره واژگان» )

دانش های زبانی و ادبی : 5نمره (دانش زبانی 2+ دانش ادبی 2+ تاریخ ادبیات 1)

حفظ شعر : 2نمره

نمره نهایی : میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی (20=2:40=2×20)

یادآوری : در هر نوبت به دلخواه از دانش آموز فقط یک شعر حفظی خواسته شود.

2- املاء فارسی: کتبی 20 نمره

ارزشیابی تکوینی: 20نمره

20نمره املای تقریری تقسیم برد و+ 10 نمره فعالیت املایی نحشو نوشتن

ارزشیابی پایانی : 20نمره

20نمره املای تقریری تقسیم بر 2+ 10 نمره فعالیت املایی بخش نوشتن

نمره نهایی: میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20=2: 40= 20+20)

یادآوری: املای تکوینی (مستمر) همیشه ازدرس خوانده شده نیست می توان از درس های پیشین و حتی دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز املاء گفت

3- انشاء فارسی 20 نمره

ارزشیابی تکوینی: 20 نمره

10 نمره انشاء + 10 نمره فعالیت های نگارشی بخش نوشتن

ارزشیابی پایانی : 20 نمره

10 نمره انشاء+ 10 نمره فعالیت های نگارشی بخش نوشتن

نمره نهایی: میانگین ارزش یابی تکوینی + پایانی (20= 2: 40 = 20+20)

لازم است در ارزشیابی انشاء به موارد زیر توجه شود.

1)رعایت نظم منطقی و پرورش موضوع

2) به کارگیری درست نکته های نگارشی، دستور و املایی

3)تاکید و توجه به استفاده از جمله های نو و خلاقانه در انشاء

4) بهره گیری از تخیل

5)توانایی بهره گیری از عنصر توصیف

6)به کار گیری واژگان مناسب و تعبیرها و ترکیب های خوش ساخت

7)استفاده از آیات و روایات مناسب با موضوع

8)به کارگیری امثال و حکم و اشعار مناسب

هدف های ارزشیابی را می توان در مقوله های زیر به طور کلی مورد بررسی قرار دارد:

1:ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان و تصمیم گیری برای انجام دادن فعالیت آموزشی است.

2-برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است.

3-برای بهبود و اصلاح فعالیت آموزشی است.

4-برای شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان و تلاش برای ترمیم و بهبود آن هاست.

5-برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در دانش آموزان است نه صرفاً برای تهدید افراد قوی و ضعیف

نمونه سوالات درس املاء

پایه سوم راهنمایی

1- کدام واژه معنی «پادشاه» را می دهد. مُلک مَلِک مَلَک

2- کدام واژه معنی «قدرت داشتن» را می دهد: اغتدار اقتدار اقطدار

3-واژه ی (توقف) با کدامیک از کلمات زیر هم خانواده است.

اتفاق واقعه توقع متوقف

4- باتوجه به لغات داده شده معنی کدام گزینه غلط است.

قریحه : زوق تحلیل: بررسی سبک: روش غنی: بی نیاز

5- باتوجه به معنی، املای کدام گزینه غلط است.

انحطاط : فروافتادن قفلت: بی خبری سعادت: خوشبختی تنبیه: هوشیار کردن

6-املای صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید.

نام تو رخصت رویش است و تراوت

کربلا قرارگاه اُشّاق است.

زخایر زیر زمینی روزی به پایان می رسند و تو از آن قافل هستی.

7-شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید:

الف)این عمل شما بسیار ......... و............ دارد (سواب/ اجر) (صواب/ عجر) (ثواب/ اجر)

ب)همه دانش آموزان به طرز زندگی و .......... جانوران علاقه دارند. (حیات، حیاط، حیات)

8-غلط های املایی را در متن زیر پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.

جوان ایرانی نیاز دارد که در وحله اول تاریخ فرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد.

این ملاتفت بپزیر که عاقل در مهمّات توقّف جایظ نشمرد.

9-جمله بندی کدام گزینه درست است.

تمامی بندهای تومن می برم

می برم من تمام بندهای تو

من تمامی بندهای تو می برم

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 20:31 |
 

سؤالات تستی فارسی اول نوبت اول

 

1- ماضی همان ............... است .

الف- حال ب- مضارع ج- گذشته د- آینده

2- هر جمله از ................ و ................... تشکیل می شود .

الف- نهاد و گزاره ب- فعل و فاعل ج- مفعول و قید د- نقطه و کلمه

3- کتاب « خدمات متقابل اسلام و ایران » نوشته ی کیست ؟

الف- حداد عادل ب- شهید مطهری ج- مرادی کرمانی د- جعفر شهیدی

4- مفرد کلمه ی « آثار » کدام گزینه است ؟

الف- تأثیر ب- اثر ج- تأثیرات د- مؤثر

5- معنی کدام کلمه ، غلط است ؟

الف- آل : خاندان ب- سیما : چهره ج- عالم : جهان د- اسوه : غمگین

6- وقتی می خواهیم مقصود خود را زیباتر بگوییم ، از ................ بهره می گیریم .

الف- زبان ب- نوشته ج- کلمه د- ادبیات

7- « مهر » و « عطوفت » چه نوع کلماتی هستند ؟

الف- مترادف ب- متضاد ج- مخالف د- هم خانواده

8- واژه ی « تجمّل » به چه معنی است ؟

الف- حرف بد ب- مهربان ج- خود آرایی د- خاندان

1- مترادف واژه ی « جذّاب » کدام گزینه است ؟

الف- زشت ب- زیبا ج- لاغر د- قد بلند

2- کتاب « گلستان » نوشته ی کیست ؟

الف- فردوسی ب- شهریار ج- نظامی د- سعدی

11- علامت جمله ی پرسشی چیست ؟ الف ) ، ب) 0 ج) ! د) ؟

12- جمله ای که درخواست انجام کاری را مطرح می کند ، چه نام دارد ؟

الف- امری ب- خبری ج- پرسشی د- عاطفی

13- متضاد واژه ی « جهل » کدام گزینه است ؟ الف- خوبی ب- علم ج- نادانی د- بدی

14- به واژه هایی مانند « توانگر » و « نگهبان » ................. می گویند .

الف- سجع ب- ساده ج- غیر ساده د- مُسَجّع

15- در جمله ی « مال با هزینه کردن کم آید » نهاد کدام کلمه است ؟

الف- هزینه ب- مال ج- کم د- آید

16- دانایی، .............. است . الف- آموزش ب- طاعت ج- آموختن د- توانایی

17- معنی کلمه ی « دیرباز » چیست ؟ الف- گذشته ب- گذشته ی دور ج- آینده د- آینده ی نزدیک

18- مترادف واژه ی « همواره » کدام گزینه است ؟ الف- هرگز ب- هر کس ج- هرجا د- همیشه

19- متضاد واژه ی « سودمند » کدام گزینه است ؟ الف- زیبا ب- پُرفایده ج- زشت د- بی فایده

20- معنی واژه ی « پرخوف » کدام کلمه است ؟ الف- باریک ب- ترسناک ج- تاریک د- پیچ و خم

21- کدام نهاد ، وظیفه ی حفظ و گسترش زبان فارسی را بر عهده دارد ؟

الف- شورای فرهنگی ب- وزارت علوم ج- فرهنگستان زبان و ادب د- مدرسه

22- معادل واژه ی « کلینیک » چیست ؟ الف- بیمارستان ب- داروخانه ج- درمانگاه د- دارو

23- بن مضارع فعل « می پرسد » چیست ؟ الف- پرسیدیم ب- می پرسید ج- پرسید د- پُرس

24- منظور از نظم در ادبیات ، همان ................ است . الف- نثر ب- شعر ج- نوشته د- داستان

25- شعر « زنگ آفرینش » سروده ی کیست ؟

الف- فردوسی ب- محمد جواد محبت ج- شهریار د- قیصر امین پور

26- به واژه هایی مانند « خواست و خاست » چه می گویند ؟ الف- غیر ساده ب- سجع ج- هم آوا د- ساده

27- نام دیگر « شخصیت بخشی » چیست ؟ الف – مراعات نظیر ب- تشبیه ج- تشخیص د- کنایه

28- در جمله ی « نسیم ، مانند مادری مهربان به کودکان خویش ، ادب می آموزد » از چه آرایه ی استفاده شده است ؟

الف- کنایه ب- شبکه ی معنایی ج- مراعات نظیر د- تشبیه

29- کلمه ی « آسمان » چه نوع واژه ای است ؟ الف- ساده ب- هم آوا ج- دو تلفظی د- سجع

30- کتاب « کویر » نوشته ی کیست ؟

الف- خواجه نصیر ب- مرادی کرمانی ج- جعفر شهیدی د- دکتر علی شریعتی

31- منظور از « در پوستین خلق افتادن » چیست ؟

الف- گران فروشی ب- دروغ گفتن ج- غیبت کردن د- دزدی کردن

32- در پایان جمله ی خبری از کدام علامت نگارشی استفاده می کنیم ؟

الف- ویرگول ب- ! ج- ؟ د- نقطه

33- هر فعل ..................... ساخت دارد . الف- چهار ب- هفت ج- پنج د- شش

34- معنی واژه ی « مقتدر » چیست ؟ الف- ضعیف ب- عاقل ج- قدرتمند د- احساسی

35- شناسه ی اول شخص مفرد در بن ماضی چیست ؟

الف- ــَـ م ب- یم ج- ید د- ــَـ ند

36- معنی واژه ی « تبسّم » چیست ؟ الف- لبخند ب- فریاد ج- ناراحتی د- اعتراض

37- بن مضارع فعل های « می گوید و بگوییم » چیست ؟

الف- گفتن ب- گوید ج- گوییم د- گوی

38- واژه های « فراز و فرود » چه نوع کلماتی هستند ؟

الف- هم آوا ب- متضاد ج- غیر ساده د- سجع

39- ارتباط میان واژه های « درخت ، گل ، شکوفه ، جوانه » را چه می نامند ؟

الف- تشبیه ب- سجع ج- هم آوا د- مراعات نظیر

40- در جمله ی « دهکده تازه از خواب بیدار شده بود » از چه آرایه ای استفاده شده است ؟

الف- تشخیص ب- تشبیه ج- کنایه د- مراعات نظیر

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سؤالات تستی فارسی دوم نوبت اول

1- مهم ترین جزء گزاره .................. است ؟

الف- فعل ب- مفعول ج- نهاد د- قید

2- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- عفو : خطا ب- مونس : همدم ج- کُتُب : کتاب ها د- صانع : آفریننده

3- متضادّ کلمه ی « استوار » چیست ؟ الف- زنده ب- قوی ج- آرام د- سست

4- مترادف کلمه ی « استقلال » کدام واژه است ؟ الف- آزادی ب- خود کفایی ج- پیشرفت د- راهنمایی

5- اگر برای زیباتر ساختن ، از آیات ، روایات و داستان استفاده کنیم ، کدام یک از آرایه ها را به کار برده ایم ؟

الف- تشبیه ب- تلمیح ج- تکرار د- تشخیص

6- واژه های « مُسلِم و مُسَلّم » در تلفظ و معنا با یک دیگر ..................... .

الف- متفاوت اند ب- مشترک هستند ج-هم معنی هستند د- ارتباط دارند

7- « مردانه زیستن » یعنی ................ . ا لف- موفقیت ب- با افتخار زیستن ج- تلاش د- پشتکار داشتن

8- مفرد واژه ی « اسما » چیست ؟ الف- اسامی ب- اسم ها ج- اسم د- نام

9- متضاد کلمه ی « اندک » کدام گزینه است ؟ الف- مقداری ب- تا حدودی ج- کم د- زیاد

10- « اربعین » به معنی ................... است . الف- سی ام ب- چهلم ج- دهم د- پنجم

11- اثر عظیم فردوسی چه نام دارد ؟ الف- بوستان ب- گلستان ج- شاهنامه د- هفت پیکر

12- شعارها ، نشانه ی .................... مردم هستند .

الف- آزادی ب- آرامش ج- استقلال د- خشم و خروش

13- به بهترین بیت در غزل چه می گویند ؟ 1- بیت اصلی ب- بیت الغزل ج- شاه بیت د- مقصود

14- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- دانشور : زیبا ب- جهل : نادانی ج- مهتری : سروری د- جدل : جنگ

15- در واژه ی « با سوادی » پیشوند چیست ؟ الف- ی ب- سوا ج- د د- با

16- اگر وندها در آخر پایه بیایند ............... نامیده می شوند .

الف- پسوند ب- پیشوند ج- ساده د- مُرکّب

17- به برخی از کلمات قِصار ، ................... نیز می گویند . الف- تشبیه ب- نکته ج- پند د- امثال و حِکَم

18- جمع مکسّر « عنوان » کدام گزینه است ؟ الف- عنوان ها ب- اعلان ج- اعلام د- عناوین

19- معنی واژه ی « مستور » چیست ؟ الف- مهم ب- پوشیده ج- آشکار د- مغرور

20-« صبر تلخ است اما بَرَش .................. است » . الف- شیرین ب- زیاد ج- مفید د- همیشگی

21- معنی کدام واژه ، درست نیست ؟

الف- تقریر : بیان کردن ب- مقاصد : خوبی ها ج- فروغ : نور د- انیس : همدم

22- هر تشبیه ................ رکن دارد . الف- دو ب- چهار ج- پنج د- سه

23- در مصراع « درونش همچو غنچه از ورق پُر » از چه آرایه ای استفاده شده است ؟

الف- تکرار ب- سجع ج- تلمیح د- تشبیه

24- معنی واژه ی « طَبَق » چیست ؟

الف- مثل ب- روش ج- سینی د- شکل

25- معنی واژه ی « وداع » چیست ؟

الف- دوری ب- سلامتی ج- دعا د- خداحافظی

26- واژه ی « آتشین » چگونه صفتی است ؟

الف- نسبی ب- مفعولی ج- فاعلی د- کامل

27- « تجدید حیات » به چه معنی است ؟

الف- تلاش دوباره ب- رفتن دوباره ج- موفقیت دوباره د- زندگی دوباره

28- عبارت « دستی نامرئی با نخ سفید ، آسمان تیره را به زمین می دوزد » در مورد کدام فصل آمده است ؟

الف- زمستان ب- بهار ج- پاییز د- تابستان

29- معادل فارسی واژه ی « فاکس » چیست ؟

الف- دورگو ب- پایگاه ج- پیام د- دور نگار

30- واژه ی « منزّه » به چه معنی است ؟

الف- زیبا ب- طولانی ج- پاک د- قوی

31- « بزم وصال » از آثار کیست ؟

الف- قاآنی ب- وصال شیرازی ج- نسیم شمال د- هاتف اصفهانی

32- معمولاً تعداد ابیات قصیده از .................... بیت بیش تر است .

الف- ده ب- بیست ج- سی د- پانزده

33- مترادف واژه های درجه و مقام ، کدام گزینه است ؟

الف- اهمّیّت ب- هوش ج- منزلت د- عقل

34- کدام واژه با بقیه تفاوت دارد ؟

الف- شادی ب- طَرَب ج- خوشی د- تَعَب

35- « فیض » به معنی ................. است .

الف- نیکو ب- جاری ج- زیبا د- بخشش

36- به کلمه هایی که معنای ضدّ هم دارند ...................... می گویند .

الف- مترادف ب- هم معنی ج- متضاد د- هم خانواده

37- فعل « دوید » چه نوع فعلی است ؟

الف- لازم ب- متعدی ج- گذرا د- مضارع

38- افسوس که ............... نمی داند و .................. نمی تواند .

الف- بزرگ ، کوچک ب- جوان ، پیر ج- ضعیف ، قوی د- نادان ، دانا

39- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- نشیب : سرازیری ب- فراز : بلندی ج- اعتبار : ارزش د- نصیب : مساوی

40 – زندگی مانند یک .................... طولانی است .

الف- شادی ب- درد ج- روزگار د- سفر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤالات تستی فارسی سوم نوبت اول

 

1- موضوع کتاب « الابنیه عن حقایق الادویه » چیست ؟ الف- توحید پروردگار ب- دارو شناسی ج- معماری د- ادبیات

2- جمع کدام یک از گزینه های زیر نادرست است ؟

الف- حقیقت : حقایق ب- صاحب : اصحاب ج- ادب : ادیب د- لون : الوان

3- ققنوس رمز............... است . الف- جاودانگی ب- مقاومت ج- دفاع د- بلند پروازی

4- کدام گزینه جمع است ؟ الف- آیین ب- احکام ج- عامّه د- انحطاط

5- کلمات کدام گزینه متضاد هستند ؟

الف- رعد و برق ب- جواهر و معادن ج- برّ و بحر د- مدهوش و متحیّر

6- شاعر این بیت چه کسی است ؟ « بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند »

الف- نظامی ب- سعدی ج- فردوسی د- حافظ

7- در همه ی گزینه ها واژه ای آمده است با بیش از یک شکل تلفظ به جز گزینه ی ....

الف- مهمان ب- آسیا ج- اسباب د- جاوید

8- « سریر » یعنی ..... الف- تاج ب- آسمان ج- تخت د- صندلی

9- بیت « تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی » چه مفهومی را توصیه می کند ؟

الف- انسانیت ب- بردباری ج- نوع دوستی د- نیک نامی

10- آرایه ی معروف این مصراع چیست ؟ « مپیچ از ره ِ راست برراه کج »

الف- تلمیح ب- جناس ج- تضاد د- تشبیه

11- کدام ویژگی از ویژگی های نثر کهن فارسی نیست ؟

الف- کوتاهی جمله ها ب- فراوانی فعل ها ج- تکرار فعل ها د- کم بودن صفت

12- کدام جمع ، با بقیه فرق دارد ؟ الف- نباتات ب- معادن ج- جواهر د- انواع

13- کدام کلمه به معنی « ابر » است ؟ الف- صُنع ب- میغ ج- قندیل د- سریر

14- در کدام گزینه آرایه ی تشبیه نیست ؟

الف- خواب جهالت ب- چراغ دانش ج- خوشه ی زرین د- حقه ی یاقوت انار

15- مفرد کدام جمع ، غلط است ؟ الف- مواعظ : موعظه ب- الوان : لون ج- اسرار : سر د- مناظر : نظر

16- کدام یک صفت تفضیلی نیست ؟ الف- کبوتر ب- پاک تر ج- داغ تر ج- خوب تر

17- هم خانواده ی « متعال » در کدام گزینه آمده است ؟ الف- عالِم ب- معلم ج- عالی د- تعلم

18- در جمله ی « ما باید همیشه مظلوم را یاری کنیم » مفعول کدام است ؟

الف- ما ب- همیشه ج- مظلوم د- باید

19- جمع کدام کلمه ، غلط است ؟

الف- تجربه : تجارب ب- عاقل : عُقُول ج- فایده : فواید د- مصیبت: مصائب

20- کدام فعل ، ماضی بعید است ؟ الف- رفته بود ب- رفته باشد ج- رفته است د- رفته ایم

21- همه ی آثار زیر در قالب مثنوی سروده شده اند به غیر از ..

الف- گلستان سعدی ب- شاهنامه فردوسی ج- بوستان سعدی د- لیلی و مجنون نظامی

22 – کدام کلمه تنها یک شکل نوشتاری و گفتاری دارد ؟ الف- جاودان ب- خیابان ج- آیینه د- آشیانه

23- کتاب « کیمیای سعادت » از کیست ؟ الف- احمد غزّالی ب- محمد غزالی ج- خواجه نصیر د- ابن سینا

24- در عبارت « راسویی از جهت او کمین کرده بود » از جهت یعنی :

الف- در مسیر ب- به خاطر ج- در کنار د- از مقابل

25- در من آویزد یعنی ...

الف- به من آویزان شود ب- مرا نابود کند ج- به من حمله ور شود د- با من مهربانی کند

26- در عین بلا مانده است » یعنی ....

الف- چشم بلا او را گرفتار کرده ب- گرفتار چشم بد شده است

ج- یقیناً گرفتار بلا شده است د- در بلای محض گرفتار شده است

27- امروز شریک تو ام در بلا ، یعنی ..

الف- در غم و بلای تو شریکم ب- با تو ابراز همدردی می کنم

ج- مثل تو گرفتار بلا هستم د- در بلا به کمک تو می شتابم

28- همه ی گزینه ها در باره ی کتاب « کلیله و دمنه » درست است به غیر از ...

الف- اصل این کتاب هندی بوده است ب- قهرمان داستان های آن حیوانات اند

ج- در عهد سامانیان به پهلوی ترجمه شده است د- نصر الله منشی آن را به فارسی برگرداند

29- « ان » در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟ ( جمع نیست ) الف- صیادان ب2- درختان ج- خندان د- ستارگان

30- معنای کدام کلمه نادرست است ؟

الف- غافل : بی خبر ب- فراست : مجال ج- جامه : لباس د- طریقت : روش

31- شکل کهن کدام یک از افعال زیر غلط است ؟

الف- می گفتم ( گفتمی ) ب- می نوشتی ( نوشته ای ) ج- می سپردند ( سپردندی ) د- می نهاد ( بنهادی )

32- در بیت « بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار » کدام آرایه ی وجود ندارد ؟

الف- تشبیه ب- تضاد ج- مراعات نظیر د- تشخیص

33- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟ الف- خصال : خصلت ب- تصاویر : صورت ج- اخبار : خبر د- نقوش : نقش

34- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟ ( مضاف و مضاف الیه است )

الف- خوشه ی زرین ب- تماشای بهار ج- کتاب خوب د- نقش عجیب

35- معنی کلمات : صنع ، میغ و قوس قزح به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

الف- وسیله، سحاب ، رنگین کمان ب- احسان، ابر ، رنگین کمان

ج- ساختن، باران ، رعد و برق د- احسان ، باران ، رنگین کمان

36- در بیت « چو بفروختی از که خواهی خرید ؟ متاع جوانی به بازار نیست .» کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟

الف- مراعات نظیر ب- تشبیه ج- تضاد د- همه ی موارد

37- همه ی کلمات با هم ، هم خانواده اند جز ... الف- مسجد ب- جسد ج- سجده د- سجّاد

38- هر یکی را آن چه به کار باید داد ، یعنی ..

الف- به هر کسی آن چه که لازم دارد باید داد ب- هر کس آن چه را که لازم داشت به دیگری داد

ج- به هر یک آن چه لازم داشت داد د- هر کس آن چه را لازم دارد باید به دیگری بدهد

39- « مُنجی » یعنی ... الف- نجات یافته ب- نجات دهنده ج- مناجات کننده د- نجیب

40- کدام کلمه ، فعل است ؟

الف- دیروز ب- رفتن ج- اصلاح د- گفتی

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 20:11 |
 

سؤالات تستی فارسی اول نوبت اول

 

1- ماضی همان ............... است .

الف- حال ب- مضارع ج- گذشته د- آینده

2- هر جمله از ................ و ................... تشکیل می شود .

الف- نهاد و گزاره ب- فعل و فاعل ج- مفعول و قید د- نقطه و کلمه

3- کتاب « خدمات متقابل اسلام و ایران » نوشته ی کیست ؟

الف- حداد عادل ب- شهید مطهری ج- مرادی کرمانی د- جعفر شهیدی

4- مفرد کلمه ی « آثار » کدام گزینه است ؟

الف- تأثیر ب- اثر ج- تأثیرات د- مؤثر

5- معنی کدام کلمه ، غلط است ؟

الف- آل : خاندان ب- سیما : چهره ج- عالم : جهان د- اسوه : غمگین

6- وقتی می خواهیم مقصود خود را زیباتر بگوییم ، از ................ بهره می گیریم .

