نمونه سؤآلات نگارشی فصل اول تا پایان  سوم                  تهیه کننده غلام رضا نخعی

 

نمونه  سؤآلات نگارشی فصل اول تا پایان  سوم  جهت استاده در آزمون نوبت اول 88

 

بعضی از نمونه سوالات زیر با گزینه های زیادآورده شده است تا همکاران به دلخواه گزینه دلخواه وشایسته را انتخاب نمایند .در هرصورت نیازمند راهنمایی همکاران محترم هستم .

 

1- واژه های زیر رادر جمله به کار ببرید.

الف: زنهار        ب:چابک        ج:نوشتم         د: تکلیف     ه:طرب          و:انعطاف پذیری       ز:خردمند

ح: شعار جمعیت    ط:مسکن

2-صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .

الف: گونه ی گفتاری زبان را جز درنقل قول ها وسبک های ویژه نباید در نوشتار به کار برد  ص          غ

ب: از تلمیح برای جذاّب تر وغنی تر کردن انشا می توان بهره گرفت    ص              غ

ج: نباید در نوشته ها از مثل ها وحکایات استفاده کرد     ص      غ

د: رعایت فاصله (حاشیه گذاری ) در دو طرف انشا لازم نیست   ص            غ

ه: رعایت بند نویسی (پاراگراف ) در انشا سبب زیبایی وانسجام می شود    ص            غ

3- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

الف: در نوشتن انشا باید به اصل ............و......................توجه کرد

ب : میان جمله ها ی یک نوشته باید با ..........و...................ارتباط برقرار کرد

ج: مطالب ...........را ازنوشته حذف کنید واز تکرار ...........پرهیز کنید

4- بیت زیرا توضیح دهید :

زدریای خرد گوهرتوان جست                        که دریایی بدان پهناوری نیست

5-برای موضوعات زیر کلمات قصار یا امثال وحکم پیدا کنید

دوست                   نیکوکاری

6-درمورد هر کدام از امثال وحکم زیر در یک بند توضیح دهید

کم گوی وگزیده گوی چون در                   تازاندک تو جهان شود پر

هرکه باحق درافتاد برافتاد

7-گزارشس ازیک سفر خیالی بنویسید

8-این تصویر را به دوگونه ادبی وزبانی توصیف کنید    (تصویر انتخابی)

9- معادل فارسی کلمات زیر را بنویسید .

اس ام اس .............. کوپن ..............سایت ...................فاکس..................

10-برای داشتن خانواده ای آرام وبا نشاط چه باید کرد ؟(یک بند بنویسید )

11- از بهترین نمونه های ادبیات تعلیمی در ایران دو نمونه را نام ببرید ؟

12- نمونه انشا

الف - احترام به بزرگترها      ب- دوست ودوست یابی ودوستان خوب

ج- اهمیت ادب آموزی ورعایت ادب در زندگی           د- زیبایی های آفرینش

ه- جلوه های زیبایی وآفرینش  محل سکونت خود توصیف کنید

و-  اهمیت کتاب وکتاب خوانی

ز-اهمیت علم وعلم آموزی (تفاوت های انسان دانا ونادان از نظر شما)

ح-انقلاب اسلامی ومردم ایران

ط-پیروزی انقلاب اسلامی وویژگی های آن

 

+ نوشته شده توسط غلام رضا نخعي در شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 18:51 |