الف- زبان ب- نوشته ج- کلمه د- ادبیات

7- « مهر » و « عطوفت » چه نوع کلماتی هستند ؟

الف- مترادف ب- متضاد ج- مخالف د- هم خانواده

8- واژه ی « تجمّل » به چه معنی است ؟

الف- حرف بد ب- مهربان ج- خود آرایی د- خاندان

1- مترادف واژه ی « جذّاب » کدام گزینه است ؟

الف- زشت ب- زیبا ج- لاغر د- قد بلند

2- کتاب « گلستان » نوشته ی کیست ؟

الف- فردوسی ب- شهریار ج- نظامی د- سعدی

11- علامت جمله ی پرسشی چیست ؟ الف ) ، ب) 0 ج) ! د) ؟

12- جمله ای که درخواست انجام کاری را مطرح می کند ، چه نام دارد ؟

الف- امری ب- خبری ج- پرسشی د- عاطفی

13- متضاد واژه ی « جهل » کدام گزینه است ؟ الف- خوبی ب- علم ج- نادانی د- بدی

14- به واژه هایی مانند « توانگر » و « نگهبان » ................. می گویند .

الف- سجع ب- ساده ج- غیر ساده د- مُسَجّع

15- در جمله ی « مال با هزینه کردن کم آید » نهاد کدام کلمه است ؟

الف- هزینه ب- مال ج- کم د- آید

16- دانایی، .............. است . الف- آموزش ب- طاعت ج- آموختن د- توانایی

17- معنی کلمه ی « دیرباز » چیست ؟ الف- گذشته ب- گذشته ی دور ج- آینده د- آینده ی نزدیک

18- مترادف واژه ی « همواره » کدام گزینه است ؟ الف- هرگز ب- هر کس ج- هرجا د- همیشه

19- متضاد واژه ی « سودمند » کدام گزینه است ؟ الف- زیبا ب- پُرفایده ج- زشت د- بی فایده

20- معنی واژه ی « پرخوف » کدام کلمه است ؟ الف- باریک ب- ترسناک ج- تاریک د- پیچ و خم

21- کدام نهاد ، وظیفه ی حفظ و گسترش زبان فارسی را بر عهده دارد ؟

الف- شورای فرهنگی ب- وزارت علوم ج- فرهنگستان زبان و ادب د- مدرسه

22- معادل واژه ی « کلینیک » چیست ؟ الف- بیمارستان ب- داروخانه ج- درمانگاه د- دارو

23- بن مضارع فعل « می پرسد » چیست ؟ الف- پرسیدیم ب- می پرسید ج- پرسید د- پُرس

24- منظور از نظم در ادبیات ، همان ................ است . الف- نثر ب- شعر ج- نوشته د- داستان

25- شعر « زنگ آفرینش » سروده ی کیست ؟

الف- فردوسی ب- محمد جواد محبت ج- شهریار د- قیصر امین پور

26- به واژه هایی مانند « خواست و خاست » چه می گویند ؟ الف- غیر ساده ب- سجع ج- هم آوا د- ساده

27- نام دیگر « شخصیت بخشی » چیست ؟ الف – مراعات نظیر ب- تشبیه ج- تشخیص د- کنایه

28- در جمله ی « نسیم ، مانند مادری مهربان به کودکان خویش ، ادب می آموزد » از چه آرایه ی استفاده شده است ؟

الف- کنایه ب- شبکه ی معنایی ج- مراعات نظیر د- تشبیه

29- کلمه ی « آسمان » چه نوع واژه ای است ؟ الف- ساده ب- هم آوا ج- دو تلفظی د- سجع

30- کتاب « کویر » نوشته ی کیست ؟

الف- خواجه نصیر ب- مرادی کرمانی ج- جعفر شهیدی د- دکتر علی شریعتی

31- منظور از « در پوستین خلق افتادن » چیست ؟

الف- گران فروشی ب- دروغ گفتن ج- غیبت کردن د- دزدی کردن

32- در پایان جمله ی خبری از کدام علامت نگارشی استفاده می کنیم ؟

الف- ویرگول ب- ! ج- ؟ د- نقطه

33- هر فعل ..................... ساخت دارد . الف- چهار ب- هفت ج- پنج د- شش

34- معنی واژه ی « مقتدر » چیست ؟ الف- ضعیف ب- عاقل ج- قدرتمند د- احساسی

35- شناسه ی اول شخص مفرد در بن ماضی چیست ؟

الف- ــَـ م ب- یم ج- ید د- ــَـ ند

36- معنی واژه ی « تبسّم » چیست ؟ الف- لبخند ب- فریاد ج- ناراحتی د- اعتراض

37- بن مضارع فعل های « می گوید و بگوییم » چیست ؟

الف- گفتن ب- گوید ج- گوییم د- گوی

38- واژه های « فراز و فرود » چه نوع کلماتی هستند ؟

الف- هم آوا ب- متضاد ج- غیر ساده د- سجع

39- ارتباط میان واژه های « درخت ، گل ، شکوفه ، جوانه » را چه می نامند ؟

الف- تشبیه ب- سجع ج- هم آوا د- مراعات نظیر

40- در جمله ی « دهکده تازه از خواب بیدار شده بود » از چه آرایه ای استفاده شده است ؟

الف- تشخیص ب- تشبیه ج- کنایه د- مراعات نظیر

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سؤالات تستی فارسی دوم نوبت اول

1- مهم ترین جزء گزاره .................. است ؟

الف- فعل ب- مفعول ج- نهاد د- قید

2- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- عفو : خطا ب- مونس : همدم ج- کُتُب : کتاب ها د- صانع : آفریننده

3- متضادّ کلمه ی « استوار » چیست ؟ الف- زنده ب- قوی ج- آرام د- سست

4- مترادف کلمه ی « استقلال » کدام واژه است ؟ الف- آزادی ب- خود کفایی ج- پیشرفت د- راهنمایی

5- اگر برای زیباتر ساختن ، از آیات ، روایات و داستان استفاده کنیم ، کدام یک از آرایه ها را به کار برده ایم ؟

الف- تشبیه ب- تلمیح ج- تکرار د- تشخیص

6- واژه های « مُسلِم و مُسَلّم » در تلفظ و معنا با یک دیگر ..................... .

الف- متفاوت اند ب- مشترک هستند ج-هم معنی هستند د- ارتباط دارند

7- « مردانه زیستن » یعنی ................ . ا لف- موفقیت ب- با افتخار زیستن ج- تلاش د- پشتکار داشتن

8- مفرد واژه ی « اسما » چیست ؟ الف- اسامی ب- اسم ها ج- اسم د- نام

9- متضاد کلمه ی « اندک » کدام گزینه است ؟ الف- مقداری ب- تا حدودی ج- کم د- زیاد

10- « اربعین » به معنی ................... است . الف- سی ام ب- چهلم ج- دهم د- پنجم

11- اثر عظیم فردوسی چه نام دارد ؟ الف- بوستان ب- گلستان ج- شاهنامه د- هفت پیکر

12- شعارها ، نشانه ی .................... مردم هستند .

الف- آزادی ب- آرامش ج- استقلال د- خشم و خروش

13- به بهترین بیت در غزل چه می گویند ؟ 1- بیت اصلی ب- بیت الغزل ج- شاه بیت د- مقصود

14- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- دانشور : زیبا ب- جهل : نادانی ج- مهتری : سروری د- جدل : جنگ

15- در واژه ی « با سوادی » پیشوند چیست ؟ الف- ی ب- سوا ج- د د- با

16- اگر وندها در آخر پایه بیایند ............... نامیده می شوند .

الف- پسوند ب- پیشوند ج- ساده د- مُرکّب

17- به برخی از کلمات قِصار ، ................... نیز می گویند . الف- تشبیه ب- نکته ج- پند د- امثال و حِکَم

18- جمع مکسّر « عنوان » کدام گزینه است ؟ الف- عنوان ها ب- اعلان ج- اعلام د- عناوین

19- معنی واژه ی « مستور » چیست ؟ الف- مهم ب- پوشیده ج- آشکار د- مغرور

20-« صبر تلخ است اما بَرَش .................. است » . الف- شیرین ب- زیاد ج- مفید د- همیشگی

21- معنی کدام واژه ، درست نیست ؟

الف- تقریر : بیان کردن ب- مقاصد : خوبی ها ج- فروغ : نور د- انیس : همدم

22- هر تشبیه ................ رکن دارد . الف- دو ب- چهار ج- پنج د- سه

23- در مصراع « درونش همچو غنچه از ورق پُر » از چه آرایه ای استفاده شده است ؟

الف- تکرار ب- سجع ج- تلمیح د- تشبیه

24- معنی واژه ی « طَبَق » چیست ؟

الف- مثل ب- روش ج- سینی د- شکل

25- معنی واژه ی « وداع » چیست ؟

الف- دوری ب- سلامتی ج- دعا د- خداحافظی

26- واژه ی « آتشین » چگونه صفتی است ؟

الف- نسبی ب- مفعولی ج- فاعلی د- کامل

27- « تجدید حیات » به چه معنی است ؟

الف- تلاش دوباره ب- رفتن دوباره ج- موفقیت دوباره د- زندگی دوباره

28- عبارت « دستی نامرئی با نخ سفید ، آسمان تیره را به زمین می دوزد » در مورد کدام فصل آمده است ؟

الف- زمستان ب- بهار ج- پاییز د- تابستان

29- معادل فارسی واژه ی « فاکس » چیست ؟

الف- دورگو ب- پایگاه ج- پیام د- دور نگار

30- واژه ی « منزّه » به چه معنی است ؟

الف- زیبا ب- طولانی ج- پاک د- قوی

31- « بزم وصال » از آثار کیست ؟

الف- قاآنی ب- وصال شیرازی ج- نسیم شمال د- هاتف اصفهانی

32- معمولاً تعداد ابیات قصیده از .................... بیت بیش تر است .

الف- ده ب- بیست ج- سی د- پانزده

33- مترادف واژه های درجه و مقام ، کدام گزینه است ؟

الف- اهمّیّت ب- هوش ج- منزلت د- عقل

34- کدام واژه با بقیه تفاوت دارد ؟

الف- شادی ب- طَرَب ج- خوشی د- تَعَب

35- « فیض » به معنی ................. است .

الف- نیکو ب- جاری ج- زیبا د- بخشش

36- به کلمه هایی که معنای ضدّ هم دارند ...................... می گویند .

الف- مترادف ب- هم معنی ج- متضاد د- هم خانواده

37- فعل « دوید » چه نوع فعلی است ؟

الف- لازم ب- متعدی ج- گذرا د- مضارع

38- افسوس که ............... نمی داند و .................. نمی تواند .

الف- بزرگ ، کوچک ب- جوان ، پیر ج- ضعیف ، قوی د- نادان ، دانا

39- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- نشیب : سرازیری ب- فراز : بلندی ج- اعتبار : ارزش د- نصیب : مساوی

40 – زندگی مانند یک .................... طولانی است .

الف- شادی ب- درد ج- روزگار د- سفر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤالات تستی فارسی سوم نوبت اول

 

1- موضوع کتاب « الابنیه عن حقایق الادویه » چیست ؟ الف- توحید پروردگار ب- دارو شناسی ج- معماری د- ادبیات

2- جمع کدام یک از گزینه های زیر نادرست است ؟

الف- حقیقت : حقایق ب- صاحب : اصحاب ج- ادب : ادیب د- لون : الوان

3- ققنوس رمز............... است . الف- جاودانگی ب- مقاومت ج- دفاع د- بلند پروازی

4- کدام گزینه جمع است ؟ الف- آیین ب- احکام ج- عامّه د- انحطاط

5- کلمات کدام گزینه متضاد هستند ؟

الف- رعد و برق ب- جواهر و معادن ج- برّ و بحر د- مدهوش و متحیّر

6- شاعر این بیت چه کسی است ؟ « بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند »

الف- نظامی ب- سعدی ج- فردوسی د- حافظ

7- در همه ی گزینه ها واژه ای آمده است با بیش از یک شکل تلفظ به جز گزینه ی ....

الف- مهمان ب- آسیا ج- اسباب د- جاوید

8- « سریر » یعنی ..... الف- تاج ب- آسمان ج- تخت د- صندلی

9- بیت « تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی » چه مفهومی را توصیه می کند ؟

الف- انسانیت ب- بردباری ج- نوع دوستی د- نیک نامی

10- آرایه ی معروف این مصراع چیست ؟ « مپیچ از ره ِ راست برراه کج »

الف- تلمیح ب- جناس ج- تضاد د- تشبیه

11- کدام ویژگی از ویژگی های نثر کهن فارسی نیست ؟

الف- کوتاهی جمله ها ب- فراوانی فعل ها ج- تکرار فعل ها د- کم بودن صفت

12- کدام جمع ، با بقیه فرق دارد ؟ الف- نباتات ب- معادن ج- جواهر د- انواع

13- کدام کلمه به معنی « ابر » است ؟ الف- صُنع ب- میغ ج- قندیل د- سریر

14- در کدام گزینه آرایه ی تشبیه نیست ؟

الف- خواب جهالت ب- چراغ دانش ج- خوشه ی زرین د- حقه ی یاقوت انار

15- مفرد کدام جمع ، غلط است ؟ الف- مواعظ : موعظه ب- الوان : لون ج- اسرار : سر د- مناظر : نظر

16- کدام یک صفت تفضیلی نیست ؟ الف- کبوتر ب- پاک تر ج- داغ تر ج- خوب تر

17- هم خانواده ی « متعال » در کدام گزینه آمده است ؟ الف- عالِم ب- معلم ج- عالی د- تعلم

18- در جمله ی « ما باید همیشه مظلوم را یاری کنیم » مفعول کدام است ؟

الف- ما ب- همیشه ج- مظلوم د- باید

19- جمع کدام کلمه ، غلط است ؟

الف- تجربه : تجارب ب- عاقل : عُقُول ج- فایده : فواید د- مصیبت: مصائب

20- کدام فعل ، ماضی بعید است ؟ الف- رفته بود ب- رفته باشد ج- رفته است د- رفته ایم

21- همه ی آثار زیر در قالب مثنوی سروده شده اند به غیر از ..

الف- گلستان سعدی ب- شاهنامه فردوسی ج- بوستان سعدی د- لیلی و مجنون نظامی

22 – کدام کلمه تنها یک شکل نوشتاری و گفتاری دارد ؟ الف- جاودان ب- خیابان ج- آیینه د- آشیانه

23- کتاب « کیمیای سعادت » از کیست ؟ الف- احمد غزّالی ب- محمد غزالی ج- خواجه نصیر د- ابن سینا

24- در عبارت « راسویی از جهت او کمین کرده بود » از جهت یعنی :

الف- در مسیر ب- به خاطر ج- در کنار د- از مقابل

25- در من آویزد یعنی ...

الف- به من آویزان شود ب- مرا نابود کند ج- به من حمله ور شود د- با من مهربانی کند

26- در عین بلا مانده است » یعنی ....

الف- چشم بلا او را گرفتار کرده ب- گرفتار چشم بد شده است

ج- یقیناً گرفتار بلا شده است د- در بلای محض گرفتار شده است

27- امروز شریک تو ام در بلا ، یعنی ..

الف- در غم و بلای تو شریکم ب- با تو ابراز همدردی می کنم

ج- مثل تو گرفتار بلا هستم د- در بلا به کمک تو می شتابم

28- همه ی گزینه ها در باره ی کتاب « کلیله و دمنه » درست است به غیر از ...

الف- اصل این کتاب هندی بوده است ب- قهرمان داستان های آن حیوانات اند

ج- در عهد سامانیان به پهلوی ترجمه شده است د- نصر الله منشی آن را به فارسی برگرداند

29- « ان » در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟ ( جمع نیست ) الف- صیادان ب2- درختان ج- خندان د- ستارگان

30- معنای کدام کلمه نادرست است ؟

الف- غافل : بی خبر ب- فراست : مجال ج- جامه : لباس د- طریقت : روش

31- شکل کهن کدام یک از افعال زیر غلط است ؟

الف- می گفتم ( گفتمی ) ب- می نوشتی ( نوشته ای ) ج- می سپردند ( سپردندی ) د- می نهاد ( بنهادی )

32- در بیت « بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار » کدام آرایه ی وجود ندارد ؟

الف- تشبیه ب- تضاد ج- مراعات نظیر د- تشخیص

33- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟ الف- خصال : خصلت ب- تصاویر : صورت ج- اخبار : خبر د- نقوش : نقش

34- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟ ( مضاف و مضاف الیه است )

الف- خوشه ی زرین ب- تماشای بهار ج- کتاب خوب د- نقش عجیب

35- معنی کلمات : صنع ، میغ و قوس قزح به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

الف- وسیله، سحاب ، رنگین کمان ب- احسان، ابر ، رنگین کمان

ج- ساختن، باران ، رعد و برق د- احسان ، باران ، رنگین کمان

36- در بیت « چو بفروختی از که خواهی خرید ؟ متاع جوانی به بازار نیست .» کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟

الف- مراعات نظیر ب- تشبیه ج- تضاد د- همه ی موارد

37- همه ی کلمات با هم ، هم خانواده اند جز ... الف- مسجد ب- جسد ج- سجده د- سجّاد

38- هر یکی را آن چه به کار باید داد ، یعنی ..

الف- به هر کسی آن چه که لازم دارد باید داد ب- هر کس آن چه را که لازم داشت به دیگری داد

ج- به هر یک آن چه لازم داشت داد د- هر کس آن چه را لازم دارد باید به دیگری بدهد

39- « مُنجی » یعنی ... الف- نجات یافته ب- نجات دهنده ج- مناجات کننده د- نجیب

40- کدام کلمه ، فعل است ؟

الف- دیروز ب- رفتن ج- اصلاح د- گفتی

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 20:11 |
 

سؤالات تستی فارسی اول نوبت اول

 

1- ماضی همان ............... است .

الف- حال ب- مضارع ج- گذشته د- آینده

2- هر جمله از ................ و ................... تشکیل می شود .

الف- نهاد و گزاره ب- فعل و فاعل ج- مفعول و قید د- نقطه و کلمه

3- کتاب « خدمات متقابل اسلام و ایران » نوشته ی کیست ؟

الف- حداد عادل ب- شهید مطهری ج- مرادی کرمانی د- جعفر شهیدی

4- مفرد کلمه ی « آثار » کدام گزینه است ؟

الف- تأثیر ب- اثر ج- تأثیرات د- مؤثر

5- معنی کدام کلمه ، غلط است ؟

الف- آل : خاندان ب- سیما : چهره ج- عالم : جهان د- اسوه : غمگین

6- وقتی می خواهیم مقصود خود را زیباتر بگوییم ، از ................ بهره می گیریم .

الف- زبان ب- نوشته ج- کلمه د- ادبیات

7- « مهر » و « عطوفت » چه نوع کلماتی هستند ؟

الف- مترادف ب- متضاد ج- مخالف د- هم خانواده

8- واژه ی « تجمّل » به چه معنی است ؟

الف- حرف بد ب- مهربان ج- خود آرایی د- خاندان

1- مترادف واژه ی « جذّاب » کدام گزینه است ؟

الف- زشت ب- زیبا ج- لاغر د- قد بلند

2- کتاب « گلستان » نوشته ی کیست ؟

الف- فردوسی ب- شهریار ج- نظامی د- سعدی

11- علامت جمله ی پرسشی چیست ؟ الف ) ، ب) 0 ج) ! د) ؟

12- جمله ای که درخواست انجام کاری را مطرح می کند ، چه نام دارد ؟

الف- امری ب- خبری ج- پرسشی د- عاطفی

13- متضاد واژه ی « جهل » کدام گزینه است ؟ الف- خوبی ب- علم ج- نادانی د- بدی

14- به واژه هایی مانند « توانگر » و « نگهبان » ................. می گویند .

الف- سجع ب- ساده ج- غیر ساده د- مُسَجّع

15- در جمله ی « مال با هزینه کردن کم آید » نهاد کدام کلمه است ؟

الف- هزینه ب- مال ج- کم د- آید

16- دانایی، .............. است . الف- آموزش ب- طاعت ج- آموختن د- توانایی

17- معنی کلمه ی « دیرباز » چیست ؟ الف- گذشته ب- گذشته ی دور ج- آینده د- آینده ی نزدیک

18- مترادف واژه ی « همواره » کدام گزینه است ؟ الف- هرگز ب- هر کس ج- هرجا د- همیشه

19- متضاد واژه ی « سودمند » کدام گزینه است ؟ الف- زیبا ب- پُرفایده ج- زشت د- بی فایده

20- معنی واژه ی « پرخوف » کدام کلمه است ؟ الف- باریک ب- ترسناک ج- تاریک د- پیچ و خم

21- کدام نهاد ، وظیفه ی حفظ و گسترش زبان فارسی را بر عهده دارد ؟

الف- شورای فرهنگی ب- وزارت علوم ج- فرهنگستان زبان و ادب د- مدرسه

22- معادل واژه ی « کلینیک » چیست ؟ الف- بیمارستان ب- داروخانه ج- درمانگاه د- دارو

23- بن مضارع فعل « می پرسد » چیست ؟ الف- پرسیدیم ب- می پرسید ج- پرسید د- پُرس

24- منظور از نظم در ادبیات ، همان ................ است . الف- نثر ب- شعر ج- نوشته د- داستان

25- شعر « زنگ آفرینش » سروده ی کیست ؟

الف- فردوسی ب- محمد جواد محبت ج- شهریار د- قیصر امین پور

26- به واژه هایی مانند « خواست و خاست » چه می گویند ؟ الف- غیر ساده ب- سجع ج- هم آوا د- ساده

27- نام دیگر « شخصیت بخشی » چیست ؟ الف – مراعات نظیر ب- تشبیه ج- تشخیص د- کنایه

28- در جمله ی « نسیم ، مانند مادری مهربان به کودکان خویش ، ادب می آموزد » از چه آرایه ی استفاده شده است ؟

الف- کنایه ب- شبکه ی معنایی ج- مراعات نظیر د- تشبیه

29- کلمه ی « آسمان » چه نوع واژه ای است ؟ الف- ساده ب- هم آوا ج- دو تلفظی د- سجع

30- کتاب « کویر » نوشته ی کیست ؟

الف- خواجه نصیر ب- مرادی کرمانی ج- جعفر شهیدی د- دکتر علی شریعتی

31- منظور از « در پوستین خلق افتادن » چیست ؟

الف- گران فروشی ب- دروغ گفتن ج- غیبت کردن د- دزدی کردن

32- در پایان جمله ی خبری از کدام علامت نگارشی استفاده می کنیم ؟

الف- ویرگول ب- ! ج- ؟ د- نقطه

33- هر فعل ..................... ساخت دارد . الف- چهار ب- هفت ج- پنج د- شش

34- معنی واژه ی « مقتدر » چیست ؟ الف- ضعیف ب- عاقل ج- قدرتمند د- احساسی

35- شناسه ی اول شخص مفرد در بن ماضی چیست ؟

الف- ــَـ م ب- یم ج- ید د- ــَـ ند

36- معنی واژه ی « تبسّم » چیست ؟ الف- لبخند ب- فریاد ج- ناراحتی د- اعتراض

37- بن مضارع فعل های « می گوید و بگوییم » چیست ؟

الف- گفتن ب- گوید ج- گوییم د- گوی

38- واژه های « فراز و فرود » چه نوع کلماتی هستند ؟

الف- هم آوا ب- متضاد ج- غیر ساده د- سجع

39- ارتباط میان واژه های « درخت ، گل ، شکوفه ، جوانه » را چه می نامند ؟

الف- تشبیه ب- سجع ج- هم آوا د- مراعات نظیر

40- در جمله ی « دهکده تازه از خواب بیدار شده بود » از چه آرایه ای استفاده شده است ؟

الف- تشخیص ب- تشبیه ج- کنایه د- مراعات نظیر

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سؤالات تستی فارسی دوم نوبت اول

1- مهم ترین جزء گزاره .................. است ؟

الف- فعل ب- مفعول ج- نهاد د- قید

2- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- عفو : خطا ب- مونس : همدم ج- کُتُب : کتاب ها د- صانع : آفریننده

3- متضادّ کلمه ی « استوار » چیست ؟ الف- زنده ب- قوی ج- آرام د- سست

4- مترادف کلمه ی « استقلال » کدام واژه است ؟ الف- آزادی ب- خود کفایی ج- پیشرفت د- راهنمایی

5- اگر برای زیباتر ساختن ، از آیات ، روایات و داستان استفاده کنیم ، کدام یک از آرایه ها را به کار برده ایم ؟

الف- تشبیه ب- تلمیح ج- تکرار د- تشخیص

6- واژه های « مُسلِم و مُسَلّم » در تلفظ و معنا با یک دیگر ..................... .

الف- متفاوت اند ب- مشترک هستند ج-هم معنی هستند د- ارتباط دارند

7- « مردانه زیستن » یعنی ................ . ا لف- موفقیت ب- با افتخار زیستن ج- تلاش د- پشتکار داشتن

8- مفرد واژه ی « اسما » چیست ؟ الف- اسامی ب- اسم ها ج- اسم د- نام

9- متضاد کلمه ی « اندک » کدام گزینه است ؟ الف- مقداری ب- تا حدودی ج- کم د- زیاد

10- « اربعین » به معنی ................... است . الف- سی ام ب- چهلم ج- دهم د- پنجم

11- اثر عظیم فردوسی چه نام دارد ؟ الف- بوستان ب- گلستان ج- شاهنامه د- هفت پیکر

12- شعارها ، نشانه ی .................... مردم هستند .

الف- آزادی ب- آرامش ج- استقلال د- خشم و خروش

13- به بهترین بیت در غزل چه می گویند ؟ 1- بیت اصلی ب- بیت الغزل ج- شاه بیت د- مقصود

14- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- دانشور : زیبا ب- جهل : نادانی ج- مهتری : سروری د- جدل : جنگ

15- در واژه ی « با سوادی » پیشوند چیست ؟ الف- ی ب- سوا ج- د د- با

16- اگر وندها در آخر پایه بیایند ............... نامیده می شوند .

الف- پسوند ب- پیشوند ج- ساده د- مُرکّب

17- به برخی از کلمات قِصار ، ................... نیز می گویند . الف- تشبیه ب- نکته ج- پند د- امثال و حِکَم

18- جمع مکسّر « عنوان » کدام گزینه است ؟ الف- عنوان ها ب- اعلان ج- اعلام د- عناوین

19- معنی واژه ی « مستور » چیست ؟ الف- مهم ب- پوشیده ج- آشکار د- مغرور

20-« صبر تلخ است اما بَرَش .................. است » . الف- شیرین ب- زیاد ج- مفید د- همیشگی

21- معنی کدام واژه ، درست نیست ؟

الف- تقریر : بیان کردن ب- مقاصد : خوبی ها ج- فروغ : نور د- انیس : همدم

22- هر تشبیه ................ رکن دارد . الف- دو ب- چهار ج- پنج د- سه

23- در مصراع « درونش همچو غنچه از ورق پُر » از چه آرایه ای استفاده شده است ؟

الف- تکرار ب- سجع ج- تلمیح د- تشبیه

24- معنی واژه ی « طَبَق » چیست ؟

الف- مثل ب- روش ج- سینی د- شکل

25- معنی واژه ی « وداع » چیست ؟

الف- دوری ب- سلامتی ج- دعا د- خداحافظی

26- واژه ی « آتشین » چگونه صفتی است ؟

الف- نسبی ب- مفعولی ج- فاعلی د- کامل

27- « تجدید حیات » به چه معنی است ؟

الف- تلاش دوباره ب- رفتن دوباره ج- موفقیت دوباره د- زندگی دوباره

28- عبارت « دستی نامرئی با نخ سفید ، آسمان تیره را به زمین می دوزد » در مورد کدام فصل آمده است ؟

الف- زمستان ب- بهار ج- پاییز د- تابستان

29- معادل فارسی واژه ی « فاکس » چیست ؟

الف- دورگو ب- پایگاه ج- پیام د- دور نگار

30- واژه ی « منزّه » به چه معنی است ؟

الف- زیبا ب- طولانی ج- پاک د- قوی

31- « بزم وصال » از آثار کیست ؟

الف- قاآنی ب- وصال شیرازی ج- نسیم شمال د- هاتف اصفهانی

32- معمولاً تعداد ابیات قصیده از .................... بیت بیش تر است .

الف- ده ب- بیست ج- سی د- پانزده

33- مترادف واژه های درجه و مقام ، کدام گزینه است ؟

الف- اهمّیّت ب- هوش ج- منزلت د- عقل

34- کدام واژه با بقیه تفاوت دارد ؟

الف- شادی ب- طَرَب ج- خوشی د- تَعَب

35- « فیض » به معنی ................. است .

الف- نیکو ب- جاری ج- زیبا د- بخشش

36- به کلمه هایی که معنای ضدّ هم دارند ...................... می گویند .

الف- مترادف ب- هم معنی ج- متضاد د- هم خانواده

37- فعل « دوید » چه نوع فعلی است ؟

الف- لازم ب- متعدی ج- گذرا د- مضارع

38- افسوس که ............... نمی داند و .................. نمی تواند .

الف- بزرگ ، کوچک ب- جوان ، پیر ج- ضعیف ، قوی د- نادان ، دانا

39- معنی کدام واژه ، غلط است ؟

الف- نشیب : سرازیری ب- فراز : بلندی ج- اعتبار : ارزش د- نصیب : مساوی

40 – زندگی مانند یک .................... طولانی است .

الف- شادی ب- درد ج- روزگار د- سفر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤالات تستی فارسی سوم نوبت اول

 

1- موضوع کتاب « الابنیه عن حقایق الادویه » چیست ؟ الف- توحید پروردگار ب- دارو شناسی ج- معماری د- ادبیات

2- جمع کدام یک از گزینه های زیر نادرست است ؟

الف- حقیقت : حقایق ب- صاحب : اصحاب ج- ادب : ادیب د- لون : الوان

3- ققنوس رمز............... است . الف- جاودانگی ب- مقاومت ج- دفاع د- بلند پروازی

4- کدام گزینه جمع است ؟ الف- آیین ب- احکام ج- عامّه د- انحطاط

5- کلمات کدام گزینه متضاد هستند ؟

الف- رعد و برق ب- جواهر و معادن ج- برّ و بحر د- مدهوش و متحیّر

6- شاعر این بیت چه کسی است ؟ « بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند »

الف- نظامی ب- سعدی ج- فردوسی د- حافظ

7- در همه ی گزینه ها واژه ای آمده است با بیش از یک شکل تلفظ به جز گزینه ی ....

الف- مهمان ب- آسیا ج- اسباب د- جاوید

8- « سریر » یعنی ..... الف- تاج ب- آسمان ج- تخت د- صندلی

9- بیت « تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی » چه مفهومی را توصیه می کند ؟

الف- انسانیت ب- بردباری ج- نوع دوستی د- نیک نامی

10- آرایه ی معروف این مصراع چیست ؟ « مپیچ از ره ِ راست برراه کج »

الف- تلمیح ب- جناس ج- تضاد د- تشبیه

11- کدام ویژگی از ویژگی های نثر کهن فارسی نیست ؟

الف- کوتاهی جمله ها ب- فراوانی فعل ها ج- تکرار فعل ها د- کم بودن صفت

12- کدام جمع ، با بقیه فرق دارد ؟ الف- نباتات ب- معادن ج- جواهر د- انواع

13- کدام کلمه به معنی « ابر » است ؟ الف- صُنع ب- میغ ج- قندیل د- سریر

14- در کدام گزینه آرایه ی تشبیه نیست ؟

الف- خواب جهالت ب- چراغ دانش ج- خوشه ی زرین د- حقه ی یاقوت انار

15- مفرد کدام جمع ، غلط است ؟ الف- مواعظ : موعظه ب- الوان : لون ج- اسرار : سر د- مناظر : نظر

16- کدام یک صفت تفضیلی نیست ؟ الف- کبوتر ب- پاک تر ج- داغ تر ج- خوب تر

17- هم خانواده ی « متعال » در کدام گزینه آمده است ؟ الف- عالِم ب- معلم ج- عالی د- تعلم

18- در جمله ی « ما باید همیشه مظلوم را یاری کنیم » مفعول کدام است ؟

الف- ما ب- همیشه ج- مظلوم د- باید

19- جمع کدام کلمه ، غلط است ؟

الف- تجربه : تجارب ب- عاقل : عُقُول ج- فایده : فواید د- مصیبت: مصائب

20- کدام فعل ، ماضی بعید است ؟ الف- رفته بود ب- رفته باشد ج- رفته است د- رفته ایم

21- همه ی آثار زیر در قالب مثنوی سروده شده اند به غیر از ..

الف- گلستان سعدی ب- شاهنامه فردوسی ج- بوستان سعدی د- لیلی و مجنون نظامی

22 – کدام کلمه تنها یک شکل نوشتاری و گفتاری دارد ؟ الف- جاودان ب- خیابان ج- آیینه د- آشیانه

23- کتاب « کیمیای سعادت » از کیست ؟ الف- احمد غزّالی ب- محمد غزالی ج- خواجه نصیر د- ابن سینا

24- در عبارت « راسویی از جهت او کمین کرده بود » از جهت یعنی :

الف- در مسیر ب- به خاطر ج- در کنار د- از مقابل

25- در من آویزد یعنی ...

الف- به من آویزان شود ب- مرا نابود کند ج- به من حمله ور شود د- با من مهربانی کند

26- در عین بلا مانده است » یعنی ....

الف- چشم بلا او را گرفتار کرده ب- گرفتار چشم بد شده است

ج- یقیناً گرفتار بلا شده است د- در بلای محض گرفتار شده است

27- امروز شریک تو ام در بلا ، یعنی ..

الف- در غم و بلای تو شریکم ب- با تو ابراز همدردی می کنم

ج- مثل تو گرفتار بلا هستم د- در بلا به کمک تو می شتابم

28- همه ی گزینه ها در باره ی کتاب « کلیله و دمنه » درست است به غیر از ...

الف- اصل این کتاب هندی بوده است ب- قهرمان داستان های آن حیوانات اند

ج- در عهد سامانیان به پهلوی ترجمه شده است د- نصر الله منشی آن را به فارسی برگرداند

29- « ان » در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟ ( جمع نیست ) الف- صیادان ب2- درختان ج- خندان د- ستارگان

30- معنای کدام کلمه نادرست است ؟

الف- غافل : بی خبر ب- فراست : مجال ج- جامه : لباس د- طریقت : روش

31- شکل کهن کدام یک از افعال زیر غلط است ؟

الف- می گفتم ( گفتمی ) ب- می نوشتی ( نوشته ای ) ج- می سپردند ( سپردندی ) د- می نهاد ( بنهادی )

32- در بیت « بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار » کدام آرایه ی وجود ندارد ؟

الف- تشبیه ب- تضاد ج- مراعات نظیر د- تشخیص

33- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟ الف- خصال : خصلت ب- تصاویر : صورت ج- اخبار : خبر د- نقوش : نقش

34- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟ ( مضاف و مضاف الیه است )

الف- خوشه ی زرین ب- تماشای بهار ج- کتاب خوب د- نقش عجیب

35- معنی کلمات : صنع ، میغ و قوس قزح به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

الف- وسیله، سحاب ، رنگین کمان ب- احسان، ابر ، رنگین کمان

ج- ساختن، باران ، رعد و برق د- احسان ، باران ، رنگین کمان

36- در بیت « چو بفروختی از که خواهی خرید ؟ متاع جوانی به بازار نیست .» کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟

الف- مراعات نظیر ب- تشبیه ج- تضاد د- همه ی موارد

37- همه ی کلمات با هم ، هم خانواده اند جز ... الف- مسجد ب- جسد ج- سجده د- سجّاد

38- هر یکی را آن چه به کار باید داد ، یعنی ..

الف- به هر کسی آن چه که لازم دارد باید داد ب- هر کس آن چه را که لازم داشت به دیگری داد

ج- به هر یک آن چه لازم داشت داد د- هر کس آن چه را لازم دارد باید به دیگری بدهد

39- « مُنجی » یعنی ... الف- نجات یافته ب- نجات دهنده ج- مناجات کننده د- نجیب

40- کدام کلمه ، فعل است ؟

الف- دیروز ب- رفتن ج- اصلاح د- گفتی

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 20:11 |
 

 ایستگاه اندیشه

حرفی از آن هزاران

1- جبرئیل خدمت حضرت رسول (ص ) عرض نمود که هر کس از امت توشش چیز را شعار خود سازد رستگار می شود و از جهنم محفوظ می ماند :

اول : شروع در هر کاری ، بسم الله بگوید

دوم : در هر نعمتی ، الحمد للّه بگوید

سوم : در هر کاری که می خواهد بکند ، انشا ء الله بگوید

چهارم : در هر معصیتی ،استغفرالله بگوید

پنجم : در هر مصیبتی که بر او وارد می شود ، انّا لله و اناالیه راجعون بگوید

ششم : ذکر غالب آنها ، لااله الا الله باشد P>

2- سه گروه نتوان شناخت مگر در سه جای : حلیم را در وقت خشم ، شجاع را در روز حرب و دوست را در زمان حاجت

3- از حکیمی پرسیدند کدام وقت ضایع ترین اوقات زندگی است ؟ گفت وقتی که بتوانی در حق کسی نیکی کنی و نکنی ، خواه از خود و خواه به وساطت خود از غیر

4- دو چیز را فراموش مکن : خدا و مرگ را

دو چیز را فراموش کن : نیکی که به کسی می کنی و بدی که کسی به تو می کند

و چون در مجلسی داخل شوی ، زبان خود را نگاه دار

و چون به خانه مردم داخل شوی ، چشم خود را نگاه دار

و چون بر سر سفره مردم حاضر شوی ، شکم خود را نگاه دار

و چون به نماز مشغول گردی ، دل خود را نگاه دار

5- چهار چیز است که پشت مرد را می شکند: دشمن بسیار ؛ وام بی شمار ؛ فرزند بسیار و زن ناسازگار

6- رسول خدا ( ص ) فرمود که مردمان بر چهار قسمند :

سخی ، کریم ، بخیل و لئیم

سخی ، کسی است که می خورد و عطا می کند

کریم ، نمی خورد و عطا می کند

بخیل ، می خورد و عطا می کند

لئیم ، نه می خورد و نه عطا می کند

7- حکما گفته اند که طالب دنیا همیشه گرفتار اندوه و ملال است ؛ زیرا که تا نیافته است در آزار خواهش آن است و چون یافت در اندیشه محافظت آن ، و چون محافظت نمود غمگین است که به دیگری خواهد گذاشت .

8- ای جان گرامی تو چرا نادانی باید که بدانی چقدر می مانی

بر هستی موهوم عبث مغروری پیوسته نمانی ، دو سه دم مهمانی

9- پیغمبر ( ص ) فرمود که در روز قیامت مؤمن قدم از قدم بر نمی دارد مگر این که سؤال کرده می شود از چهار چیز :

اول از عمرش که در کجا فانی کرده است

دوم از بدنش که در کجا پوسیده ساخته است

سوم از علمش که در کجا عمل به آن کرده است

چهارم از مالش که از کجا کسب کرده و در کجا خرج کرده است

10- فرمود رسول خدا ( ص ) گریه نکردن چشم از سختی دل است و سختی دل از بسیاری گناه است و بسیاری گناه از بسیاری آرزوست و بسیاری آرزو از فراموشی مرگ است و فراموشی مرگ از محبت به مال دنیاست ، پس محبت دنیا ، سر تمام خطاهاست

11 – هر چه از روی رغبت و اشتها بخوری پس تو آن را خورده ای و آنچه بدون رغبت بخوری پس او تو را خورده است .

12- کاش می آورد مستی هر حرامی چون شراب آن زمان معلوم می شد در جهان هوشیار کیست

13- در بیابان اگر صد سال سرگردان شوی به از آن کاندر وطن محتاج نامردان شوی

14- منتظر این و آن مباش که ایزد کار تو بی رنج و انتظار بر آرد

طاعت او را بنده وار بسر بر تا همه کارت خدای وار بسازد

15- مردی روزی با عیالش مشغول غذا خوردن بود و در میان سینی ایشان مرغ بریان شده بود پس سائلی در خانه آمد او را مأیوس نمودند . اتفاق افتاد که آن مرد فقیر شد و زنش را طلاق داد و آن زن شوهر دیگر اختیار نمود . روزی شوهر با او غذا می خورد و مرغ بریانی نزد ایشان بود ناگاه سائلی در خانه سؤال کرد آن مرد به عیالش گفت این مرغ را به این سائل بده آن زن چون مرغ را نزد سائل برد دید شوهر اولش هست مرغ را به او داد و گریان برگشت . شوهر از سبب گریه اش سؤال نمود گفت سائل شوهر من بود و قصه محروم نمودن آن سائل را نقل کرد شوهرش گفت والله من بودم آن سائل اولی که محرومم نمودید .

16- موشی در خانه صاحب مزرعه تله موشی دید . به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد . همه گفتند : تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد . ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید از مرغ برایش سوپ درست کردند گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و به مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر می کرد .

 
 
 
 
 
 

به نام آن که جان را فکرت آموخت

پند نیکان

1- برای کسی که آهسته و پیوسته می رود ، هیچ راهی دور نیست .

2- قلب کوچک تحقیر شده ، بمبی است که فردا منفجر می شود .

3- دوستان جدید پیدا کنید ؛ اما دوستان قدیمی را هم حفظ کنید ، اینها نقره و آنها طلا هستند .

4- اگر هر روز راهت را عوض کنی ، هرگز به مقصد نخواهی رسید .

5- هر تغییر ی موجب بهبود نمی شود ، اما هر بهبودی نیاز به تغییر دارد .

6- همه چیز در حال تغییر است ، به جز تغییر که همیشه ثابت است .

7- اگر صد نفر یک قدم بردارند ، بهتر از صد قدم است که یک نفر بردارد.

8- وای به حال مدیری که زیردستان از بیم شرش به او اظهار دوستی کنند.

9- نه پیروزی پایدار است و نه شکست پایان راه

10- میز ریاست مال ما نیست ، نوبت ماست .

11- اینکه یک زبان داری و دو گوش ، یعنی این که یکی بگویی و دو بشنوی .

12- تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی کاذب منافقانه ترجیح دهید .

13- انسان ها آن گونه عمل می کنند که می اندیشند .

14- علت درست انجام نشدن بسیاری از کارها ، روش کهنه و غیر کارآمد است می خواهند مشکلات امروز را با روش دیروز حل کنند .

15- قدرت و نفوذ یک لبخند بر قلب ها ، بیشتر از مته های حفاری بر دیوارهاست

16- اگر بخواهید در همه ی کارها قوی باشید ، در هیچ کاری قوی نخواهید شد .

17- جزئیات را نادیده نگیرید . همه ی بهبود ها از گام های کوچک شروع می شوند

18- آنچه شما را به جایی که هستید رسانده است برای ماندن شما در همان جا کافی نیست .

19- آینده هرگز اتفاق نمی افتد ، بلکه ساخته می شود .

20-فرد آینده نگر ، فردی است که امروزش را برای داشتن فردا ئی بهتر ، نیکو سازد نه آنکه آنقدر به فکر فردا باشد که از امروزش غافل شود .

21-زندگی آن است که بمیرید و پیروز شوید و مُردن آن است که زنده باشید و محکوم دیگران.

22- هدف معلم باید بالاتر از این باشد که یک سلسله معلومات ، اطلاعات و فرمول در مغز متعلم بریزد . این است که نیروی فکری متعلم را پرورش و استقلال بدهد و قوه ی ابتکار او را زنده کند .

23- شباهت مغز و معده ، باید معده این قدر آزادی و جای خالی داشته باشد که به آسانی بتواند غذا را زیر و رو کند ، اسید ها و شیره هایی را ترشح نماید و بسازد ، ولی معده ای که مرتب به آن غذا تحمیل می کنند و تا آنجا که جا دارد به آن غذا می دهند دیگر فراغت ، فرصت و امکان برایش پیدا نمی شود که این غذا را درست حرکت بدهد و بسازد . آن وقت می بینید اعمال گوارشی اختلال پیدا می کند و عمل جذب هم در روده ها درست انجام نمی شود . مغز انسان هم قطعاً همین جور است . در تعلیم و تربیت باید مجال فکر کردن به دانش آموز داده شود و او به فکر کردن ترغیب گردد . در آموزش و پرورش هدف باید رشد فکری دادن به متعلم و به جامعه باشد .

24- دوستان آنهایی هستند که مانند دو دست که موقع شستن همدیگر را تمیز و نظیف می کنند آلودگی همدیگر را بر طرف کنند .( پیامبر اکرم ص )

25- میزان آرامش روحی هر کس متناسب است با ایمان و پیونند قلبی او با خدا ، هر چه ایمان قوی تر ، آرامش روحی نیز افزونتر

26- کسی که به زبان بگوید خدا بزرگتر است ؛ اما در دل قدرت دیگری را بزرگ بداند و از دیگری بترسد و یا به قدرت دیگری وابسته باشد و به او اتکا کند ، دروغگویی بیش نیست . ( امام صادق علیه السلام )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روزه

1- روزه دار و به دیگران بخوران نه مخور روز ، و شب شکم بدران

2- مُسَلّم کسی را بُوَد روزه داشت که درمانده ای را دهد نان و چاشت

وگر نه چه حاجت که زحمت بری ز خود باز داری و هم خود خوری

3- رمضان جلوه ی جان می دهد و صیقل جان وه کزو آینه دل ها چه جلا می گیرد

4- مژده یاران وقت مهمانی رسید بندگان را فیض ربانی رسید

نور قرآن ، ظلمت شب را شکافت نور و شادی ، جشن قرآنی رسید

5- بسا شخصا به روز آن روزه دار است به شب ها در نماز و ذکر و راز است

نماز و روزه اش چون طبق دستور نباشد ، از ثواب آمد بسی دور

6- رمضان ، ماه خداوند بود دیو ، این مه همه در بند بود

هست این ماه ، همه راز و نیاز بر جهان است در رحمت باز

ماه وحی است و نزول قرآن ماه عشق است و خلوص ایمان

موسم ناله و نجوا باشد فصل بیداری دل ها باشد

7- روزه سرمایه ی بهروزی ماست روح را روشنی و نور و صفاست

روزه باشد سپر آتش حق باب فضل و کرم دلکش حق

روزه مفتاح سعادت باشد رمز بهبودی و صحت باشد

روزه انگیزه ی احسان و عطاست روزه یاد آور حال فقراست

8- گنهکاران ، گنهکاران کجایید گشوده شد در رحمت بیایید

ضیافت خانه حق باز گشته خدا مهمانی اش آغاز گشته

همه را کرده دعوت حق تعالی ببخشد جمله ی جرم و خطایا

مشو نومید هرگز عبد عاصی که می بخشد خداوندت معاصی

بیا توبه نما امشب گنهکار اگر چه توبه بشکستی تو بسیار

بگو از سوز دل ، العفو یکبار ببخشد حق گناهانت دگر بار

بیایید ای گنهکاران که ایزد به حق حق ، شما را دوست دارد

9- ثواب روزه و حج قبول آنکس برد که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

10- اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی
 
 
 
 
 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

دور نمای زندگی

طی شد این عمر ، تو دانی چه سان ؟

پوچ و بس تند ، چنان بادِ دمان

همه تقصیر من این است که نکردم فکری

که چه سان می گذرد ، این عمر گران

هیچ کس نیز نگفت :

زندگی چیست ؟ چرا می آییم ؟

بعد از این چند صباح ، به کجا باید رفت ؟

باکدامین توشه ؟ به چه سان باید رفت ؟

نوجوانی سپری گشت به بازی ، به نشاط

فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات

پس از آن نیز نفهمیدم هیچ

که چه سان باید زیست ؟ به کجا باید رفت ...

همه گفتند : جوان است هنوز ، بگذارید جوانی بکند ، بهره از عمر برد ، کامروایی بکند

بگذارید که خوش باشد و مست

بعد از این نیز ورا عمری هست !

یک نفر بانگ بر آورد که : او از هم اکنون باید ، فکر فردا بکند !

دیگری آوا داد ، که : چو فردا بشود ، فکر فردا بکند !

دیگری گفت : همان طور که دیروزش رفت ، بگذرد امروزش ، بگذرد فردایش !

کس مرا هیچ نگفت :

زندگی خوردن نیست ،

ثروت و قدرت نیست ،

زندگی غفلت نیست ..

من شدم خلق که با عزمی جزم

پای از بند هواها گسلم

فارغ از شهوت و از کینه و آز،

از جوانمردی و عزت سرشار ،

در ره کشف حقایق کوشم،

شربت جرئت و امید و شهامت نوشم،

آنچه آموخته ام بر دگران آموزم .

شمع راه دگران گردم و با شعله ی خویش

ره نمایم به همه ، گر چه سراپا سوزم ( مهدی دافعیان )

حسرت همیشگی

حرف های ما هنوز ناتمام ...

تا نگاه می کنی :

وقت ِ رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی !

پیش از آن که با خبر شوی

لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود

آه...

ای دریغ و حسرت همیشگی!

ناگهان چقدر زود

دیر می شود ! ( قیصر امین پور )

در بسته باز کردن

همه روز روزه بودن ، همه شب نماز کردن همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن

شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

پی طاعت و زیارت به نجف مقیم گشتن به مضاجع و مراقد سفر دراز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

به خدا قسم که کس را ثمر آن قدر نبخشد که به روی مستمندی در بسته باز کردن ( صادق بقایی )
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ و ساعت 17:19 |

الف بخش معنا و مفهوم ( 4 نمره )

* اشعار و عبارت های زیر را به زبان ساده و روان معنا نمایید.

1- نام نیکو گر بماند ز آدمی / به کزو ماند سرای زر نگار 5/0 نمره

ج : اگر از انسان نام نیکو بماند بهتر از آن است که به دنبال ثروت دنیایی باشد.

2- سر پادشاهان گردن فراز / به در گاه تو بر زمین نیاز 1 نمره

ج : پادشاهان متکبّر و خود خواه همیشه به در گاه نیازمند هستند.

3- چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و بر ، زنده یک تن مباد 1 نمره

ج : اگر ایران نباشد ، بهتر است که من هم نباشم واگر این سر زمین نباشد ، بهتر از است که هیچ کسی زنده نماند.

4- نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست تر دارند / جوانان سعادتمند پند پیر دانا را 1 نمره

ج: ای عزیز! پند پذیر باش.زیرا جوانان سعادتمند نصیحت انسان های پیر و با تجربه را دوست دارند.

5-به ذکر خود بلند آوازه ام کن / رفیق لطف بی اندازه ام کن 1 نمره

ج : خدایا ، با یادت مرا به بالاترین مرتبه برسان و مرا با لطف بی اندازه و فراوانت آشنا کن.

ب بخش درک مطلب ( 3 نمره )

1- در بیت " به چشم مرحمت سویم نظر کن / شفیع آخرت ، خیر البشر کن.

منظور شاعر از ( خیر البشر ) کیست ؟ ج : حضرت رسول اکرم ( ص ) 25/0 نمره

2- با توجه به عبارت " ماه روشنی اش را در سراسر آسمان می پراکند و لکّه های سیاهش را برای خود نگه می دارد. "

این عبارت به چه چیزی اشاره دارد ؟ ج : به تواضع و ایثار گری توجّه دارد. 5/0 نمره

3- با توجّه به اشعار زیر ، به پرسش های آن پاسخ گویید. 75/. نمره

در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیماک آشیان دارد،

از بیم دوزخ آسمان، آه ، ای پدر، پنهانم کن؛ پنهان

بال های من در برابر این توفان ناتوان است ، ناتوان

در برابر این تیرگی و آن ها در بالا در پروازند.

الف- منظور شاعر از ( دوزخ آسمان) چیست ؟ هواپیما های بمب افکن رژیم اسرائیلی

ب - منظور شاعر از « تیرگی» چیست ؟ ظلم و ستم فراوان

ج این ابیات در وصف دلاوری چه کسی است ؟ محمّد الدّوره

4- کدام گزینه از نظر درون مایه ( = موضوع ) با سه گزینه ی دیگر ار تباط معنایی ندارد ؟ 5/0 نمره

الف - بر کام دل به گردش ایّام دل مبند / کاین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود ( )

ب جز افسون و افسانه نبود جهان / که بستند چشم خشایار ها ( )

ج فریب جهان را مخور زینهار / که در پای این گل بود خار ها ( )

د می باش به عمر خود سحر خیز / وز خواب سحر گهان بپرهیز ( * )

5- جمله ی " به حسابتان برسید، قبل از آن که خدا یه حسابتان برسد ! " با کدام یک از گزینه های زیر تناسب معنایی دارد ؟ 5/0نمره

الف- با چشم ادب نگر پدر را / از گفته ی او مپیچ سر را ( )

ب- زنهار ، تا توانی اهل نظر میازار / دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده ( )

ج- هر شب که روی به جامه ی خواب / کن نیک تامّل اندر این باب ( * )

د- زنهار ، مگو سخن به جز راست / هر چند تو را در آن ضررهاست ( )

6- در بیت « به هر یک زین مقاصد چون نهی گوش / مکن از مقصد اصلی فراموش»؟ 5/0 نمره

منظور شاعر از مقصد اصلی چیست ؟ خداشناسی و رسیدن به محبوب

پ بخش دانش های ادبی (5/3 نمره )

1- در عبارت زیر یک تشبیه بلیغ اسنادی و یک استعاره مصرّحه ، یک تشبیه بلیغ اضاقی ویک کنایه معلوم سازید ؟

« شکسپیر » می گوید : روز گار دریایی است که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود می رود. این دریای بزرگ ، همیشه در جزر و مد است.

روز گار دریایی است . ( تشبیه بلیغ اسنادی ) این دریای بزرگ ( استعاره از روزگار ) ساحل مقصود ( تشبیه بلیغ اضافی همیشه در جزر و مد است. ( کنایه از فراز و نشیب زندگی )

2- برای هر یک از عبارت های زیر دو آرایه ی ادبی معلوم سازید ( نوشتن آرایه ی اضافی نمره ی منفي دارد ) 1 نمره

الف - سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند / همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

ج: چمان و چمن ( جناس ناقص افزایشی ) گل ، سمن چمن ( تناسب) واج آرایی ( چ ، ن )

ب - خزید و خز آرید که هنگام خزان است / باد خنک از جانب خوارزم وزان است.

واج آرایی (ز ، خ ) وزان و خزان ( جناس ناقص اختلافی )

3- نوعی از ادبیّات است که در آن از شکیبایی ، مقاومت ، ایثار و شهادت سخن گفته می شود ؟ 25/0

ج : ادبیّات پایداری یا (ادبیّات حماسی )

4- آثار زیر از چه کسانی است ؟ 1 نمره

هفت اورنگ : جامی پریشان : قا آنی شیرازی

تفسیر صافی : فیض کاشانی خلد برین : وحشی بافقی

5- وجه مشترک غزل با قصیده در چیست ؟ 25/0 نمره

از نظر جایگاه قافیه

بخش لغات و اصطلاحات ( 2 نمره )

* لغات و اصطلاحات زیر را معنی کنید.

1- کنام : آشیانه ، لانه 2- کاریز : قنات 3- ثنا : دعا و ستایش 4- اهتزاز : جنبش

5- در مورد هوش و ذکاوت امیر داستان های بسیار بر سر زبان هاست. ( رایج است )

6- تامّل : اندیشیدن 7- حی : زنده 8- ثواب : پاداش ، اجر

بخش دستور زبان فارسی ( 5/6 نمره )

1- نقش دستوری واژه هایی که زیر آن خط کشیده شده است ، بنویسید. 1 نمره

آمد آن شکر گزاریش به گوش / گفت ای پیر خرف گشته خموش

( متمّم) ( منادا )

آن روز به علم تو چه افزود / وز کرده ی خود چه برده ا ی سود

( نهاد ) ( مفعول )

2- نوع واژه های زیر را بنویسید. ( هفت قسم کلمات فارسی ) 1 نمره

1- شکر گویم که مرا خوار نساخت / به خسی چون تو گرفتار نساخت

( اسم ) ( صفت مفعولی )

2- جنید باز به دنبال او رفت تا به او رسید. بهلول گفت : " تو از من چه می خواهی ؟ "

( قید تکرار ) ( ضمیر پرسشی )

3- از مصدر ( دادن ) موارد خواسته شده را بنویسید. 1 نمره

صفت فاعلی: دهنده مضارع مستمر سوم شخص جمع : دارند می دهند صفت لیاقت : دادنی اسم مصدر : دهش ( به معنی : بخشش ، نیکویی )

4- ساختار کدام گزینه با سه گزینه ی دیگر فرق دارد؟ 5/0 نمره

1- دادو ستد ( * ) 2- جنب و جوش ( ) 3- گیر و دار ( ) 4- سوز و گداز ( )

5- واژه ی ( کتابخانه) را در دو جمله قرار دهید که یک بار قید و در جمله ی دیگر اسم باشد ؟ 5/0 نمره

من کتابخانه را دوست دارم. ( اسم ) او کتابخانه درس می خواند. ( قید مکان )

6- ساختار هر یک از واژه های زیر را بنویسید. 1 نمره

شکر گزار : مرکّب بخشندگی : مشتق دانایان : مشتق اخترا عات : ساده

7- با توجّه به عبارت زیر به پرسش های زیر پاسخ گویید.

سردار گفت : « آفرین بر قلم سحر آمیزت ! من درد را فراموش کردم. نقّاشی تو طبیب زخم های ماست. »

1- عبارت چند جمله دارد ؟ 5/. نمره چهار جمله

2- در مصراع دوم فعل (گفت) گذرا است یا نا گذر ؟ گذرا به مفعول و متمّم 25 /0 نمره

3- ضمیر ( ت ) در سحر آمیزت چه نقشی دارد ؟ مضاف الیه ( اضافی ) 5/0 نمره

4- ساختار ( سر دار ) را بنویسید ؟ مرکّب 25/0 نمره

بخش حفظ شعر ( 1 نمره )

در جای خالی واژه های مناسب قرار دهید.

سپس رو کنم سر خوش از ............ / به ایران و گویم بدین .................

شهد عشق مهد عشق

ما همان چشمه های کم آبیم /...........................................

زندگی جمع دوستانه ی ماست

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 18:4 |

*ایرج میرزا : از نوادگان فتحعلی شاه قاجار ،شعر او ساده و روان و مشتمل بر کلمات و تعبیرات عامیانه است و مسایل اجتماعی را به زبان ساده و شوخی های نیش دار بیان می کند.

*حبله رودی : از نویسندگان بزرگ قرن یازدهم هجری است و اثر معروف او " جامع التمثیل" است.

* نور الدّین عبد الرّحمن جامی : شاعر و نویسنده ی معروف ایرانی در قرن نهم هجری است. آثار وی عبارتند از : 1- هفت اورنگ ( شامل هفت مثنوی است . ) 2- بهارستان ( به شیوه ی گلستان سعدی نوشته شده است. )

* سعید بیابانکی : از شاعران معاصر است. وی در خمینی شهر اصفهان به دنیا آمد. ( 1345 ) بیش تر در قالب غزل شعر می سرود. نخستین مجموعه ی شعری وی « رد پایی بر ف » نام دارد.

* ابوالقاسم قشیری : از عارفان قرن پنجم است. اثر ارزنده ی وی « رساله ی قشیریّه » نام دارد. موضوع این کتاب معرّفی برخی از بزرگان عارف و شرح اصطلاحات عرفانی است.

* ادیب الممالک فراهانی : شاعر و روزنامه نگار عصر مشروطه بود. وی پس از مهارت و شهرت در شاعری « مظفر الدّین شاه به او لقب « ادیب المملک » دادند.

* منوچهری دامغانی : از شاعران قصیده پرداز قرن پنجم است. منوچهری استاد توصیف طبیعت بود.

* حسن حبیبی : از نویسندگان معاصراست. دارای تحصیلات دانشگاهی و حوزه وی است. وی مدّتی ریاست فرهنگستان زبان و ادبیّات فارسی را بر عهده داشت.

* رابیندرانات تاگور : شاعر و عارف پر آوازه ی هندی که اشعار وی سرشار از مفاهیم عرفانی و حسّ مهین پرستی است.. تاگور جایزه ی ادبی نوبل را دریافت کرد.

* محمود درویش : از بزرگ ترین شاعران معاصر عرب است که شعر او با انقلاب ، مبارزه و پایداری پیوند ی آشکار دارد. عشق به سر زمین فلسطین و استقلال آن درون مایه های اصلی شعر درویش است.

* نزار قَبّانی : از بزرگ ترین شاعران و نویسندگان عرب که در شهر دمشق سوریه به دنیا آمد. سروده های وی سر شار از عشق و عاطفه به انسانیّت است.

* لرد آویبوری : نویسنده ی معروف انگلیسی که در توصیف طبیعت و احساسات انسانی بسیار چیره دست بود. اثر معروف وی « در جست و جو ی خوش بختی » نام دارد.

* وحشی بافقی : شاعر معروف عصر صفوی آثار وی عبارتند از : مثنوی های «فرها دو شیرین » « ناظر و منظور » « خُلد برین »

نکته های کوتاهِ تاریخ ادبیّات

1- هفده داستانِ کوتاه کوتاه : از نویسندگان ناشناس جهان

2- منشآت : قائم مقام فراهانی

3- گلستان و بوستان : سعدی شیرازی

4- سفر نامه ی شاردَن : اثر ژان شاردن نویسنده و جهانگرد فرانسوی

5- درآمدی بر ادبیّات داستانی پس از انقلاب اسلامی : اثر فریدون شِلدره ای( سیر ِ تاریخی ادبیّات داستانی )

6- جامع التّواریخ : خواجه رشیدالدّین فضل اللّه

7- ترجیع بند عرفانی : هاتف اصفهانی ( افشاریه و زندیه می زیست )

8- حسنعلی وزیری : از بینیان گذران دانشکده ی هنر های زیبا

9- هفت پیکر ، لیلی و مجنون ، هفت پیکر ، خسر و و شیرین ، مخزن الاسراراز آثار ارزنده ی نظامی هستند.

10-داستان و راستان ، تماشاگه راز ، مسئله ی حجاب ،خدمات متقابل اسلام و ایران ، پیرامون انقلاب اسلامی : استاد مطهّری

11-تاریخ اردلان : مستوره ی کردستانی

12- تابلوی فالگیر بغدادی ، میدان کربلا آثار کمال الملک

13- « پریشان » اثر قا آنی شیرازی است. این کتاب به شیوه ی گلستان سعدی نوشته شده است.

14- تفسیر صافی ، کتاب وافی ، شرح صحیفه ی سجّادیّه ، شوق المهدی و دیوان اشعار از آثار : فیض کاشانی

15- قانون و شفا : این سینا

16- کارنامه ی بلخ ، حدیقه الحقیقه : سنایی غزنوی

17- سرود درد و سرود سپیده از حمید سبزواری

18- به سوی ساحل ، پیام آور محبّت ، حسّ ششم ، آموزش کودکان نابینا ، داستان های کوتاه برای کودکان ، وجدان از آثار ارزنده ی « محمود حکیمی » است.

19- روز نامه ی نسیم شمال : اثر سیّد اشرف الدّین حسینی

20- زبور عجم ، اسرار خودی و رموز بی خودی ، پیام مشرق ، ارمغان حجاز ، جاوید نامه از آثار ارزنده ی اقبا لاهوری

21- روزنامه ی عُروه الوثقی : اثر سیّد جمال الدّین اسد آبادی

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 18:3 |

1 - نقش دستوری واژه های را که زیر آن خط کشیده شده، معلوم سازید. ( نهاد ، مفعول ، مسند ، متمّم ،مضاف الیه و ... )

1 گر رسد دشمنی برای وطن / جان و دل ، رایگان بیفشانیم.

2- گهر بی هنر ، زار و خوار است و سست / به فرهنگ باشد روان، تندرست.

3- سیه بخت کسی است که هیچ هنر ندارد و سیه روزتر از او هنر مندی است که هنر های خود را به کار نمی بندد.

4- چشم دل باز کن که جان بینی / آن چه نادیدنی است، آن بینی

5- الهی ، جانب من کن نگاهی / مرا بنما به سوی خویش راهی

6- نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند / جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

2- نوع و زمان افعا ل زیر معلوم سازید.

1- ما اگر ضرب در هزار شویم / ماندگاریم ، جای ما دریاست 2- همی دانه و خوشه خروار شد.

3- زین گفته سعادت تو جویم / پس یاد بگیر هر چه گویم. 4- روزی که در آن نکرده ای کار

5- با ادب باش که سر مشق جوانان ادب است. 6- زهر هجری چشیده ام که مپرس

7- گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم.

3- نوع بن فعل و شناسه را در افعال زیر معلوم سازید.

داریم می نویسیم گفته بودند می رفتم خو اهند گفت زده باشند می پرید

کشته باشی پرسیدندی داشتید می زدید دوحته بودیم کاشته اند شنیدمی

4- نوع واژه های زیر را از نظر ساختار بنویسید.

بوستان، بنگاه ، دشوار ، خلبان ، دادسرا ، دانشسرا ، کارخانه ها ، زرنگ ترین ، دهن بینی ، لبالب ، دو چرخه ، لبه ،تیشه دردمند ، دلاور ، تنگ نظر ، خویشتن شناسی ، وزش ، گلوَش ، اسفندیار ، تهمینه ، کاروان ، دشمن ، نالان ، هم خون ، پرده- گلاب پاش ، خوردن ، نرم افزار ، جهش ، خوبی ، آباد شهر ، پیاله ، زمستان ، دستگاه ، تیر دان ، نمکدان ،کتاب ها- دخالت ، مقاومت ، قرا ئت ، پیش دانشگاهی ، خود خواهی ، درد مند ، سخن دان ،

5- نوع واژه های زیر را بنوسید.

قلمر ایران وسیع و گسترده دا من است که همواره انسان را به فکر فر و می برد.

2. نقّاشی رایج ترین زینت اتاق ها و تالار ها ست. پیکر سازی و سنگ تراشی به ندرت دیده می شود.

مبادا گذرِ شتابان عمر را به مسخره بگیرید. علم و دانش و دست آورد های جدید علمی ، پیوسته جهان و چگونگیِ زیست انسان را دگرگون می سازد. نصیحت گوش کن جانا ، که ازجان دوست تر دارند.

6- از مصدر ( سوختن ) مضارع اخباری ، مضارع مستمر ، فعل آینده ، ماضی نقلی و مضارع التزامی در سوم شخص جمع بناسازید.

7- از مصدر ( دوختن ) صفت فاعلی ، صفت مفعولی ، بن مضارع و صفت لیاقت بنا سازید.

8- از واژه های زیر صفت نسبی بنا سازید

سفال کو دک بهار رنگ آهنگر زر تابستان مس طلا

9- نوع زیبایی سخن را معلوم سازید.

خیال روی کسی در سر است هر کس را / مرا خیال کسی کز خیال بیرون است.

موج ها خوابیده اند ؛ آرام و رام / طبل طوفان از نوا افتاده است.

چو بفروختی عمر از که خواهی خرید / متاع جوانی به بازار نیست

سوزد مرا ، سازد مرا ، در آتش اندازد مرا / وز من رها سازد مرا ، بیگانه از خویشم کند

بوی دهن تو از چمن می شنوم / رنگ تو ز لاله و سمن می شنوم

جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او / آن نور روی موسی عمرانم آرزوست.

10- جمع مکسّر واژه های زیر را بنویسید.

ادب ، حزن ، تمثال ، لقب ، وصی ، اصل ، حرفه ، متاع ، حکیم ، حُکم ، طالب ، عاطفه ، سبیل ، معرِف ، فضیلت ، مکان

11- گذر و نا گذر بودن افعال زیر را بنویسید.

نشسته بود ، می خوانم ، می ترسد ، داشت می نوشت ، زده ام ، پرانده اند ، بگریم گشت ، کاشته باشم ، می خشکد

12- بن فعل و شناسه ی افعال زیر را مشخّص نمایید.

خواهیم رفت ، دارند می نویسند ، می گرفته اند ، بنویسند ، گرفتیم ، خوانده بودند ، داشت می رفت ،

13- نوع زیبایی سخن را در اشعار و عبارت های زیر معلوم سازید.

1 به صحرا شدم ، عشق باریده بود. 2- الهی! اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بی دیدار تو درد و داغ است.

3- دیده ی سیر است مرا ، جان دلیر است مرا/ زَهره شیر است مرا، زُهره ی تابنده شدم

4- مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کِشته خویش آمد و هنگام درو

5- دست از مسِ وجود چو مردان ره بشوی / تا کیمیای عشق بیابیّ و زر شوی

6- ریاست به دست کسانی خداست / که از دستشان ، دست ها بر خداست.

7- آسمان تعطیل است، باد ها بیکارند ، ابر ها خشک و خسیس ، هق هق گریه ی خود را خوردند.

14- واژه ی ( سخت ) را در دو جمله قرار دهید که یک بار قید و در جمله ی دیگر مسند باشد.

15- واژه ی ( کودکانه )را در دو جمله قرار دهید که یک بار صفت و بار دیگر قید باشد.


+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 17:42 |

 

1- در بیت « هم قصّه ی نا نموده دانی / هم نامه ی نا نوشته خوانی »

منظور شاعر از نامه ی نا نوشته و قصّه ی نا نموده چیست ؟

2- در بیت « صبح صادق قدرت کاذب شکست / رشته های دام اهریمن گسست » کدام گزینه دریافت نمی شود ؟

1- پیروزی حق علیه باطل ( ) 2 - از بین رفتن توطئه ها و دسیسه ها ( )

3- ظهور امام و انقلاب اسلامی ایران ( ) 4- تهذیب نفس و مبارزه با هوا و هوس ( )

3- ابیات « پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوّتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزی چند / پی نیکان گرفت و آدم شد »

به چه چیزی اشاره دارد ؟

4- ضرب المثل « گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی » به چه چیزی اشاره دارد ؟

5- در بیت » کتاب است آیینه ی روزگار/ که بینی در آن راز ها آشکار» کدام واژه مشبّه به است ؟

6- آثار زیر از چه کسانی اس

مسئله ی حجاب: تاریخ اردلان : پریشان : هفت اورنگ :

7- در بیت « به هر یک زین مقاصد چون نهی گوش / مکن از مقصد اصلی فراموش » منظور شاعر از مقصد اصلی چیست ؟

8- یکی از معروف ترین شاعران عهد مشروطیّت است. اشعار طنز آمیز و انتقادی او در آن دوران هواخواهان بسیاری داشت. نام این شخصیّت ادبی را بنویسید.

9- گذرا و نا گذر بون افعال زیر را بنویسید.

خشکیده است : شده بود : دارد می رود : پراند :

10- در بیت » چشمِ دل باز کن که جان بینی / آن چه نادیدنی است ، آن بینی » چند مفعول وجود دارد ؟

در بیت « گهر بی هنر زار و خوار است و سست / به فرهنگ باشد روان، تندرست » درمصراع اوّل مسند و در مصراع دوم نهاد را معلوم سازید .

11- از فعل می نویسد : صفت فاعلی ، صفت لیاقت ، بن ماضی و ماضی التزامی در سوم شخص جمع بسازید.

12- ساختار هر یک از واژه های زیر را بنویسید.

پرده : شیشه : قلّه : دهانه : خاندان : گلابپاش :

13- نوع و نقش دستوری واژه های زیر را بنویسید.

«به نادان داوری بردن نشاید / که جز دانش به گیتی داوری نیست »

دانش ( نوع واژه : نقش : ) داوری ( نوع واژه : نقش :

واژه های زیر معنا کنید .

منزّه : تَعَب : فروپا شی نظام شاهنشاهی : راه هدی :


+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 17:37 |
نمونه سوالات زبان فارسی سال دوم

1- نقش دستوری واژه های را که زیر آن خط کشیده شده، معلوم سازید.

1 هرکه دانای رموز زندگی است / سرّ اسمای علی دانی که چیست ؟

2- گهر بی هنر ، زار و خوار است و سست / به فرهنگ باشد روان، تندرست.

3- سیه بخت کسی است که هیچ هنر ندارد و سیه روزتر از او هنر مندی است که هنر های خود را به کار نمی بندد.

4- چشم دل باز کن که جان بینی / آن چه نادیدنی است، آن بینی

5- سفر زندگی هم به مهارت هایی نیاز دارد که بدون آن ها ، زندگی آ ینده، پر مشقّت خواهد بود.

2- نوع و زمان افعا ل زیر معلوم سازید.

1- همیشه خود را یک مسافر به حساب بیاوریم. 2- همی دانه و خوشه خروار شد.

3- زین گفته سعادت تو جویم / پس یاد بگیر هر چه گویم. 4- روزی که در آن نکرده ای کار

5- با ادب باش که سر مشق جوانان ادب است. 6- زهر هجری چشیده ام که مپرس

7- گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم.

3- نوع بن فعل و شناسه را در افعال زیر معلوم سازید.

دارد می نویسد گفته بودند می رفتم خو اهند نوشت زده باشند می برم

زده باشی خواندمی داشتید می زدید دوخته بودیم کاشته اند بجوشند

4- نوع واژه های زیر را از نظر ساختار بنویسید.

کلوچه ، بنگاه ، دشوار ، خلبان ، دادسرا ، دانشسرا ، کارخانه ها ، زرنگ ترین ، دهن بینی ، لبالب ، دو چرخه ، لبه تیشه

دردمند ، دلاور ، تنگ نظر ، خویشتن شناسی ، وزش ، گلوَش ، اسفندیار ، تهمینه ، کاروان ، دشمن ، نالان ، هم خون ، پرده

گلاب پاش ، خوردن ، نرم افزار ، جهش ، خوبی ، آباد شهر ، پیاله ، زمستان ، بنگاه ، دستگاه ، تیر دان ، نمکدان ،کتاب ها

5- نوع واژه های زیر را بنوسید.

قلمر ایران وسیع و گسترده دا من است که همواره انسان را به فکر فر و می برد.

نقّاشی رایج ترین زینت اتاق ها و تالار ها ست. پیکر سازی و سنگ تراشی به ندرت دیده می شود. مبادا گذرِ شتابان عمر را به مسخره بگیرید. علم و دانش و دست آورد های جدید علمی ، پیوسته جهان و چگونگیِ زیست انسان را دگرگون می سازد.

6- از مصدر ( سوختن ) مضارع اخباری ، مضارع مستمر ، فعل آینده ، ماضی نقلی و مضارع التزامی در سوم شخص جمع بناسازید.

7- از مصدر ( دوختن ) صفت فاعلی ، صفت مفعولی ، بن مضارع و صفت لیاقت بنا سازید.

8- از واژه های زیر صفت نسبی بنا سازید

سفال کو دک بهار رنگ آهنگر

9- نوع زیبایی سخن را معلوم سازید.

خیال روی کسی در سر است هر کس را / مرا خیال کسی کز خیال بیرون است.

موج ها خوابیده اند ؛ آرام و رام / طبل طوفان از نوا افتاده است.

چو بفروختی عمر از که خواهی خرید / متاع جوانی به بازار نیست

سوزد مرا ، سازد مرا ، در آتش اندازد مرا / وز من رها سازد مرا ، بیگانه از خویشم کند

بوی دهن تو از چمن می شنوم / رنگ تو ز لاله و سمن می شنوم

جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او / آن نور روی موسی عمرانم آرزوست.

10- جمع مکسّر واژه های زیر را بنویسید.

ادب ، حزن ، تمثال ، لقب ، وصی ، اصل ، حرفه ، متاع ، حکیم ، حُکم ، طالب ، عاطفه ، سبیل ، معرِف ، فضیلت ، مکان

11- گذر و نا گذر بودن افعال زیر را بنویسید.

نشسته بود ، می خوانم ، می ترسد ، داشت می نوشت ، زده ام ، پرانده اند ، بگریم ، گشت ، کاشته باشم ، می خشکد

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 17:35 |

خود ارزیابی ( صفحه ی 8 ) درس اوّل

1- الف خدا محوری و دین باوری ب رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه ج حضور یک پارچه و همه جانبه ی مردم 2- زیرا انقلاب اسلامی ایران بسیاری از بنیاد های فکری ، فرهنگی و معیار های ارزشی و اخلاقی جامعه را بر اساس دین و فرهنگ خودتغییر داد. 3- زیرا این آثار گنجینه ای است که آرمان های یک ملّت را در خود جای داده است و افکار و احوال آنان را به شکلی زیبا نشان داده است.

نوشتن ( صفحه ی 10 ) درس اوّل

1- خود باوری ( نهاد ) یکی از دست آورد های انقلاب است. ( گزاره )

وحدت کلمه ( نهاد ) پدیدار گشت. ( گزاره )

انقلاب ( نهاد ) کرامت انسانی را به افراد جامعه باز گرداند. ( گزاره )

2- استوار ( سست ) آزادی ( اسارت ) نظام مند ( بی قانونی ) عدالت ( نا برابری )

3- استقلال ( آزادی ) ایمان ( تقوا ) ابثار ( از خودگذشتگی ) کرامت ( بزرگی ) حماسه ( دلاوری )

4- عوامل ( عامل ) جمع فارسی ( عاملان ) آثار ( اثر ) جمع فارس ( اثر ها )

احوال ( حال ) جمع فارسی ( حال ها ) مفاهیم ( مفهوم ) جمع فارسی ( مفهوم ها )

افکار ( فکر ) جمع فارسی ( فکر ها )

5 و 6 ( مربوط به دانش آموز عزیزم است.)

--------------------------------------------------------------------------------

خود ارزیابی ( صفحه ی 12 ) درس دوم

1- به خاطر دوستی با علی و خاندان پاکش 2- با بیت شش ( شه مردان ) 3- آزاد اندیش بودن ، پاک زیستن )

نوشتن ( صفحه ی 14 ) درس دوم

1- در دوران جنگ بعضی از استان های کشور معین بودند. ( کمک رسان )

انجام کارِ خیر معیّن پاکی دل است. حُسن کار شما ، صداقتِ آن است. حَسَن دانشجوی پزشکی است.

مَکسن مهر راهی برای خانه دار شدن است. دعای خیر پدر و مادر برای ما یک مُسکّن روحی است.

۲- این بیت فردوس بایست شماره ی شش شعر ( شه مردان ) تناسب معنایی دارد.

3 و 4 ( مربوط به دانش آموز عزیزم است. )

---------------------------------------------------------------------------------

خود ارزیابی ( صفحه ی 21 ) درس سوم

1- به همراه عمو ،زن عمو و بچّه ها به راه پیمایی شرکت کرده بود. 2- سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.

3- زیرا رشادت ها ، مردانگی ها ، مقاومت ، هم دلی ها و دوستی ها را در ذهن زنده نگه می دا رد.

نوشتن ( صفحه 23 ) درس سوم

1- غلغل ، تسبیح ، به فضل خدا ، مصادف ، اعتراض ، بغض ، اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد ، دهه ی فجر و ...

2- * مادر بزرگم در روز اربعین حسینی نذری می دهد. * شعار جمعیّت در روز بیست و دوم بهمن ماه نشان از اعتقاد قلبی آنان به نظام جمهوری اسلامی ایران است. * غلغل سما ور به من آرامش می دهد.

* مادر بزرگ آخرین دانه ی تسبیح با صلوات بلند ختم می کرد.

* دهه فجر ، دهه ی حاکمیّت حق علیه ی باطل است.

3 و 4 و 5 ( مر بوط به دانش آموز عزیزم است. )

خود ارزیابی ( صفحه ی 29 ) درس چهارم

1- با بیت شماره ی چهار تناسب معنایی دارد. ( درشعر دریای خرد )

2- به دو علّت الف - وسعت ب عمیق بودن

3- مطالعه ی شخصی وبهره گیری از افراد دانا و تحصیل کرده

نوشتن ( صفحه ی 31 ) درس چهارم

1- * پیغمبر بزرگ اسلام حضرت محمّد ( ص ) است. * خردمند در نزد همه عزیز است.

* در جهان چیزی بهتر از دانشوری وجود ندارد. * دانش اندوزی مهتر همه ی کار ها است.

* ای انسان ، خود را به گوهر خرد آرایش بده.

2- دین پروردن ( دین ، پرورد : تکواژ های آزاد یا پایه / ن : تکواژ وابسته یا وند )

نا توانی ( نا : تکواژ وابسته یا وند / توان : تکواژ آزاد یا پایه / ی : تکواژ وابسته یا وند )

تندرست ( تن : تکواژ آزاد یا پایه / درست : تکواژ آزاد یا پایه )

خردمند ( خرد : تکواژ آزاد یا پایه / مند : تکواژ وابسته یا وند )

دانش ( دان : تکواژ آزاد یا پایه / ِش : تکواژ وابسته یا وند )

تن پروری ( تن : تکواژ آزاد یا پایه / پرور : تکواژ آزاد یا پایه / ی : تکواژ آزاد یا وند )

3- مربوط به دانش آموز عزیزم است.

4- به کمک خرد می توان به بهترین چیز ها دست یافت و هیچ دریایی به بزرگی و وسعت خرد وجود ندارد.

خود ارزیابی ( صفحه ی 38 ) درس پنجم

1- نرم ، انعطاف پذیر ، نجیب ، با ادب ، پر آزرم ، خوش رو و ...

2- صفحه ی 35 ( قسمت ورزش سه سطر )

3- مربوط به دانش آموز عزیزم است.

نوشتن ( صفحه ی 40 ) درس پنجم

1- * در بعضی از مجادله های لفظی انعطاف پذیری پاسخ مناسبی برای مخا طب است.

* عبید زاکانی در قرن هشتم لطیفه پرداز بنام بود.

* نرم خو هیچ گاه در قضاوت مردم بازنده نیست.

* ملایم طبع ، طعم شیرین زندگی را بهتر می چشد.

* دانش آموز موقّر و متین نزد همه محترم است.

* ایرانیان بسیاری از پیام های اخلاقی خود را از طریق امثال حکم به دیگران انتقال می دهند.

2- او با خود عهد بسته است هر روز کتاب تازه ای بخواند. نکته ی تازه ای کشف کند و ذهن و اندیشه اش را در افق های دور پرواز دهد.

او نمی خواهد و نمی گذارد؛ یاس ، قدم در قلبش بگذارد. امید چراغ زندگی اش است.

3- دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشا ن حالی و در ماندگی

در نومیدی بسی امید است / پایان شب سیه سپید است.

تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز

4- باد ( نهاد ) گرد و غبار ( مفعول ) آورد ( فعل گذرا )

زمستان ( نهاد ) کوله بارش را ( مفعول ) زمین ( متمّم ) می گذارد ( فعل گذرا )

5- 1- کم سخن بگو ولی ارزشمند تا با کم گویی تو مردم بیشتر از سخنان با ارزشت بهره ببرند.

5- 2 - هر کسی که در مقابل راستی و صداقت بر خیزد و درصدد مبارزه با آن آید، بی شک در دام خود گرفتار می شود و نابود می گردد.

خود ارزیابی ( صفحه ی 42 ) درس ششم

1- کتاب به فروغ یک صبح

کتاب به یک عنچه

کتاب به یک مونس و همدم تشبیه شده است.

2- کتاب های مذهبی ، کتاب های تاریخی ، امثال حکم و ...

3- منظور از مقصد اصلی خود شناسی و خدا محوری

نوشتن ( صفحه ی 45 ) درس ششم

1- لطایف ( لطیفه )

یکی از کار هایی که باعث خوش حالی دل می گردد، گفتن لطیفه است.

مقاصد ( مقصد ) مقصد همه ی انسان های راستین رسیدن به خدا است. * اسرار ( سر ) سر بسیاری از پدیده های خلقت برای دانش بشری معلوم نیست.

* اخبار ( خبر ) من از دوست دوران تحصیلی ام هیچ خبر ندارم.

2- دانش چون چراغ روشنی بخش است.

دانش ( رکن اوّل ) چراغ ( رکن دوم ) روشنی بخش ( رکن سوم ) چون ( رکن چهارم )

دندان مهسا همچون مروارید سفید است.

دندان ( رکن اوّل ) مروارید ( رکن دوم ) سفید ( رکن سوم ) همچون ( رکن چهارم )

دل مادر مثل خورشید روشنایی دارد.

دل مادر ( رکن اوّل ) خورشید ( رکن دوم ) روشنایی ( رکن سوم ) مثل ( رکن ( چهارم )

پدر همچون کوه استوار است.

پدر ( رکن اوّل ) کوه ( رکن دوم ) استوار ( رکن سوم ) همچون ( رکن چهارم )

3 و 4 و 5- مربوط به دانش آموز عزیزم است.

خود ارزیابی ( صفحه ی 55 ) درس هفتم

1- بهار : فصل تجدید حیات / عروس فصل ها تابستان : فصل پختگی و کمال / فصل زرّین گندم زار ها و پر تو انوار طلایی خورشید پاییز : طبیعت غرق در رنگ های گرم / فصل رنگ آمیز ی های بدیع زمستان : زیبایی یک شب برفی / کوهستان های پوشیده از برف

2- بهار : فصل کودکی و نو جوا نی پاییز : زمان جوانی تابستان : زمان پختکی و کمال زمستان : سنّ پیری و کهولت

3- بیت : برگ در ختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

با جمله ی زیر ارتباط معنایی دارد.

در طبیعت همه چیز دست در دست هم به سوی مقصد یگانه می شتابند و دستی توانا و مهربان ( = منظور خداوند بزرگ است. ) این دست ها را با هم ، صمیمی و همراه می کند.

نوشتن ( صفحه ی 58 ) درس هفتم

1- زرّین ، سیمین ، نمکین / خنده ، ناله ، بهاره / خوبی ، خوردنی ، بدی

2- شنیدم : ماضی ساده / اوّل شخص / مفرد / بن ماضی / م = شناسه

می شنویم : مضارع اخباری / اوّل شخص / جمع / بن مضارع / یم = شناسه

خواهند شنید : فعل آینده / سوم شخص / جمع / بن ماضی / ند = شناسه

3- درس های 3 و 4 و 5 مر بوط به دانش آموز عزیزم

خود ارزیابی ( صفحه ی 61 ) درس هشتم

1- خداوند بی نیاز، منزا از نقش ، ملک العرش ، تعالی ، مبرّا از جفت

2- بیت : دارای دو گیتی مَلِک العرش خدایی / کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا

با آیه ی « اللّه الصّمَد » تناسب معنایی دارد ؟

3- زیرا زمین نماد آفرینش خداوند در دنیای مادّی است و آسمان نماد معنویّت و دنیای روحانی است.

نوشتن ( صفحه ی 63 ) درس هشتم

1- او خود را مبرّا از کار های بد می داند. خداوند هیچ انباز و شریکی ندارد.

دیدن زیبایی های شگرف ما را به یاد عظمت خداوند می اندازد. خداوند منزّه و پاک است.

مناظر معمور برای جذب گردش گر مناسب است. صورتگر این جهان بزرگ خداوند بلند مرتبه است.

2 - انسان نباید سطحی نگر باشد و همه چیز را با دیدِ مثبت ببیند.

3- در مورد معادل های فارسی رجوع شود به نکته درس هشتم

4- بیت دارای آرایه های حس تعلیل ، استعاره مکنیّه و جان بخشی به اشیا و تناسب است.

5- خداوند کریم ، خداوند توانا ، غفّار ( آمرزنده ) ستّار ( پوشاننده ی عیب )

رحمان ( بخشنده ) ناصر ( یاری کننده )

خود ارزیابی ( صفحه ی 68 ) درس نهم

1- آرامش دهنده ی روح زنان و زینت مردان است. / انسان را رو سفید می کند / انسان را به مقام و مرتبه ی بزرگ می رساند / دل انسان را شاد می کند و او از غم و رنج آزاد می سازد.

2- بیت مولانا با بیت زیر تناسب معنایی دارد.

بی ادب می شود از فیض الهی محروم / خویش را می کند از جهل و شقاوت معدوم

3- مر بوط به دانش آموز مهربانم

نوشتن ( صفحه ی 70 ) درس نهم

1- تکلیف و وظیفه ی ما درس خواندن و احترام به پدر و مادر است.

جهل،یگانه عامل شقاوت و بد بختی انسان است.

زینت مردان عقل است.

نافرمانی از پدر و مادر انسا ن را معدوم می کند.

هیچ کسی از فیض الهی بی بهره نیست.

طرب و شادی به اندازه باعث جوانی دل می گردد.

2- صلح : آشتی ( مترادف ) جنگ ( مخالف ) زیبا : قشنگ ( مترادف ) زشت ( مخالف )

محروم : بی نصیب ( مترادف ) دارا مند ( مخالف )

خا لص : پاک ( مترادف ) نا پاکی ( مخالف )

لذّت : دل نشین ( مترادف ) نا خوشایند ( مخالف )

3- از مولانا

4 و 5 مربوط به دانش آموز مهربانم

خود ارزیابی ( صفحه ی 74 ) درس دهم

1- آگاهی نداشتن از مهارت های زندگی و عدم بهره گیری از فرصت ها و تجارب بزرگان

2- زیرا در هر سفر به مهارت هایی لازم است و برای کم کردن و دشوار ی های آن، باید با مراحل فراز و نشیب آن آگاه شویم.

3- ار تباط موثّر ؛ یعنی ار تباط درست و سنجیده با دیگران

نوشتن ( صفحه ی 76 ) درس دهم

1- راه طولانی هدفم را با اراده ی قوی خود طی می نمایم.

مهارت های زندگی را باید سرمشق خود قرار داد.

عقربه ها را می شمارم و به گذر عمر می اندیشم.

عاطفه را از یاد نخواهم برد.

او مراسم چشن تولّد خود را به خوبی گرفت.

باید واقعیّت ها را در زندگی پذیرفت.

2- او در صحن مدرسه دوید ( ناگذر ) او خود را به دوستش رسانید ( گذرا )

ما نامه ای به دوست خود نوشتیم. ( گذرا ) آن ها به خانه رسیدند. ( ناگذر )

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 17:26 |

1- در بیت " هم کارگهی هم چون زمین ساخته معمور / هم بارگهی هم چو فلک داشته بر پا "

چرا شاعر زمین را کار گاه و آسمان را بارگاه دانسته است ؟

2- این شعر سهراب سهپری با کدام بیت شعر نگارنده ی زیبا تناسب معنایی دارد ؟

" چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید. "

3- تشبیه زیر را به استعاره مصرّحه تبدیل کنید.

برف مانند نقره از آسمان فرو می ریزد.

4- ساختار کدام گزینه با سه گزینه ی دیگر متفاوت است ؟

1- دانشسرا ( ) 2- دانشمند ( ) 3- دانشگاه ( ) 4- دانش ور ( )

5- نوع کدام صفت با سه صفت دیگر متفاوت است ؟

1- دانا ( ) 2- بینا ( ) 3- رها ( ) 4- پویا ( )

6- با توجّه به بیت " بینی چه رقم های شگرف است و دل آرا / بر صفحه ی هستی ز خداوند تعالی ؟ کدام یک از پاسخ های زیر نادرست است ؟

1- چه : صفت پرسشی ( ) 2- دل آرا : صفت فاعلی مرکّب مرخّم ( )

3- در مصراع دوم تشبیه دیده می شود. ( ) 4- بیت چهار جمله دارد. ( )

7- نقش دستوری واژه هایی را که مشخّص شده ، بنویسید.

زنهار ، تا توانی اهلِ نظر میازار / دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده

هر نوع کند نقش و خود از نقش منزّه / هر جنس کند جفت و خود از جفت مبرّا

8- از مصدر ( خواستن ) صفت فاعلی ، صفت مفعولی ، بن مضارع و صفت لیاقت بنا سازید.

9- در عبارت زیر چهار زیبایی سخن معلوم سازید. ( در مجموع چهار آرایه ) با ذکر دلیل

الف - آسمان تعطیل است. باد ها بیکارند.ب - هنوز از دهن بوی شیر آیدش ج – سرِ آن ندارد امشب که بر آید آفتابی

10- استاد قصایدِ توصیف طبیعت چه کسی است ؟ در چه قرنی می زیست ؟

11- برای واژه های " فاکس " ، " کوپن " ، "سو بسید " و "سریال " معادل فارسی بیاورید.

12- کتاب ( پریشان ) اثر چه کسی است ؟ و به شیوه ی کدام کتاب نوشته شده است ؟

13- واژه های فرهیخته ، غَرس ، سُبُل و زایا را معنی نمایید.

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 17:11 |

الف بخش مفاهیم و درک مطلب

۱- کنایه های زیر را معنی کنید.

الف - دامن از خاک بر چیدن ب - انگار قند در دل محسن آب کردند.

۲- منظور شاعر از بیت " سخن را سر است ای خردمند و بن / میاور سخن در میان سخن " چیست ؟

۳-در بیت " نه محقّق بود نه دانشمند / چارپایی بر او کتابی چند "

الفچه تفاوتی بین واژه ی دانشمند و محقّق است ؟ب -این بیت در وصف چه کسانی است ؟

۴- در مصراع " از ظلمت خود رهایی ام ده / با نور خود آشنایی ام ده "

الف معنای دو گانه ی واژه ی( خود ) را بنویسید. ب منظور شاعر از ظلمت چیست ؟

ب بخش لغات و اصطلاحات

* لغات و اصطلاحات زیر را معنی کنید.

تَعَب : بدیع : چرنکه : مصادف با اربعین حسینی بود:

پ بخش دانش های ادبی

۱- استاد غزل های عارفانه چه کسی است ؟ 2- درون مایه ( موضوع ) غزل اجتماعی چیست ؟ 2 مورد

۳- باب چهارم گلستان در چه موضوعی است ؟

۴- نوع سجع را در عبارت زیر معلوم سازید.

ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیز گاران کمال یابد

۵- نوع زیبایی سخن را در بیت زیر معلوم سازید ( 2 مورد )

ما برون را ننگریم و قال را / ما درون را بنگریم و حال را

۶- آثار زیر از چه کسانی است ؟

جامع التّواریخ : سرود سپیده :

۷- منظور از واقع گرا بودن گلستان چیست ؟

ت بخش دستور زبان فارسی

۱- نوع صفت را در جملات زیر معلوم سازید.

الف - بنیاد های فکری و فرهنگی ب خبر موفّقیّت دوستم شنیدنی بود.

۲- از مصدر ( سوختن ) اسم مصدر ، صفت فاعلی ، صفت مفعولی و بن مضارع بنا سازید.

۳- نوع متمّم را در جملات زیر معلوم سازید.

الف - در کارگه کوزه گری رفتم دوش ب دلش لبریز از محبّت بود.

۴- نوع گذر و نا گذر بودن افعال زیر را بنویسید.

الف خوابیده است ب - پوشیده باشد.

۵- فعل ( خوابید) را با قانون گذرای سببی از دو جزئی به سه جزئی تبدیل کنید.

۶- با توجّه به بیت " گهر بی هنر زار و خوار است و سست/به فرهنگ باشد روان ، تندرست.

نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنویسید. ( نهاد، مفعول ، متمّم ، مسند و ... )

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 17:1 |

1- در بیت : از ظلمت خود رهایی ام ده / با نور خود آشنایی ام ده

الف - منظور شاعر از ظلمت چیست ؟ ب نوع جناس در بیت مورد نظر معلوم سازید و تفاوت معنایی آن را بنویسید.

2- کدام از از افعال زیر دوجهی است ؟ ( گاهی گذرا به مفعول و گاهی ناگذر )

1- گداخت ( ) 2- پرید ( ) 3- شنید ( ) 4- خواند ( )

3- در کدام گزینه فعل اسنادی دیده نمی شود ؟

1- با بدان بد باش و با نیکان نکو ( ) 2- ای نام تو بهترین سرآغاز ( )

3- در کلبه ی ما رونق اگر نیست ، صفا است . ( ) 4- پای ما لنگ است و مقصد بس دراز ( )

4- در بیت زیر کدام زیبایی سخن مشهود است ( آشکار )

عشق با دشوار ورزیدن خوش است / چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

5- نقش دستوری واژه های زیر را بنویسید. ( نهاد، مفعول ، مسند ، متمّم و ... )

هرکه دانای رموز زندگی است / سرّ اسمای علی داند که چیست ؟

هرکه : ( ) دانای رموز زندگی : ( )

سّر : ( ) چه در واژه ی چیست : ( )

6- آثاز مقابل از چه کسانی است ؟ سرود درد: منشآت :

7- سه ویژگی بارز هر تحمیدیّه را بنویسید. ( بارز : آشکار )

8- در ادبیّات جهان آثار ادبی بر اساس محتوا و اندیشه صاحب اثر به چند دسته تقسیم می شود ؟ نام ببرید.

9- واژه ها و اصطلاحات زیر را معنی کنید.

مونس : طلعت : مبین : اُ سطُر لاب :

10- در بیت : هم تو به عنایت الهی / کوته ز درت دراز دستی

منظور شاعر از ( دراز دستی ) چیست ؟

11- نوع متمّم را در جملات زیر معلوم سازید.

الف دلش لبریز از محبّت است. ب - او در کتابخانه درس می خواند.

12- در ترکیبات : ( ادبیّات انقلاب، انقلاب ادبیّات ) کدام زیبایی سخن دیده می شود ؟ با توضیح

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 16:59 |
 

نگارش علمی ، نگارش ادبی

نگارش علمی : در نگارش علمی هر لفظی در معنای روشن و حقیقی خود است. نوشته هایی که نگارش علمی دارند ، صریح ( = واضح ) دقیق ، گویا و بی ابهام است. در نگارش علمی آرایه ها و زیبایی های ادبی دیده نمی شود.

نگارش ادبی : پیام نوشته به طور غیر مستقیم است ، واژه ها در معنای واقعی خود قرار ندارند. در این نوشته ها از آرایه های ادبی بهره برده می شود. در نوشته های ادبی نویسنده از آرایه ها ی ادبی برای توصیف و بیا ن عواطف و احساسات درونی بهره می گیرد.

مثال : خورشید می تابد. ( زبان علمی )

مثال :سیمرغ آسمان بال نور گستر خود را می پراکند. ( زبان ادبی )

نکته طلایی : در زبان علمی " سرو "نام درختی است، " لعل "جواهری قرمز رنگ است و "سنبل "نام گلی است؛ حال آن که در زبان ادبی " سرو" بر قا مت راست و کشیده ، " لعل " بر لب و "سنبل " بر موی تابدار دلالت دارد.

* تلمیح : شاعر یا نویسنده ، گاهی برای زیبا تر ساختن سخن و تاثیر گذاری بیش ترِ آن ، به اشاره و غیر مستقیم از آیات ، روایات ، احادیث ، داستان ها و رویداد های مهمّ تاریخی و ... استفاده می کند. به این زیبایی سخن تلمیح گویند.

* کلمات قصار ( ضرب المثل ) جملات کوتاه و پر معنی را کلمات قصار گویند. کلمات قصار ، فشرده و خلاصه ی افکار و اندیشه های بلند هستند. ضرب المثل ها ، کوتاه و بسیار تاثیر گذارندو به راحتی در ذهن ماندگار می شوند. مثال : گر صبر کنی ، ز غوره حلوا سازی. مثال : یک دست صدا ندارد. مثال : هرکه بامش بیش ، برفش بیش تر.

* تشبیه : ادّعای همانندی بین دو یا چند چیز را گویند که به علّت شباهت مشترکی دارند.

کتاب همچون غنچه ای پر از برگ است. فروغ صبح دانایی کتاب است.

* علایم نگارشی

علایم نگارشی چیست ؟ به مجموعه ی نشانه های نگارشی گفته می شود که ما را در درست خواندن و درست نویسی یاری می دهد.

1- نقطه 1- در پایان جملات خبری می آید. 2- پس از هر حرفی که به صورت نشانه ی اختصار به کار رفته باشد.

مثال: ادب سرمایه ی زندگی است. مثال : ابن سینا متو لّدد سال 428 ه.ش.

2- ویرگول 1- به جای مکث کوتاه 2- بین چند کلمه که اسناد واحدی دارد. 3- دو طرف واژه ی نقش دستوری بدل می آید. 4- بعد از منادا می آید. 5-میان عبارت ها یا جمله های غیر مستقل

مثال : اگر درس بخوانی ، موفّق می شوی. خدایا، کمکم کن. مثال : من شهر باران ، رشت ، را دوست دارم.

مثال : او درس خوان، باهوش ، مودّب و عاقل است. مثال : او با تلاش بسیار، راه پیروزی را پیدا کرد.

3- دو نقطه 1- قبل از نقل قول می آید. 2- هنگام بر شمردن اجزای یک جیز می آید. 3- برای معنای یک واژه

مثال : صاحب نظران آموزشی می گویند : شرط درست نوشتن ، درست فهمیدن است.

مثال نغز : نیکو مثال : آثار سعدی عبارت اند : گلستان ، بوستان و کلّیات.

4- گیومه1- سخنی که به طور مستقیم از جایی یا کسی گرفته می شود. 2- برای نشان دادن اسامی، عناوین و اصطلاحات علمی مثال : حضرت علی ( ع ) فرمودند : " بزرگ ترین سرمایه ، فرزند صالح است. "
مثال :
" مونولوگ " یک گفتار درونی است.

5- نقطه ویرگول 1- برای جدا کردن جمله هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر می رسند ولی دریک عبارت طولانی، با یک دیگر وابستگی معنایی دارند. 2- قبل از واژه های مثلاً ، فرضاّ ، یعنی

مثال : دانش آموز باید درس بخواند؛ منظّم باشد و به سخنان معلّم گوش فرا دهد.

مثال : هنگام نگارش باید خوب دید؛ یعنی دقّت داشت و هوشیار بود.

6- خطّ فاصله

1- در مکالمه ی بین اشخاص داستان ها یا نمایش نامه ها یا ذکر مکالمات تلفنی، در ابتدای جمله و از سر سطر به جای نام گوینده می آید.

2- به معنی " تا " است.

3- دو طرف جمله ی معترضه می آید.

4- هرگاه کلمه ای در آخر سطر نگنجد، با قرار دادن یک خطّ فاصله بقیّه ی آن را در سطر بعد می نویسم.

مثال : قطار رشت تهران حرکت کرد. مثال : سعدی که خدایش بیامرزد - در قرن هفتم می زیست.

7- سه نقطه 1- برای نشان دادن جملات و کلمات محذوف

مثال : عشق ؛ یعنی زندگی ، محبّت ، کار و ... .

8- علا مت سوال 1- در پایان جملات پرسشی می آید. مثال : آیا تا کنون معنی تلاش را فهمیده اید؟

2- برای نشان دادن مفهوم تردید و استهزا ( = مسخره کردن ) می آید.

مثال : او نابغه ( ؟ ) است.

9- علامت تعجّب 1- در پایان جملات عاطفی می آید. عجب زمستانی بود! عجب هوایی !

2- بعد از اصوات می آید. مثال : هان ! آهای ! دریغا!

* نکات نگارشی

1- واژه های فارسی را با نشانه های جمع عربی جمع نمی بندد. واژه ها ی گزارشات ، پیشنهادات ، سفارشات ،

نگارشات ، بازرسین ، نگارشات و ... نادرست هستند.

2- جمع مکسّر عربی دو باره قا بل جمع بستن نیست. مدارک ها ، وسایل ها ، اجناس ها و ...

3- واژه هایی چون شاعره ، مدیره ، محترمه و این جانبه برای زن نا مناسب است.

خانم پروین اعتصامی شاعره ی برجسته ی ایران است. نادرست

4- واژه های فارسی تنوین پذیر نیستند. واژه هایی مانند : گاهاً ، دوماً ، سوماً ، خواهشاً ، ناچاراً ، زباناً و ... نادرست هستند. او گاهاً فوتبال بازی می کند. نادرست به جای واژه ی " گاهاً "بهتر است از واژه ی "گاهی " استفاده شود

5- ( یّت ) در آخر واژه های فارسی نمی آید. واژه هایی مانند : رهبریّت ، خوبیّت ، خودیّت ، بدیّت و ... نادرست هستند. 6- هیچ دو کلمه ی پرسشی برای یک جمله ی پرسشی نمی آید.

آیا چگونه درس می خوانی ؟ آیا کجا برای اقامت مناسب تر است ؟ آیا چه اتّفاقی برایت افتاده است ؟

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 16:16 |
 

نکته طلایی 1 : هر جمله از دو قسمت نهاد و گزاره تشکیل می شود.

اشکِ این سیل روان ، صبرو دل حافظ برد .

سیل این اشک روان ( نهاد ) صبر و دل حافظ برد ( گزاره )

نکته طلایی 2 : گزاره گاهی فقط یک فعل است. پرستو های زیبای دریایی مهاجرت کردند. مهاجرت کردند = گزاره

نکته طلایی 3 : گاهی گزاره علاوه بر فعل اجزای دیگری هم دارد. او زندگی اش را دوست. زندگی اش را دوست- دارد. (گزاره )

نکته طلایی 4 : داشتن یا نداشتن اجزا در قسمت گزاره بستگی به فعل جمله دارد.

نکته طلایی5 : اگر فعل جمله ناگذر باشد، دیگر نیازی به مفعول و مسند و متمّم ندارد.

بنابراین افعال ناگذر، افعالی هستند که معنای آن ها با نهاد تمام می شودو به هیچ وجه نیازی به مفعول و مسند و متمّم ندارند. فعل هایی مانند : آمد ، رفت ، دوید ، خشکید ، جهید ، خوابید ، نشست ، برخاست ، بالید ( رشد کرد )

پرید و ... این فعل ها هیچ گاه مفعول پذیذ نیستند ودر جواب چه کس را ؟ و یا چه چیز را ؟ نمی آیند.

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست.

نکته طلایی 6 : با فعل ناگذر امکان دارد قید یا متمّم قیدی همراه شود امّا جزءِ اجزای جمله به حساب نمی آیند.

امروز پدرم به اداره می رود. ( امروز : قید زمان / به اداره : متمّم قیدی )

نکته طلایی 7 : هرگاه فعل جمله ناگذر باشد، آن جمله دو جزئی است. ( نهاد + فعل ناگذر ) قید ها و متمّم های قیدی در شمارش اجزا به حساب نمی آید.

نکته طلایی 8 : نام دیگر فعل ناگذر فعل لازم است.

نکته طلایی 9: می توان بعضی از فعل های ناگذر را تبدیل به فعل گذرا به مفعول کرد به این نوع گذرا ، گذرای سببی گویند. فرمول گذرای سببی : بن مضارع از فعل ناگذر + ان + شناسه د یا ید ( اند ، انید )

مثال : دوید ( دواند ) اسب دوید. او اسب را دواند. پرید ( پراند ) جهید ( جهاند )

نکته طلایی 10 : اگر بخواهیم از دو فعل نشست و شکست گذرای سببی بنا سازیم، فقط از دو حرف اوّل بن مضارع آن استفاده می کنیم. نشست ( نش + ان + د یا ید ) نشاند شکست ( شک + ان + د یا ید ) شکاند

نکته طلایی 11 : بعضی از فعل ها گاهی ناگذر و گاهی گذرا به مفعول هستند. به این نوع افعال ، افعال دو وجهی یا ذو وجهین گویند. فعل هایی مانند : شکست ، ریخت ، گداخت ، افزود ، گسست دو وجهی هستند.

نکته طلایی 12 : بعضی از فعل ها علاوه بر نهاد در قسمت گزاره نیاز به مفعول دارند ، به این نوع افعال گذرا به مفعول یا فعل متعدّی گویند. فعل هایی مانند : زد، خورد ، نوشید ، چشید ، خواند ( قرائت کرد ) کاشت ، دوخت ، پراند ، پوشید ، دید و ... افعال گذرا به مفعول در جواب چه کس را ؟ یا چه چیز را ؟ می آید.

او درسش را خواند. او چه چیز را خواند ؟ درسش را ( درس : مفعول / ش : وابسته به مفعول ، مضاف الیه )

نکته طلایی 13 : مفعول گاهی با نشانه ( را ) و گاهی بدون نشانه می آید.

نکته طلایی 14 : اگر فعل جمله ی ما گذرا به مفعول باشد، آن جمله سه جزئی است. ( نهاد + مفعول + فعل )

نهاد و مفعول می توانند ، وابسته داشته باشند امّا این وابسته ها جزءِ اجزای اصلی به حساب نمی آیند.

مادر غذ ا را پخت. مادرِ مهربان ِ دوست داشتنی ِ من غذایِ لذیذِ خوشمزه ای را پخت.

نکته طلایی 15 : بعضی از فعل ها در قسمت گزاره فقط نیازمند به یک خبر هستند تا رفع ابهام از نهاد نماید. به این نوع افعال، افعال اسنادی یا افعال گذرا به مسند گویند. افعال اسنادی عبارتند از : است ، بود ، شد ، گشت ، گردید

نکته طلایی 1۶ : فعل های اسنادی اگر تغییر معنا دهند، دیگر اسنادی نیستند.

هوا سرد است. نان در سفره است. ( وجود دارد )

او عاقل گشت. او در پارک گشت ( جست و جو کرد ، گردش کرد )

آب سرد شد. شد حکیمی پیش حاکم وقت. ( رفت )

او درس خوان بود. آب در کوزه بود. ( وجود دارد )

نکته طلایی 17 : اگر فعل ما اسنادی باشد جمله سه جزئی است و از ( نهاد + مسند + فعل اسنادی ) تشکیل می شود. مسند ، یک خبر یا یک حالت و یا یک خصوصیّتی است که به کمک فعل اسنادی به نهاد جمله نسبت می دهیم.

مسند در جواب سوال جه ؟ چی ؟ می آید. تن زنده والا به ورزندگی است. تن زنده والا چه است ؟ ( به ورزندگی است .)

نکته طلایی 18- مسند در جملات اسنادی به سه شکل دیده شده است.

الف - مسند به شکل اسم مانند : این جا رشت است. ( رشت : مسند )

ب مسند به شکل صفت مانند : پدرم مهربان است. ( مهربان : مسند )

پ - مسند به شکل ( حرف اصافه + اسم ) این نوع مسند را با متمّم اشتباه نگیریم.

مثال : انگشتر مادر از طلا است. ( از طلا : مسند ) این لباس از ابریشم بود. ( از ابریشم : مسند )

نکته طلایی 19 : گاهی مسند برای کامل شدن معنای خود نیازمند به یک متمّم است. این متمّم همراه با مسند یک جزء را تشکیل می دهد. به این نوع متمّم؛ متمّم برای مسند گویند.

مثال : دلش لبریز از محبّت است. دلش : نهاد لبریز: مسند از محبّت : متمّم برای مسند

مثال : دشت پر از سبزه است. دشت : نهاد پر : مسند از سبزه : متمّم برای مسند

نکته طلای 20 : فعل های است ، بود ، شد ، گشت و گردید زمانی اسنادی هستند که به تنهایی بیایند.

هوا سرد است. ( اسنادی ) او غذا خورده است. ( خورده است : غیر اسنادی )

او عاقل بود. ( اسنادی ) او خفته بود. ( خفته بود : غیر اسنادی )

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 16:15 |
 

سؤالات فصل دوم فارسی سوم

1- لغات زیر را معنی کنید

دست یازیدن – شرارت آمیز- انحطاط- مقهور- انضباط – اقلیم- غنی – طرز- قریحه – آبشخور- بخرَد – سپهر- آب حیات- طلب طعمه- صیاد – التفات- مقرون- مشقت- ملاطفت- خلل- ضمان – عقده- فراست- ملول- وهله

2- معنی و مفهوم هر عبارت را بنویسید .

الف- مقرون به ابواب بلا و مشقت ب- عاقل در مهمات توقف جایز نشمرد پ- مگر نیت بدل کردی؟

ت- گربه او را گرم بپرسید ث- در بلاها و انواع آفت باز است ج- هیچ کس دستگیرتر از سالار خرد نیست

چ- آینده به هر سواری رکاب نمی دهد ح- گهر ، بی هنر زار و خوار است و سست خ- علم ، بال است مرغ جانت را

د- مرد نادان ز مردمی دور است

3- مفرد هر لغت را بنویسید . منابع ، ذخایر ، عناصر ، ایام ، انواع ، ابواب

4- قسمت های مشخص شده را معنی کنید

الف- راسویی از جهت او کمین کرده بود ب- صیاد از دور پدیدار آمد پ- یکی که عمده ببود ، بگذاشت و آن شب ببودند ت- به آهستگی بندها بریدن گرفت ث- و نیز راسو را براثر من و بوم می توان دید ج- تاریخ و فرهنگ ادبی این سرزمین سرشار از آموزه های اخلاقی ، دینی و حِکَمی و آیین زندگی است

5- شکل دیگر این واژه ها را بنویسید . مهمان آسیا آشیان جاودان هوشیار

1- آرایه ی هر بیت یا مصراع را مشخص کنید .

الف- آن چه در علم بیش می باید دانش ذات خویش می باید

ب- نیست آب حیات جز دانش پ- بدان کوش تا زود والا شوی چو دانا شوی زود والا شوی

7- آرایه تضمین را همراه با مثال توضیح دهید

8- جاهای خالی را کامل کنید .

الف- اوحدی مراغه ای از شاعران نیمه ی اول قرن................. است ب- بزرگ ترین غفلت که بهای گرانی باید برایش پرداخت ، غفلت از .............. است پ- ذهن جوان با ................. که عمده ترین وسیله ی آموزش است پرورش می یابد

ت- وقتی برای سخن کسی که در زمان گذشته به سر می برد زمان مضارع به کار می بریم به معنای این است که آن ................................ ث- دل شود گر به................ بیننده راه جوید به ....................

9- مهم ترین مثنوی های فارسی را نام ببرید.

10- داستان حیوانات یا فابل را توضیح دهید و مشهور ترین فابل های ادبیات فارسی را نام ببرید

11- خلاصه و نتیجه ی داستان « ثمر علم » را در چند سطر بنویسید .

12- معنی واژه های « انحطاط ، مقهور ، اقتدار ، بدیهی » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

1- فروافتادن ، شکست خورده ، توانمندی ، روشن 2- پست شدن ، ناتوانی ، قدرت داشتن ، آشکار

3- فروافتادن ، مغلوب ، بزرگ نمایی ، واضح 4- پست شدن ، شکست خورده ، قدرت داشتن ، آسان

13- فردوسی در بیت زیر ، چه پیامی را بیان نکرده است ؟

میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است

1- امید به زندگی 2- رأفت و مهربانی 3- پرهیز از زورگویی 4- نوع دوستی

14- مصراع « چو دخلت نیست ، خرج آهسته تر کن » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

1- مصرف گرایی 2- اعتدال 3- هوشیاری 4- تلاش

15- مفهوم کنایی « آینده به هر سواری رکاب نمی دهد » یعنی :

1- توجه کردن 2- بی رحم بودن 3- کمک نکردن 4- تسلیم نشدن

16- شعر« دانایی » در چه قالبی سروده شده است ؟ 1- غزل 2- مثنوی 3- قصیده 4- قطعه

آینده به هر سواری رکاب نمی دهد یعنی : آینده به هر کسی اجازه ی بهره برداری و استفاده نمی دهد . آینده همچون اسب چموشی است که هر کس نمی تواند سوار آن شود . فقط ماهران می توانند از آن استفاده کنند .

سؤالات فصل 3 ، فارسی سوم

1- لغات زیر را معنی کنید . تنبیه – اقرار – مستمع- الوان- عنب- حقّه – مسخّر – لیل و نهار – اِنعام – میغ – قوس قزح – قندیل- مختصر- جمال- سریر – مدهوش- برّ و بحر- صُنع .

2- عبارات و ابیات زیر را معنی کنید .

الف- زمین چون دیبای هفت رنگ گردد ب- مورچه از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر مُلک وی ، هیچ خبر ندارد پ- هر یکی را آن چه به کار باید ، داد ت- کاهل وار برخاستند و نهفتی جستند و بیارامیدند

ث- مردمان را چندان زیان کرد که در حساب هیچ شمارگیر نیاید ج- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب/

فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار چ- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

3- هدف از شعر تعلیمی ، رسیدن به ......................................... است

4- آرایه یا آرایه های هر بیت را بنویسید .

الف- تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش/ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

ب- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب/ فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار

ج- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

5- مفرد این کلمات را بنویسید . مواعظ – الوان- اسرار- جواهر- معادن- عجایب- ستارگان

6- سه ویژگی برای نثر های کهن فارسی بنویسید

7- دامنه ی شبکه ی معنایی گسترده تر است یا مراعات نظیر ؟ نمونه ای از آن را در ص46 پیدا کنید و بنویسید.

8- نویسنده ی هر کتاب را بنویسید . کیمیای سعادت هشت کتاب تاریخ بیهقی

9- قسمت های مشخص شده را معنی کنید .الف- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟ ب- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود پ- همه عجایب صنع حق تعالی است ت- مورچه از سریر مُلک وی ، هیچ خبر ندارد ث- مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست ج- تا شقایق هست ، زندگی باید کرد چ- در حساب هیچ شمارگیر نیاید ح- بارانکی خُرد خرد می بارید ، چنان که زمین ترگونه می کرد خ- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/ دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار د- خبرت هست که مرغان سحر می گویند/ آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

10- در بیت « تا کی آخر چو بنفشه ، سر غفلت در پیش / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار » بنفشه نماد.................... و نرگس نماد.................................. است

11- با توجه به بیت « سعدیا ، راست روان ، گوی سعادت بردند . راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار » راست روان یعنی ............................. و کج رفتار یعنی............................ و گوی بُردن یعنی ...........................

12- هر یک ازاین تشبیهات را توضیح دهید . خواب جهالت حقه ی یاقوت انار

13- منظور از « سقفی بی ستون » دراین عبارت چیست ؟ فرش وی زمین است ولکن سقفی بی ستون و این عجیب تر است .

1- ستاره 2- آسمان 3- ماه 4- خورشید

14- مفهوم مصراع های « من چه سبزم امروز ! / و چه تنم هشیار است » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

1- بخشندگی – هوشیاری 2- شادابی – آگاهی 3- شادابی – زیرکی 4- سرسبزی – هوشیاری

15- مفهوم و نمادین واژه های مشخص شده ی شعر زیر ، به ترتیب ، در کدام گزینه آمده است ؟

مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست / آری ! تا شقایق هست زندگی باید کرد

1- زندگی – عشق 2- دوستی – زندگی 3- امید – ایمان 4- صلح - مهربانی

16- « هر چه در وجود است » یعنی ..... 1- هر چه در وجود تو دیده می شود 2- همه ی موجودات 3- هر چه در زمین وجود دارد 4- همه ی موارد

17- « نهفتی جستند» یعنی ....1- گنجی یافتند 2- پنهان شدند 3- آن چه مخفی بود پیدا کردند 4- پناهگاهی پیدا کردند

18- پس اندر این آیات تفکر کن ، یعنی .... 1- در آیات قرآن خوب تأمل کن 2- قرآن را سرسری مخوان 3- در نشانه های خدا دقت کن 4- همه ی موارد

19- کدام یک از این گزینه ها ، جمع مکسر نیست ؟ 1- جوانب 2- حشرات 3- عجایب 4- اوقات

20- بیت « که تواند که دهد میوه ی .. ، یاد آور کدام صفت خداوند است ؟ 1- قادر بودن 2- ستار بودن 3- رزاق بودن 4- عالِم بودن

20- کدام یک از این واژه ها ، جمع مکسر نیست ؟ 1- مواعظ 2- الوان 3- اسرار 4- اِنعام

سؤالات فصل 3 ، فارسی اول

1- این لغات را معنی کنید. غوغا- ابد – زائر- زنجره – هیجان – اعجاز- مذاب- وداع – معصوم- طفولیت – متعبد – مُصحف- در پوستین خلق افتادن

2- آرزوی هر یک از این موجودات چه بود ؟ شبنم- دانه – غنچه – جوجه گنجشک – جوجه کبوتر

3- برای هر یک از شاعران و نویسندگان مقابل یک کتاب بنویسید . قیصر امین پور/ سعدی/ فردوسی/ دکتر شریعتی

4- کلمات هم آوا را همراه با مثال توضیح دهید .

5- آرایه ی « تشخیص » را با مثال بنویسید .

6- چند کلمه بنویسید که دو تلفظی باشند

7- تشبیه چیست ؟ مثالی بزنید .

8- حکایت « اندرز پدر » از سعدی را در ص 69 بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف- معنی لغات این حکایت را بنویسید : طفولیت – متعبد – طایفه – دوگانه – گزاردن - در پوستین خلق افتادن

ب- خلاصه ی آن را در دو سطر بنویسید پ- یک تشبیه را پیدا کنید ت- این حکایت از چه کتابی انتخاب شده است ؟ ث- پدر سعدی چه صفت زشتی را نهی می کند ؟

9- با توجه به کلمه های هم آوای داخل کمانک جای خالی را پر کنید .

الف- سعدی در نظم و .......... آثار با ارزشی دارد (نثر – نصر – نسر ) ب- با ورود مدیر همه به پا .......( خواستند – خاستند ) پ- اگر ............ بیابان به پای کسی رود ............ نمی شود ( خار – خوار ) ت- در ماه ............. از مدینه به مکه ................ نمود ( سفر – صفر ) ث- خداوند ............. در عید .............. علی ( ع ) را به امامت برگزید ( غدیر – قدیر )

10-- در هر عبارت آرایه ی جان بخشی ( تشخیص ) را معلوم کنید .

الف- دست در دامن مولا زد در ب- شب ز اسرار علی آگاه است پ- زندگی بر تو می زند لبخند ت- بر درختی ، شکوفه ای خندید

11- معنا و مفهوم هر یک از قسمت های مشخص شده را بنویسید.

الف- تا معلم ز گرد راه رسید ب- جوجه گنجشک گفت : می خواهم فارغ از سنگ بچه ها باشم

پ- کاش روزی به کام خود برسید ت- با خودش زیر لب چنین گفت آرزوهایتان چه رنگین است .

ث- غنچه هم گفت : گر چه دلتنگم

12- کلمات دو تلفظی را معلوم کنید . جاذبه – گمان- کارمند – روزگار- درون – روزمزد- گواه – عناصر

13- با توجه به شعر « رستگاری » از فردوسی در ص 66 ، به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف- قالب شعر چیست ؟ ب- « سر اندر نیاری به دام بلا » یعنی چه ؟ پ- منظور از « آب » در مصراع « دل از تیرگی ها بدین آب شوی » چیست ؟ ت- « چشم داشتن » یعنی چه ؟ ث- شاعر راه رستگاری در دو جهان را در چه امری خلاصه می کند ؟ ج- با توجه به بیت آخر منظور از « حیدر » کیست ؟ چ- منظور از نبی و « وصی » کیست ؟

14- در شعر زنگ آفرینش « غنچه » مظهر و نماد چیست ؟ 1- خوشحالی 2- هستی و دنیا 3- دلتنگی 4- وابستگی

15- نسبت « صَفَر و سَفَر » مثل ............. است 1- پیراهن به پیرهن 2- خان به خوان 3- هوشیار به هشیار 4- جاویدان به جاودان 16- نویسنده در درس « چشمه ی معرفت » « آب » را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟ 1- مادر 2- نسیم 3- روح مذاب 4- نوازش لطیف

17- منظور از « مُصحف عزیز » کدام گزینه است ؟ 1- قرآن کریم 2- هم نشین دوست داشتنی 3- اهل عبادت 4- نماز صبح 18- این بیت به کدام صفت ناپسند آدمیان اشاره دارد ؟ « جوجه گنجشک گفت : می خواهم / فارغ از سنگ بچه ها باشم

19- در کدام گزینه از زیبایی « تشبیه » بهره جسته است ؟ 1- باز موضوع تازه ای داریم 2- مثل لبخند باز خواهم شد 3- بچه ها آرزوی من این است 4- در دل آسمان رها باشم

20- در گروه کلمات زیر املای چند کلمه نادرست است ؟ شکل درست آنها را بنویسید .

متعبد و شب خیز – ضمضمه ی زنبوران – در نظر هوشیار – احترام و وداع – ضمیر خاک – مسحف عزیز- دشت و صحرا- عزمت و بزرگی – رفیق و خیشاوند – زرّت و گل بوته – ایام طفولیت – کودکان پر نشاط – مزرعه و کوچه باغ – روح مزاب – ذلال و نیرومند – طبیعت روستا – ائجاز طبیعت- جازبه ی خالق – فهم و دانایی – تلفظ های مختلف- غرقه ی شکوه – حیجان و انگیزه – خسته گی ناپذیری – رگ های خشکیده – نوازش لطیف – تأثیر گزاری – قرور و مهربانی – پاکی و سفا – سبزه های معثوم – نماز گذاردن – زاعر حرم

سؤالات فارسی دوم ، فصل 3

1- این لغات را معنی کنید . تأمّل – معصومانه- تجدید حیات – فراغت- زرین – عریان – اهتزاز- بدیع- عابر- منحصر- خاربن- عمق- سینه ی کویر – عطش – نامرئی – شگرف – رقم – صفحه ی هستی- مَلِک العرش- انباز – منزّه – مبّرا - معمور- نگارنده- نژند – نغز – تماثیل – هجر – فراق- فُرقَت – موعود

2- معنی و مفهوم کلمات مشخص شده را بنویسید . الف- عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند ب- زمستان هم بیش از آن چه که باید ، نمی پاید پ- بهار فصل تجدید حیات و رویش و جوانه زدن است ت- آسمان بر سر بام و دشت پولک های نقره ای می ریزد

3- معادل فارسی این واژه ها را بنویسید . اس ام اس سایت فاکس ایمیل کلینیک کوپن کامپیوتر

4- ابیات زیر را معنی کنید .الف- دارای دو گیتی ملک العرش خدایی / کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا

ب- عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند / چون برآید این همه گل های نغز کامکار

5- قصیده چه نوع شعری است ؟ توضیح دهید . شکل هندسی آن را رسم کنید . قافیه های نگارنده ی زیبا را معلوم کنید

6- تلمیح هر مصراع را بنویسید . الف- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا ب- نی نی نکند زشت ، نگارنده ی زیبا ج- برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه

7- رنگ های گرم را نام ببرید 8- دو جمله از درس پیدا کنید که دارای تشخیص باشند

9- صفت نسبی چیست ؟ چگونه ساخته می شود ؟ در عبارت های زیر آن را معلوم کنید

الف- آسمان بر سر بام و دشت پولک های نقره ای می ریزد ب- رفتار بچگانه ی هم کلاسی ها ،معلم را به خشونت و تنبیه واداشت

10- فصل های سال را به ترتیب نام ببرید ؛ سپس با مراحل عمر انسان مقایسه کنید .

11- نویسنده ی متن « معرفت کردگار » هر یک از توصیفات زیر را برای کدام یک از فصول سال می داند ؟

زیباترین و عروس فصل ها فصل غم و اندوه فصل جوانی و شادابی فصل پختگی و کمال طبیعت

12- در این جمله ، منظور از « نخ سفید » چیست ؟ « دستی نامرئی با نخ سفید آسمان تیره را به زمین می دوزد

13- کدام یک از گروه کلمات زیر از نظر املایی نادرست است ؟ شکل درست آن ها را بنویسید .

پولک های نقره ای – ودا می کند – منضره ی کوهستان – عدّه ای از مردم – رنگ آمیزی بدیع – انوار تلایی – مناطغ گرمسیری – دست خاهش- طلب باران – نقاش چیره دست طبیعت- چشم مشتاقان – ارضه می کند – خاب زمستانی- تجدید حیاط طبیعت- پاکی معسومانه ی زمستان – تعمّل در زیبایی ها – حفض می کند –فصل پخته گی – قم و اندوح- منحثر به سبزه- خاربونی در سینه ی کویر- فراغت از درس- اریان شدن – اهتزاذ برگ ها – پای آبران

14- روش تشخیص کلمات عربی از فارسی چیست ؟ کلمات عربی درس « نگارنده ی زیبا » و « صورتگر ماهر » را پیدا کنید و بنویسید 15- مفرد تماثیل چیست ؟ 1- تمثیل 2- تمثال 3- مثل 4- مثال

16-با توجه به بخش « اعلام » کامل کنید . الف – فیض کاشانی از فقیهان دوره ی ............. است وی شاگرد ............ بود برخی از آثار او عبارتند از : تفسیر صافی ، ................ ، .............. و ........... // ب- قاآنی شیرازی از شاعران دوره ی ......... است و کتاب ............ را به شیوه ی ..................... سعدی نوشت .// پ- وصال شیرازی : از شاعران دوره ی ........... است . مثنوی .............. از آثار اوست . // ت- رساله ی قشیریه : نوشته ی ................ از عارفان قرن ............. است اصل این کتاب به زبان ............ است موضوع این کتاب معرفی برخی از بزرگان............. است .

17- بیت « عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند / چون بر آید این همه گل های نغز کامکار » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟ 1- زیبایی طبیعت 2- درک نکردن قدرت خدا 3- بی ارزشی خاک تیره 4- تعجب از زیبایی گل ها

18- در مصراع « چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید ؟ منظور از « تماثیل » چیست ؟ 1- نقاشی ها 2- آدم ها 3- زیبایی های طبیعت 4- قدرت خداوند

19- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود ندارد ؟ 1- چون برآید این همه گل های نقض ِ کامکار 2- ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار 3- هم کارگهی هم چو زمین ساخته مأمور 4- کاو را نه نیاز است و نه انباض و نه همتا

20- با توجه به معنی ، املای کدام گزینه نادرست است ؟ 1- تجدی حیاط : زندگی دوباره 2- عرضه کردن : نشان دادن 3- سخاوتمند : بخشنده 4- فراغت : آسایش 21- معنی مشخص شده ی کدام گزینه ، نادرست است ؟ 1- بینی چه رقم های شگرف است و دل آرا : نقش ، زیبا 2- دارای دو گیتی ، ملک العرش خدایی : جهان ، صاحب تخت پادشاهی 3- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا : شریک ، نظیر 4- هم بارگهی هم چو فلک داشته برپا : خیمه ، بلند

22- کدام یک از این واژه ها « صفت نسبی » محسوب نمی شود ؟ 1- نیلی 2- زرین 3- آتشین 4- شاداب

23- قالب شعری « نگارنده ی زیبا » در کدام گزینه آمده است ؟ 1- مثنوی 2- قصیده 3- قطعه 4- غزل

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 15:38 |
 

سؤالات فصل 4 ، فارسی سوم

1- این لغات را معنی کنید . متاع- عار – بصیرت- زنگار – مصاحبت – مصائب – خصلت – معصیت – مُصر – طریقت – کهف- جامه- خصال- ملازم – ابله – عشوه ده – مَهِل – زَفت – زُفت – نحیف

2- ابیات زیر را معنی کنید .

الف- چو بفروختی از که خواهی خرید ؟ متاع جوانی به بازار نیست

ب- به چشم بصیرت به خود درنگر تو را تا در آینه ، زنگار نیست

ج- دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ؟ ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

د- هی بیا با من ، بران این خرس را خرس را مگزین ، مَهل هم جنس را

3- کلمات و ترکیبات مشخص شده را معنی کنید .

الف- متاع جوانی به بازار نیست ب- تو را تا در آینه ؛ زنگار نیست

ج- سگ اصحاب کهف روزی چند ج- پی نیکان گرفت و مردم شد

ه- گفت : مهر ابلهان عشوه ده است و- خرس را مگزین مهل همجنس را

ز- سنگ روی خفته را خشخاش کرد ح- چو در هست ، حاجت به دیوار نیست

4- آرایه یا آرایه های هر عبارت را معلوم کنید

الف- مهر ابله مهر خرس آمد یقین کین او مهر است و مهر اوست کین

ب- چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار شد ملازم ، در پی آن بردبار

ج- مپیچ از راه راست بر راه کج

د- سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد

5- ویژگی های مشترک آینه و دوست را بنویسید

6- تفاوت جمله ی ساده و غیر ساده چیست ؟ ( ص 59 )

7- نقد چیست ؟ توضیح دهید .( ص59 )

8- اگر یک اثر ادبی را بررسی ، نقد و تحلیل کنیم ، به این عمل ......................... می گویند

9- سه ویژگی دوست از نظر غزالی را بنویسید .( صفحات 65 و 66)

10- سخن امام جواد علیه السلام و پیامبر اکرم ( ص ) در مورد هم نشین چیست ؟ ( ص65 و 66)

11- سعدی در مورد تأثیر هم نشینی در ص 66 قطعه ای سروده است . این دو بیت را توضیح دهید

12- انواع فعل ماضی را مشخص کنید .

دیدم – رفته باشم – رفته بود – دیده است – می خواندم- رفته ای – بوده ام – گفته باشد – شنید – خوانده بودیم

13- به پیوستگی و یک پارچگی در متن........................ می گویند

14- یک متن جذاب باید دارای سه ویژگی باشد . این سه ویژگی را بنویسید

15- مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید

اصحاب- لحظات- مصائب- تصویر – خصال- عاقل- تجربه- فایده – خُلق

16- خلاصه و پیام روان خوانی ( دوستی ابلهان ) را در چند سطر بنویسید

17- فعل عبارت « سعدی در گلستان آورده است » ماضی .................... است

18- ماضی بعید از .................... + ه + ..................... + شناسه ها ساخته می شود .

سؤالات فصل 4 ، فارسی اول

1- لغات زیر را معنی کنید

تحلیل - به رغم – انحراف- هیئت- - بحمدالله – استحکام – مقتدر – تبسّم – حسرت – کیمیا – مطبوعات – تأمّل – صلاح

2- فعل « گفتم » را صرف کنید و بن و شناسه های آن را معلوم کنید

3- بن ماضی و مضارع مصدر های زیر را بنویسید

دیدن – شنیدن- گفتن- آمدن- آراستن – خواندن – ماندن – کاشتن – پختن – ساختن – دویدن – رنجیدن

4- چند ویژگی دوره ی نوجوانی را بنویسید ( ص 80 )

5- مراعات نظیر را با مثال توضیح دهید ( ص 84 )

6- بن مضارع و ماضی را در کلمات زیر مشخص کنید

بکوشد- رفتار – شنیداری – خواستار- خواهش – گفت و گو – دانشمند – رسید – ساختمان – آینده - رستگار

1- خلاصه و پیامِ داستان « کژال » را در چند سطر بنویسید

2- دوره ی انتقال از کودکی به بزرگسالی چه نام دارد ؟

3- منظور از « پاره ی تن » در عبارت « گرگ پاره ی تنش را می برد » چیست ؟

10- شناسه ی فعل در اول شخص جمع................ است ؟ الف- م ب- ید ج- یم د- ند

11- کدام فعل از نظر نوع بن با بقیه فرق دارد ؟ الف- می رسیدند ب - ساخته است ج- می چینند د- گذشت

12- « دندان بر دندان سایید ن » کنایه از ..................... است

1- کثرت اندوه 2- شدت خشم 3- ناله و زاری کردن 4- نهایت گرسنگی

13- دلیل « ناآرامی نوجوان » چیست ؟

1- استقلال طلبی 2- شوق به یادگیری 3- کنجکاوی 4- همه ی موارد

14- در مصرع « روشن و گرم و زندگی پرداز » اشاره به ....................... شده است .

1- گرما و روشنایی 2- طلوع خورشید 3- فرارسیدن بهار 4- آغاز زندگی

15- « پوست بر تن کژال خراشید » یعنی .................

1- زخمی شد 2- ترساند 3- ترسید 4- حمله کرد

16- در مصراع « هر چه سرما و هر چه دل سردی » واژه ی « دل سردی » به کدام معنی نیامده است ؟

1- قهر 2- کینه 3- دشمنی 4- سرما

17- این سخن از کیست ؟ و خطاب به چه کسی بیان شد ؟

« امروز در دنیا وضع شما با یک سال پیش ، از زمین تا آسمان تفاوت کرده است . »

18- ملت ایران باید به خاطر داشتن چه چیزهایی به خود ببالد ؟

19- سه اثر مهم محمد جواد محبت را نام ببرید .

20- داستان « کژال » نوشته ی چه کسی است ؟

21- کدام جز در فعل متغیر و کدام ثابت است ؟

1- ساخت ، صیغه 2- بن ، شناسه 3- شناسه ، بن 4- شناسه ، شخص

22- معنای کدام گزینه نادرست است ؟

1- صداقت : نیکویی 2- انحراف : کجروی 3- بیانات : اظهارات 4- امتیاز : مزیت

23- کدام کلمه ، جمع است ؟ 1- استقلال طلبی 2- علایق 3- اضطراب 4- آرمان

سؤالات فصل 4 ، فارسی دوم

1- لغات زیر را معنی کنید .

فیض- محروم- شقاوت – معدوم – عیان – محک- طرب- تعب- نصیب- فراز – نشیب- مشقت- طراوت

1- معنی کنید

الف- بی ادب می شود از فیض الهی محروم خویش را می کند از جهل و شقاوت معدوم

ب- روح را لذت تفریح و طرب می باید

3- مترادف ها و متضاد های درس « سرمایه خوبان » ( صفحات 68 و 69 ) را پیدا کنیدو بنویسید

4- مهارت های زندگی را بنویسید ( ص76 )

5- فعل های گذرا ( متعدی ) و ناگذرا ( لازم ) را معلوم کنید .

رفت – دید – نشست – خواند – کاشت – آمد – رسید – خورد – فهمید – مطالعه کرد – نشسته بود – خرید

6- به کمک نشانه ی « را » با کلمات و ترکیبات زیر جمله بسازید .

راه طولانی مراسم واقعیّت عاطفه

7- علت اصلی بحران های زندگی چیست ؟

8- واژه های « رنج و تعب » دو واژه ی ...................... هستند

9- واژه های « کافر و مسلمان » دو واژه ی ....................... هستند

10- در مورد این بیت توضیح دهید : بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد

11- مشخص ترین آرایه ی ادبی در این مصراع چیست ؟ در قیامت نشود روی سفیدِ تو سیاه

12- کدام واژه برای جاهای خالی عبارت زیر مناسب است . « شقل – شغل- شوغل – نصیب- نسیب

به ......................... خوبی فکر می کنید که در آمدی عالی .......................... شما می کند

13- حدیث « مَن عَرَفَ نَفسَه ، فَقَد عَرَفَ رَبّه » از حضرت علی ( ع ) با کدام گزینه ، ارتباط دارد ؟

1- ارتباط مؤثر 2- خود آگاهی 3- تصمیم گیری 4- چیرگی بر هیجانات

14- معنی کدام واژه، غلط است ؟ 1- معرفت : شناخت 2- عیان : آشکار 3- خالص : گرانبها 4- معدوم : نابود شده

15- مترادف واژه های درجه و مقام ، کدام گزینه است ؟ 1- اهمیت 2- هوش 3- منزلت 4- عقل

16- مصراع « خوش بود گر محک تجربه آید به میان » از کیست ؟ 1- سعدی 2- حافظ 3- فردوسی 4- نظامی

17- کدام واژه با بقیه تفاوت دارد ؟ 1- شادی 2- طَرَب 3- خوشی 4- تعب

18- « فیض » به معنی .................. است 1- نیکو 2- جاری 3- زیبا 4- بخشش

19- به کلمه هایی که معنای ضد هم دارند ............... می گویند 1- مترادف 2- هم معنی 3- متضاد 4- هم خانواده

20- مترادف به معنی ..................... است . 1- متضاد 2- هم خانواده 3- هم ریشه 4- هم معنی

21- فعل « دوید » چه نوع فعلی است ؟ 1- لازم 2- متعدی 3- گذرا 4- مضارع

22- افسوس که ................ نمی داند و ......................... نمی تواند .

1- جوان ، پیر 2- بزرگ ، کوچک 3- ضعیف ، قوی 4- نادان ، دانا

23- معنی کدام واژه، غلط است ؟ 1- نشیب : سرازیری 2- فراز : بلندی 3- اعتبار : ارزش 4- نصیب : مساوی

24- زندگی مانند یک ..................... طولانی است . 1- شادی 2- درد 3- روزگار 4- سفر

25- منظور از خودآگاهی چیست ؟ 1- ارتباط درست 2- تدبیر مناسب 3- شناخت توانایی ها 4- مهار احساسات

26- با ........ می توانیم زندگی خود را سرشار از طراوت و شادابی کنیم . 1- تحمل 2- توکل 3- تلاش 4- درس خواندن

27- فعل هایی که به مفعول نیاز دارند .............. نام دارند . 1- ناگذرا 2- گذرا 3- نسبی 4- صفت

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ و ساعت 15:36 |
سؤالات فصل دوم فارسی سوم

1-     لغات زیر را معنی کنید

دست یازیدن – شرارت آمیز- انحطاط- مقهور- انضباط – اقلیم- غنی – طرز- قریحه – آبشخور- بخرَد – سپهر- آب حیات- طلب طعمه- صیاد – التفات- مقرون- مشقت- ملاطفت- خلل- ضمان – عقده- فراست- ملول- وهله

2-     معنی و مفهوم هر عبارت را بنویسید .

  الف- مقرون به ابواب بلا و مشقت   ب- عاقل در مهمات توقف جایز نشمرد    پ- مگر نیت بدل کردی؟

ت- گربه او را گرم بپرسید    ث- در بلاها و انواع آفت باز است      ج- هیچ کس دستگیرتر از سالار خرد نیست

چ- آینده به هر سواری رکاب نمی دهد    ح- گهر ، بی هنر زار و خوار است و سست   خ- علم ، بال است مرغ جانت را

د- مرد نادان ز مردمی دور است

3- مفرد هر لغت را بنویسید . منابع ، ذخایر ، عناصر ، ایام ، انواع ، ابواب

4- قسمت های مشخص شده را معنی کنید

الف- راسویی از جهت او کمین کرده بود      ب- صیاد از دور پدیدار آمد     پ- یکی که عمده ببود ، بگذاشت و آن شب ببودند   ت- به آهستگی بندها بریدن گرفت       ث- و نیز  راسو را براثر من و بوم می توان دید   ج- تاریخ و فرهنگ ادبی این سرزمین سرشار از آموزه های اخلاقی ، دینی و حِکَمی و آیین زندگی است

  5- شکل دیگر این واژه ها را بنویسید . مهمان      آسیا       آشیان      جاودان    هوشیار

1-     آرایه ی هر بیت یا مصراع را مشخص کنید .

الف- آن چه در علم بیش می باید    دانش ذات خویش می باید

ب- نیست آب حیات جز دانش                     پ- بدان کوش تا زود والا شوی    چو دانا شوی زود والا شوی

7- آرایه تضمین را همراه با مثال توضیح دهید

8- جاهای خالی را کامل کنید .

الف- اوحدی مراغه ای از شاعران نیمه ی اول قرن................. است     ب- بزرگ ترین غفلت که بهای گرانی باید برایش پرداخت ، غفلت از .............. است    پ- ذهن جوان با ................. که عمده ترین وسیله ی آموزش است پرورش می یابد

ت- وقتی برای سخن کسی که در زمان گذشته به سر می برد زمان مضارع به کار می بریم به معنای این است که آن ................................             ث- دل شود گر به................ بیننده      راه جوید به ....................

9- مهم ترین مثنوی های فارسی را نام ببرید.

10- داستان حیوانات یا فابل را توضیح دهید و مشهور ترین فابل های ادبیات فارسی را نام ببرید

11- خلاصه و نتیجه ی داستان « ثمر علم » را در چند سطر بنویسید .

12- معنی واژه های « انحطاط ، مقهور ، اقتدار ، بدیهی » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

   1- فروافتادن ، شکست خورده ، توانمندی ، روشن     2- پست شدن ، ناتوانی ، قدرت داشتن ، آشکار

   3- فروافتادن ، مغلوب ، بزرگ نمایی ، واضح      4- پست شدن ، شکست خورده ، قدرت داشتن ، آسان

13- فردوسی در بیت زیر ، چه پیامی را بیان نکرده است ؟

     میازار موری که دانه کش است     که جان دارد و جان شیرین خوش است

   1- امید به زندگی     2- رأفت و مهربانی  3- پرهیز از زورگویی    4- نوع دوستی

14- مصراع « چو دخلت نیست ، خرج آهسته تر کن » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

     1- مصرف گرایی                     2- اعتدال            3- هوشیاری        4- تلاش

15- مفهوم کنایی « آینده به هر سواری رکاب نمی دهد » یعنی :

     1- توجه کردن     2- بی رحم بودن         3- کمک نکردن          4- تسلیم نشدن

16- شعر« دانایی » در چه قالبی سروده شده است ؟  1- غزل   2- مثنوی    3- قصیده      4- قطعه

آینده به هر سواری رکاب نمی دهد یعنی : آینده به هر کسی اجازه ی بهره برداری و استفاده نمی دهد . آینده همچون اسب چموشی است که هر کس نمی تواند سوار آن شود . فقط ماهران می توانند از آن استفاده کنند .

                          

                                                 سؤالات فصل 3 ، فارسی سوم

1-   لغات زیر را معنی کنید .  تنبیه – اقرار – مستمع- الوان- عنب- حقّه – مسخّر – لیل و نهار – اِنعام – میغ – قوس قزح – قندیل- مختصر- جمال- سریر – مدهوش- برّ و بحر- صُنع .

2-     عبارات و ابیات زیر را معنی کنید .

الف- زمین چون دیبای هفت رنگ گردد                      ب- مورچه از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر مُلک وی ، هیچ خبر ندارد                 پ- هر یکی را آن چه به کار باید ، داد  ت- کاهل وار برخاستند و نهفتی جستند و بیارامیدند

ث- مردمان را چندان زیان کرد که در حساب هیچ شمارگیر نیاید               ج- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب/

فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار  چ- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

3-     هدف از شعر تعلیمی ، رسیدن به ......................................... است

4-     آرایه یا آرایه های هر بیت را بنویسید .

الف- تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش/ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

ب- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب/ فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار

ج- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

5- مفرد این کلمات را بنویسید . مواعظ – الوان- اسرار- جواهر- معادن- عجایب- ستارگان

6- سه ویژگی برای نثر های کهن فارسی بنویسید

7- دامنه ی شبکه ی معنایی گسترده تر است یا مراعات نظیر ؟ نمونه ای از آن را در ص46 پیدا کنید و بنویسید.

8- نویسنده ی هر کتاب را بنویسید . کیمیای سعادت     هشت کتاب          تاریخ بیهقی

9- قسمت های مشخص شده را معنی کنید .الف- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟ ب- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود  پ- همه عجایب صنع حق تعالی است    ت- مورچه از سریر مُلک وی ، هیچ خبر ندارد  ث- مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست ج- تا شقایق هست ، زندگی باید کرد چ- در حساب هیچ شمارگیر نیاید ح- بارانکی خُرد خرد می بارید ، چنان که زمین ترگونه می کرد خ- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/ دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار د- خبرت هست که مرغان سحر می گویند/ آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

10- در بیت « تا کی آخر چو بنفشه ، سر غفلت در پیش / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار » بنفشه نماد.................... و نرگس نماد.................................. است

11- با توجه به بیت « سعدیا ، راست روان ، گوی سعادت بردند . راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار » راست روان یعنی ............................. و کج رفتار یعنی............................ و گوی بُردن یعنی ...........................

12- هر یک ازاین تشبیهات را توضیح دهید . خواب جهالت           حقه ی یاقوت انار

13- منظور از « سقفی بی ستون » دراین عبارت چیست ؟ فرش وی زمین است ولکن سقفی بی ستون و این عجیب تر است .   

      1- ستاره     2- آسمان        3- ماه    4- خورشید

14- مفهوم مصراع های « من چه سبزم امروز ! / و چه تنم هشیار است » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

     1- بخشندگی – هوشیاری                     2- شادابی – آگاهی    3- شادابی – زیرکی    4- سرسبزی – هوشیاری

15- مفهوم و نمادین واژه های مشخص شده ی شعر زیر ، به ترتیب ، در کدام گزینه آمده است ؟

    مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست / آری ! تا شقایق هست زندگی باید کرد

  1- زندگی – عشق    2- دوستی – زندگی    3- امید – ایمان   4- صلح - مهربانی 

 16- « هر چه در وجود است » یعنی ..... 1- هر چه در وجود تو دیده می شود     2- همه ی موجودات    3- هر چه در زمین وجود دارد      4- همه ی موارد

17- « نهفتی جستند» یعنی ....1- گنجی یافتند                       2- پنهان شدند      3- آن چه مخفی بود پیدا کردند    4- پناهگاهی پیدا کردند

18- پس اندر این آیات تفکر کن ، یعنی ....  1- در آیات قرآن خوب تأمل کن     2- قرآن را سرسری مخوان    3- در نشانه های خدا دقت کن       4- همه ی موارد

19-  کدام یک از این گزینه ها ، جمع مکسر نیست ؟   1- جوانب     2- حشرات   3- عجایب    4- اوقات

20- بیت « که تواند که دهد میوه ی .. ، یاد آور کدام صفت خداوند است ؟  1- قادر بودن   2- ستار بودن   3- رزاق بودن   4- عالِم بودن

20- کدام یک از این واژه ها ، جمع مکسر نیست ؟  1- مواعظ        2- الوان      3- اسرار     4- اِنعام

                                  سؤالات فصل 3 ، فارسی اول

1-     این لغات را معنی کنید. غوغا- ابد – زائر- زنجره – هیجان – اعجاز- مذاب- وداع – معصوم- طفولیت – متعبد – مُصحف- در پوستین خلق افتادن

2-     آرزوی هر یک از این  موجودات چه بود ؟ شبنم- دانه – غنچه – جوجه گنجشک – جوجه کبوتر

3-     برای هر یک از شاعران و نویسندگان  مقابل یک کتاب بنویسید . قیصر امین پور/ سعدی/ فردوسی/ دکتر شریعتی

4-     کلمات هم آوا را همراه با مثال توضیح دهید .

5-     آرایه ی « تشخیص » را با مثال بنویسید .

6-      چند کلمه بنویسید که دو تلفظی باشند

7-     تشبیه چیست ؟ مثالی بزنید .

8-     حکایت « اندرز پدر » از سعدی را در ص 69 بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید .

  الف- معنی لغات این حکایت را بنویسید : طفولیت – متعبد – طایفه – دوگانه – گزاردن  - در پوستین خلق افتادن

  ب- خلاصه ی آن را در دو سطر بنویسید پ- یک تشبیه را پیدا کنید ت- این حکایت از چه کتابی انتخاب شده است ؟ ث- پدر سعدی چه صفت زشتی را نهی می کند ؟

9- با توجه به کلمه های هم آوای داخل کمانک جای خالی را پر کنید .

الف- سعدی در نظم و .......... آثار با ارزشی دارد  (نثر – نصر – نسر ) ب- با ورود مدیر همه به پا .......( خواستند – خاستند )    پ- اگر ............ بیابان به پای کسی رود ............ نمی شود  ( خار – خوار ) ت- در ماه ............. از مدینه به مکه ................ نمود ( سفر – صفر ) ث- خداوند ............. در عید .............. علی ( ع ) را به امامت برگزید  ( غدیر – قدیر )

 10-- در هر عبارت آرایه ی جان بخشی ( تشخیص ) را معلوم کنید .

  الف- دست در دامن مولا زد در     ب- شب ز اسرار علی آگاه است   پ- زندگی بر تو می زند لبخند ت- بر درختی ، شکوفه ای خندید

11- معنا و مفهوم هر یک از قسمت های مشخص شده را بنویسید.

     الف- تا معلم ز گرد راه رسید      ب- جوجه گنجشک گفت : می خواهم     فارغ از سنگ بچه ها باشم

  پ- کاش روزی به کام خود برسید     ت- با خودش زیر لب چنین گفت   آرزوهایتان چه رنگین است .

  ث- غنچه هم گفت : گر چه دلتنگم

12- کلمات دو تلفظی را معلوم کنید . جاذبه – گمان- کارمند – روزگار- درون – روزمزد- گواه – عناصر

13- با توجه به شعر « رستگاری » از فردوسی در ص 66 ، به سؤالات زیر پاسخ دهید .

    الف- قالب شعر چیست ؟  ب- « سر اندر نیاری به دام بلا » یعنی چه ؟ پ- منظور از « آب » در مصراع « دل از تیرگی ها بدین آب شوی » چیست ؟ ت- « چشم داشتن » یعنی چه ؟ ث- شاعر راه رستگاری در دو جهان را در چه امری خلاصه می کند ؟ ج- با توجه به بیت آخر منظور از « حیدر » کیست ؟ چ- منظور از نبی و « وصی » کیست ؟

14- در شعر زنگ آفرینش « غنچه » مظهر و نماد چیست ؟ 1- خوشحالی 2- هستی و دنیا  3- دلتنگی  4- وابستگی

15- نسبت « صَفَر و سَفَر » مثل ............. است 1- پیراهن به پیرهن  2- خان به خوان  3- هوشیار به هشیار  4- جاویدان به جاودان       16- نویسنده در درس « چشمه ی معرفت » « آب » را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟   1- مادر   2- نسیم     3- روح مذاب      4- نوازش لطیف

17- منظور از « مُصحف عزیز » کدام گزینه است ؟   1- قرآن کریم   2- هم نشین دوست داشتنی    3- اهل عبادت   4- نماز صبح      18- این بیت به کدام صفت ناپسند آدمیان اشاره دارد ؟ « جوجه گنجشک گفت : می خواهم / فارغ از سنگ بچه ها باشم

 19- در کدام گزینه از زیبایی « تشبیه » بهره جسته است ؟ 1- باز موضوع تازه ای داریم  2- مثل لبخند باز خواهم شد  3- بچه ها آرزوی من این است    4- در دل آسمان رها باشم

20- در گروه کلمات زیر املای چند کلمه نادرست است ؟ شکل درست آنها را بنویسید .

   متعبد و شب خیز – ضمضمه ی زنبوران – در نظر هوشیار – احترام و وداع – ضمیر خاک – مسحف عزیز- دشت و صحرا- عزمت و بزرگی – رفیق و خیشاوند – زرّت و گل بوته – ایام طفولیت – کودکان پر نشاط – مزرعه و کوچه باغ – روح مزاب – ذلال و نیرومند – طبیعت روستا – ائجاز طبیعت- جازبه ی خالق – فهم و دانایی – تلفظ های مختلف- غرقه ی شکوه – حیجان و انگیزه – خسته گی ناپذیری – رگ های خشکیده – نوازش لطیف – تأثیر گزاری – قرور و مهربانی – پاکی و سفا – سبزه های معثوم – نماز گذاردن – زاعر حرم

 

                           سؤالات فارسی دوم ، فصل 3

1-   این لغات را معنی کنید . تأمّل – معصومانه- تجدید حیات – فراغت- زرین – عریان – اهتزاز- بدیع- عابر- منحصر- خاربن- عمق- سینه ی کویر – عطش – نامرئی – شگرف – رقم – صفحه ی هستی- مَلِک العرش- انباز – منزّه – مبّرا - معمور- نگارنده- نژند – نغز – تماثیل – هجر – فراق- فُرقَت – موعود

2-   معنی و مفهوم کلمات مشخص شده را بنویسید . الف- عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند    ب- زمستان هم بیش از آن چه که باید ، نمی پاید  پ- بهار فصل تجدید حیات و رویش و جوانه زدن است ت- آسمان بر سر بام و دشت پولک های نقره ای می ریزد  

3-     معادل فارسی این واژه ها را بنویسید . اس ام اس     سایت    فاکس     ایمیل   کلینیک    کوپن   کامپیوتر

4-     ابیات زیر را معنی کنید .الف- دارای دو گیتی ملک العرش خدایی / کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا

ب- عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند / چون برآید این همه گل های نغز کامکار

5- قصیده چه نوع شعری است ؟ توضیح دهید . شکل هندسی آن را رسم کنید . قافیه های نگارنده ی زیبا را معلوم کنید

6- تلمیح هر مصراع را بنویسید . الف- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا ب- نی نی نکند زشت ، نگارنده ی زیبا  ج- برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه

7- رنگ های گرم را نام ببرید       8- دو جمله از درس پیدا کنید که دارای تشخیص باشند

9- صفت نسبی چیست ؟ چگونه ساخته می شود ؟ در عبارت های زیر آن را معلوم کنید

 الف- آسمان بر سر بام و دشت پولک های نقره ای می ریزد ب- رفتار بچگانه ی هم کلاسی ها ،معلم را به خشونت و تنبیه واداشت

10- فصل های سال را به ترتیب نام ببرید ؛ سپس با مراحل عمر انسان مقایسه کنید .

11- نویسنده ی متن « معرفت کردگار » هر یک از توصیفات زیر را برای کدام یک از فصول سال می داند ؟

   زیباترین و عروس فصل ها          فصل غم و اندوه       فصل جوانی و شادابی       فصل پختگی و کمال طبیعت

12- در این جمله ، منظور از « نخ سفید » چیست ؟ « دستی نامرئی با نخ سفید آسمان تیره را به زمین می دوزد

13- کدام یک از گروه کلمات زیر از نظر املایی نادرست است ؟ شکل درست آن ها را بنویسید .

   پولک های نقره ای – ودا می کند – منضره ی کوهستان – عدّه ای از مردم – رنگ آمیزی بدیع – انوار تلایی –  مناطغ گرمسیری – دست خاهش- طلب باران – نقاش چیره دست طبیعت- چشم مشتاقان – ارضه می کند – خاب زمستانی- تجدید حیاط طبیعت-  پاکی معسومانه ی زمستان – تعمّل در زیبایی ها – حفض می کند –فصل پخته گی – قم و اندوح- منحثر به سبزه- خاربونی در سینه ی کویر- فراغت از درس- اریان شدن – اهتزاذ برگ ها – پای آبران

14- روش تشخیص کلمات عربی از فارسی چیست ؟ کلمات عربی درس « نگارنده ی زیبا » و « صورتگر ماهر » را پیدا کنید و بنویسید        15- مفرد تماثیل چیست ؟ 1- تمثیل   2- تمثال 3- مثل     4- مثال

16-با توجه به بخش « اعلام » کامل کنید . الف – فیض کاشانی از فقیهان دوره ی ............. است وی شاگرد ............ بود برخی از آثار او عبارتند از : تفسیر صافی ، ................ ، .............. و ........... // ب- قاآنی شیرازی از شاعران دوره ی ......... است و کتاب ............ را به شیوه ی ..................... سعدی نوشت .// پ- وصال شیرازی : از شاعران دوره ی ........... است . مثنوی ..............  از آثار اوست . // ت- رساله ی قشیریه : نوشته ی ................ از عارفان قرن ............. است اصل این کتاب به زبان ............ است موضوع این کتاب معرفی برخی از بزرگان............. است .  

17- بیت « عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند / چون بر آید این همه گل های نغز کامکار » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟  1- زیبایی طبیعت    2- درک نکردن قدرت خدا   3- بی ارزشی خاک تیره   4- تعجب از زیبایی گل ها

18- در مصراع « چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید ؟ منظور از « تماثیل » چیست ؟    1- نقاشی ها   2- آدم ها   3- زیبایی های طبیعت       4- قدرت خداوند

19- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود ندارد ؟   1-  چون برآید این همه گل های نقض ِ کامکار   2- ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار   3- هم کارگهی هم چو زمین ساخته مأمور    4- کاو را نه نیاز است و نه انباض و نه همتا 

20- با توجه به معنی ، املای کدام گزینه نادرست است ؟  1- تجدی حیاط : زندگی دوباره  2- عرضه کردن : نشان دادن     3- سخاوتمند : بخشنده      4- فراغت : آسایش       21- معنی مشخص شده ی کدام گزینه ، نادرست است ؟  1- بینی چه رقم های شگرف است و دل آرا : نقش ، زیبا    2- دارای دو گیتی ، ملک العرش خدایی : جهان ، صاحب تخت پادشاهی    3- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا : شریک ، نظیر   4- هم بارگهی هم چو فلک داشته برپا : خیمه ، بلند  

22- کدام یک از این واژه ها « صفت نسبی » محسوب نمی شود ؟   1- نیلی     2- زرین   3- آتشین   4- شاداب

23-  قالب شعری « نگارنده ی زیبا » در کدام گزینه آمده است ؟  1- مثنوی     2- قصیده     3- قطعه     4-  غزل

    

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:16 |
 بسم الله الرحمن الرحیم

                                                نمونه سؤال انشا ، قسمت سوم

1- در جاهای خالی ، کلمه ی مناسب بنویس .

   مدرسه تعطیل ................... بچه ها به سوی................... حرکت کردند . در بین راه سعید به من .................... سواره رو جای ماشین................ و برای عبور افراد ................ نیست. من صحبتِ................... را قبول کردم . او خیلی خوب فکر................ به همین خاطر مادرم به من اجازه.................. است که با سعید................... باشم و با او به مدرسه................... روزی که نم نم باران .................... و من و سعید از مدرسه به سوی خانه می رفتیم ، تصادف .................... مردم جمع .................. من به سعید گفتم اگر خیلی این جا باشیم ، پدر و مادرمان ناراحت ، نگران .................... و خیال .................... که ما تصادف.................. او حرف مرا قبول .................. و گفت : برویم . وقتی به پشت سرمان نگاه ............... جمعیت آهسته آهسته پراکنده .................می دانید چه کسی تصادف کرده ...................... ؟ پسری به اسم رضا که در مدرسه ی ما درس می خواند . خدا را شکر کردیم که فقط دست او کمی زخمی شده .................... و یک روز بعد به مدرسه ................ و بچه ها از دیدن او ....................

لطفا ادامه مطلب راکلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در پنجشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 17:21 |
 نمونه سؤال املای دوم ( فصل اول )

1- با توجه به معنی ، املای کدام واژه ها غلط است ؟

1- صانع : آفریننده                2- واصطه : میانجی                3- بنیانگزار : مؤسس

4- رایحه : بو                       5- مصادف : هم زمان              6- ضفرمند : پیروز

2- املای کدام ترکیب نادرست است ؟

     یأس و نامیدی ، نویسنده گان و شاعران ، عرسه ی حق طلبی ، نشات آور و امید بخش ، صواب و پاداش ، صدای اعتراض ، فضای شهر ، دانه های تسبیه ، سیر و سیاحت

لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در پنجشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 16:57 |
بسم الله الرحمان الرحیم

                                                سوالات فصل اول ، فارسی دوم

1-      معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟

1- طراوت : شادابی            2- تکریم : : گرامی داشتن    3- قلمرو : سرزمین             4- انسجام : محکم

2- این بیت ، چه چیزی را توصیف می کند ؟  صبح صادق ، قدرت کاذب شکست    رشته های دام اهریمن گسست

      1- آمدن صبح و پایان یافتن شب                               2- ترک وسوسه های شیطان

      3- پیروزی انقلاب و شکست حکومت پهلوی                   4- چشم به راه بودن پیروزی در برابر دشمن

3- کدام گزینه ، از بزرگ ترین شاعران داستان سرای ایران است که در قرن ششم هجری قمری می زیست ؟

       1- حافظ       2- نظامی           3- فردوسی                   4- جامی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 13:11 |
     بسم الله الرحمان الرحیم

             نمونه سؤال انشا  و نگارش (قسمت دوم  )                      

1-    شعر زیر، شما را یاد کدام یک از نشانه های جامعه ی اسلامی می اندازد ؟ در مورد آن توضیح دهید .

                     بنی آدم اعضای یکدیگرند ( = یک پیکرند )      که در آفرینش ز یک گوهرند

                     چو عضوی به درد آورد روزگار                     دگر عضوها را نماند قرار

2-    فرض کنید فصل زمستان و بهار با هم گفت و گو کنند ، آنها با هم چه خواهند گفت ؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 13:9 |
اول دفتر به نام ایزد دانا                         

                   آزمون های فارسی دوم / فصل اول و دوم

1-کدام واژه دارای « پیشوند » است ؟     1- تن پروری   2- بد گوهری    3- جوانمردی    4- نادانی

2- تعداد پسوند های کدام واژه بیشتر است ؟   1- دانشور 2- خردمند   3- سرسری    4- پرهیز گار

3-  مفرد کدام جمع ، غلط آمده است ؟   1- لطایف : لطیفه  2- مقاصد : قصد   3- اسرار : سر 4- اَخبار : خبر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 13:7 |

امتحان انشا و نگارش               سال دوم

1- كلمه ها ي زير را مرتّب كنيد و يك جمله ي معني دار بسازيد .

   الف-  ما ، چه ، نقش ، انرژي ، زندگي ، در ، اهميتي ، دارد ، و

ب- مسخره ، عمر ، گذر ، مبادا ، عمر ، به ، را ، بگيريد ، شتابان

لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 12:4 |

جمله صحیح را با « ص » و جمله ی غلط را با « غ » مشخص کنید . ( 2 )

1-     در فعل « بشناسیم » ، زمان آن مضارع و بُن « شناس » است .

2-    بیت « چون با ادب و تمیز باشی    پیش همه کس عزیز باشی » از سعدی است .

لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 12:0 |
    امتحان انشا و نگارش               سال دوم  

            

1- چهار رکن تشبیه را در این تشبیه مشخص کنید  .

   روزگار چون باد و ابر ناپایدار و گذراست

 

2- داستان زير را ادامه دهيد .( در حدود سه سطر )

شیری در جنگلی چند روز گرسنه مانده بود. ناچار برای پیدا کردن غذای مناسبی به جست و جو پرداخت. پس از مدتی تلاش و جست و جو چشمش به خرگوشی افتاد که....

 لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 11:57 |

نمونه سؤالات انشایی پایه دوم( نظر یادتون نره )

1-     جمله ی زبانی زیر را به صورت ادبی بنویسید.

خورشید تابید

2-معادل فارسی واژه های زیر را بنویسید

فاکس                                   سایت

 لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در پنجشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۹ و ساعت 13:47 |